Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Báo Dân trí phản quốc hại dân !

Báo Dân trí tuyên truyền phản động, giết dân qua việc đăng bài bịa đặt nói cá mực tại Hà tĩnh đã ăn được ! 

Đây là hành vi cố tình xuyên tạc  sự thật, làm ngu dân và phản lại Dân tộc ! 


 Yêu cầu cộng đồng mạng truy lí lịch hai trên phóng viên phản động này ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét