Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Đơn khiếu nại của gia đình blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.Về những việc làm trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tù nhân và thân nhân đi thăm nuôi của các cán bộ quản lý phân trại K3 trại Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
Ngày 25 tháng 4 năm 2013 

ĐƠN KHIẾU NẠI 

Về những việc làm trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tù nhân và thân nhân đi thăm nuôi của các cán bộ quản lý phân trại K3 trại Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

I. NGƯỜI KHIẾU NẠI:

Tôi tên là Nguyễn Trí Dũng. Sinh năm: 1986 Số CMND: 024208493
cùng mẹ tôi là Dương Thị Tân. Sinh năm: 1958 Số CMND: 

Thường trú tại: 57/31 Phạm Ngọc Thạch Phường 6 Quận 3 TP. HCM

Là thân nhân của tù nhân Nguyễn Văn Hải - sinh năm 1952 hiện đang thi hành án phạt tù tại phân trại K3 Xuyên Mộc (T345) với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” điều 88 bộ luật hình sự. 

II. ĐỐI TƯỢNG BỊ KHIẾU NẠI: 

- Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Hữu
- Đại Úy Phạm Văn Huyên 
- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Quân. 

Nguyên là các cán bộ tiếp dân kiêm cán bộ tổ chức thăm gặp tại phân trại K3 Xuyên Mộc (T345-Bà Rịa Vũng Tàu). 

III. NỘI DUNG:

1) Vi phạm về thời hạn thông báo cho thân nhân về việc tiếp nhận người thi hành án tù

- Ngày 7 tháng 2 năm 2013 mẹ tôi và tôi lên đường đi Bố Lá (Bình Dương) và hoàn toàn bất ngờ khi biết tin cha ruột tôi là ông Nguyễn Văn Hải đã bị chuyển trại ngày 1 tháng 2 năm 2013 đến trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu). Ngày 8 tháng 2 năm 2013 mẹ tôi và tôi đến trại Xuyên Mộc và phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm được cha tôi là ông Nguyễn Văn Hải đang bị giam tại phân trại K3. Cho đến tận ngày 2 tháng 3 năm 2013, gia đình tôi mới nhận được thông báo của trại Xuyên Mộc về việc “ông Hải vào chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuyên Mộc và chưa đóng án phí 400.000 VNĐ” ký bởi Phó giám thị trại là Thượng Tá Đỗ Công Vụ. Mặc dù trên Thông báo đề ngày 1 tháng 2 năm 2013 nhưng trên phong bì chuyển phát nhanh còn đóng dấu ngày 16 tháng 2 năm 2013. Như vậy ngoài sự nhập nhằng ở ngày tháng của Thông Báo, ở đây đã có sai phạm về thời hiệu thông báo cho thân nhân của người thi hành án phạt tù theo điều 26 khoản 3 Luật Thi Hành Án Hình Sự (LTHAHS) là, gây tổn thất về thời gian và tiền bạc cho thân nhân đi thăm nuôi.

(Trích Điều 26: Tiếp nhận người chấp hành án phạt tù: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận người chấp hành án, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, thân nhân của người chấp hành án phạt tù biết và báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự.

2) Không phát hành nội quy, quy chế trại giam

- Từ những ngày đầu tiên bước vào trại, cha ruột tôi là ông Hải đã đề nghị các cán bộ cung cấp nội quy định của trại giam cụ thể là Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Hữu. Cho đến nay ông Hải đã yêu cầu rất nhiều lần nhưng không được đáp ứng. Việc không cung cấp nội quy, quy chế trại cho người tù và chỉ sửa dụng quy chế miệng là sai phạm rõ ràng và cơ bản nhất mở đầu cho hàng loạt các vi phạm sau đây. 

3) Ép buộc người tù từ bỏ tư trang và đồ dùng cá nhân

- Ngày 8 tháng 2 năm 2013, trong lần thăm gặp đầu tiên tại trại Xuyên Mộc. Các cán bộ trại K3 đã ép ông Hải phải gửi những đồ đạc tư trang (đã mang theo suốt 5 năm, qua hơn 7 trại giam) cụ thể là sách, báo (tuổi trẻ, thanh niên, pháp luật), chăn mền, khăn, quần áo, tập vở trắng, bút bi. Với lý do là “Trong nhà giam đã có những thứ cần thiết”. Điều đáng nói là các cán bộ trại K3 không cho ông Hải “gửi trại giam” như điều 26 khoản 2 mục (a) quy định đối với đồ dùng tư trang chưa dùng đến, cũng như không giải thích một cách hợp lý là những đồ vật đó thuộc danh mục cấm đem vào trại giam nào như điều 26 khoản 2 mục (c) quy định. Mà chỉ một mực bắt phải gửi về cho gia đình nếu không sẽ bị cưỡng chế tịch thu. 

4) Ngăn cấm gửi báo chí

- Cùng với sự việc trên, việc ngăn cấm thân nhân gửi báo chí cho ông Nguyễn Văn Hải diễn ra quyết liệt. Các cán bộ phân trại K3 Xuyên Mộc cụ thể là Đại Úy Phạm Văn Huyên thường xuyên kéo báo chí ra khỏi những đồ đạc thăm nuôi và gạch bỏ mục báo chí trong giấy kê quà của ông Hải ngay tại chốt tiếp dân mà không cần phải kiểm duyệt cũng như giải thích cho thân nhân ông Hải được biết báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động thuộc danh mục cấm nào do Bộ công an và Bộ quốc phòng quy định. Cán bộ Huyên nói “trong trại giam đã có đầy đủ sách, truyện, báo chí nên không cần gửi báo chí nữa”. Những lời nói đó đã được làm rõ ngay trong cuộc gặp ngày 24 tháng 3 năm 2013. Cha tôi đã khẳng định hoàn toàn không có truyện, sách, báo chí nào ngoài 3 số báo Nhân Dân ông được trại phát từ ngày bước vào trại cho đến nay (gần 2 tháng). Hơn nữa, việc trại giam có trang bị sách báo, tạp chí, truyện hay không cũng không thể lấy làm lời giải thích cho việc loại bỏ sách báo của nhà nước xuất bản ra khỏi danh mục đồ thăm nuôi của thân nhân ông Hải được. Cũng trong buổi thăm gặp ngày 24 tháng 3 năm 2013 cha tôi là ông Hải đã phản đối với Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu “Không có trại giam nào, luật nào cấm tù nhân đọc báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ cả”. Thì cán bộ Hữu đáp “Cũng không có luật nào yêu cầu chúng tôi phải cho phép anh đọc báo cả. Anh có thể khiếu nại.” Câu trả lời của cán bộ Hữu là thiếu hiểu biết luật pháp và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm lợi ích hợp pháp của người chấp hành án cụ thể là Điều 46 Khoản 2 LTHAHS. 

(Trích Điều 46: Chế độ gặp thân nhân và nhận quà của phạm nhân: Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền mặt, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Đối với tiền mặt, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý. Việc quản lý, sử dụng đồ vật, tiền mặt của phạm nhân được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này.

Việc ngăn cấm thân nhân gửi bất kỳ loại báo giấy nào và cấm người tù đọc bất kỳ loại báo nào khác ngoài báo Nhân Dân trong trại giam mà không cần phải kiểm duyệt và cho biết lý do chính đáng đã vi phạm một loạt các chính sách của nhà nước về quyền lợi của người chấp hành án phạt tù được quy định nhiều lần và lặp đi lặp lại tại các Điều 28 khoản 1 và 2; Điều 44 Khoản 1 và 2 LTHAHS; Điều 12 Khoản 3 Nghị Định Số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

5) Biệt giam

- Từ ngày đầu bước vào trại giam ngày 1 tháng 2 năm 2013, Cha ruột tôi là ông Nguyễn Văn Hải đã bị các cán bộ phân trại K3 Xuyên Mộc biệt giam tại 1 khu phòng giam riêng. Mặc dù đã nhiều lần phản đối nhưng cho đến lần gặp mặt gần nhất ngày 24 tháng 3 năm 2013 ông Hải vẫn báo với gia đình rằng tình trạng biệt giam vẫn chưa hề thay đổi. Việc làm này được cán bộ Hữu cho rằng “không phải biệt giam mà là Giam Riêng, vì loại phạm nhân chính trị như ông Hải hiện giờ ở đây chỉ có một.” và dẫn Điều 27 Khoản 4 LTHAHS để trả lời cho quyền được phân loại người tù và “giam riêng” của trại giam. Một lần nữa Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Hữu thể hiện sự hạn hữu về pháp luật và không đủ tư cách để là một cán bộ tiếp dân và tổ chức thăm gặp. Nếu đủ tư cách và am hiểu pháp luật thì việc cố tình viện dẫn luật để khuất lấp quyền lợi của người tù chính là lợi dụng quyền hạn xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án tại Điều 27 khoản 2 LTHAHS ; Điều 9 Khoản 2 trong Nghị Định Số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011. 

(Trích Điều 27: Giam giữ phạm nhân

1. Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân như sau:

a) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc loại tái phạm nguy hiểm;

b) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án tù trên 15 năm nhưng có kết quả chấp hành án tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới 15 năm. 

2. Trong các khu giam giữ quy định tại khoản 1 Điều này, những phạm nhân dưới đây được bố trí giam giữ riêng: 

a) Phạm nhân nữ; 

b) Phạm nhân là người chưa thành niên; 

c) Phạm nhân là người nước ngoài; 

d) Phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; 

đ) Phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; 

e) Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam. 

4. Phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt. Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân của phạm nhân, kết quả chấp hành án, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định việc phân loại, chuyển khu giam giữ. 

Trích Điều 9. Chế độ ở của phạm nhân 

1. Việc giam giữ phạm nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Thi hành án hình sự và quy định tại Nghị định này. 

2. Phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 27 Luật Thi hành án hình sự. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02 mét vuông (2 m2), có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường. Đối với phạm nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (3 m2), có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường.) 

Việc trích dẫn luật một cách mập mờ và (cố tình) tỏ ra thiếu hiểu biết pháp luật nhằm bỏ qua quyền lợi hợp pháp của người tù của cán bộ phân trại K3 Xuyên Mộc là vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, khi vận dụng quyền phân loại và chuyển khu giam giữ (Điều 27 Khoản 4) để biện hộ cho việc đã biệt giam ông Hải ròng rã gần 3 tháng nay. Điều 27 Khoản 4 không hề có một câu, chữ nào cho phép hoặc cán bộ có quyền biệt giam hay “giam riêng” để phân loại phạm nhân. Những trường hợp phải biệt giam hoặc “giam riêng” đã được quy định riêng biệt và rõ ràng trong cùng Điều 27 và ở Khoản 2 LTHAHS. Sau này đã tiếp tục được bổ sung làm rõ hơn bởi Điều 9 trong Nghị Định 117/2011/NĐ-CP. 

6) Hạn chế thời gian thăm gặp

- Trong tất cả những lần thăm gặp ông Hải tại phân trại K3 Xuyên Mộc, một lần duy nhất tôi được gặp cha tôi hơn 15 phút. Còn lại đều chỉ 10 phút hoặc ít hơn, khi tôi cùng cha tôi là ông Nguyễn Văn Hải phản đối thì các cán bộ Phạm Văn Huyên nói “Phạm nhân mỗi tháng được gặp thân nhân 1 lần, mỗi lần không quá 1 tiếng. Như vậy tùy theo tình hình thăm gặp mà chúng tôi bố trí cho gặp từ 1 phút đến không quá 60 phút. Miễn sao dưới 1 tiếng là không vi phạm”. Như vậy cùng với việc không cung cấp quy định, quy chế trại giam cụ thể về thời gian thăm gặp và việc LTHAHS không có quy định cụ thể về thời gian thăm gặp tối thiểu. Các cán bộ quản lý phân trại K3 Xuyên Mộc đã lợi dụng để thực hiện hành vi hạn chế thời gian thăm gặp của ông Hải với thân nhân. 

7) Những chế độ khác của người tù bị loại bỏ không lý do

- Người tù khi chấp hành án hình sự ngoài những chế độ giam giữ tập thể, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem tin tức thời sự, nghe đài còn được hưởng chế độ gửi thư mỗi tháng hai (2) lần và gọi điện thoại mỗi tháng một lần không quá năm (5) phút quy định tại Điều 47 LTHAHS. Những thắc mắc của tôi với cán bộ tiếp dân trại về vấn đề này đều bị lờ đi và không trả lời.

- Cha ruột tôi là ông Nguyễn Văn Hải đang gặp vấn đề về chèn ép dây thần kinh cột sống gây căng gân chân và đau đớn khi cử động. Hiểu rõ cơ thể mình bất thường, ông Hải đã nhiều lần thông báo với cán bộ trại biết là “chỉ uống thuốc của trại phát không thấy thuyên giảm”. Nhưng cho đến thời điểm này gia đình chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ trại giam về việc đưa ông Hải đi khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 48 Khoản 2 LTHAHS.

(Trích Điều 48: Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân

2. Phạm nhân bị ốm, bị thương thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc tại cơ sở chữa bệnh cấp huyện. Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của các cơ sở chữa bệnh đó thì được chuyển đến cơ sở chữa bệnh cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung ương để điều trị; trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do cơ sở chữa bệnh chỉ định.) 

8) Cán bộ tiếp dân thiếu tư cách, vô trách nhiệm, vượt quyền hạn, và xúc phạm nhân phẩm công dân

- Ngày 24 tháng 3 năm 2013, Mẹ tôi là bà Dương Thị Tân đề nghị Đại úy Phạm Văn Huyên trực tiếp dân trả lời về cách thực hiện xin thăm gặp ông Nguyễn Văn Hải theo Điều 46 bổ sung và có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2011. Thì cán bộ này nói “giải quyết sau”. Mẹ tôi yêu cầu cán bộ này sau khi tổ chức thăm gặp xong phải hướng dẫn và trả lời những thắc mắc liên quan thì cán bộ này tiếp tục nói “chị là ai mà yêu cầu tôi”. Sau khi thăm gặp cán bộ này đã không ra ngoài bàn tiếp dân nữa mà để cho một cán bộ khác là Thượng sĩ Nguyễn Văn Quân trực thay, buộc lòng mẹ tôi phải nhờ cán bộ Quân tư vấn về “ngày đi thăm gặp sớm hơn hoặc trễ hơn có được không?” thì cán bộ này trả lời “miễn sao mỗi tháng một lần, sớm hơn hay trễ hơn vẫn được”.

Thể theo lời hướng dẫn, tôi và mẹ lên trại để tiến hành thăm nuôi cha tôi là ông Nguyễn Văn Hải ngày 21 tháng 4 vừa qua, nhưng cán bộ trực tiếp dân là Đại Úy Phạm Văn Huyên và Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Hữu (đã cất bảng tên vào túi) nói rằng “Không giải quyết vì chưa đến ngày 24”. Mẹ tôi vô cùng bức xúc nói rằng chính bà đã được cán bộ Quân hướng dẫn, thì hai vị này tiếp “Quân nào? Quân không có trách nhiệm trả lời”. Dù vô cùng bức xúc, mẹ tôi tiếp tục đề nghị cán bộ Huyên giải thích cho công dân được biết thủ tục xin thăm gặp ông Hải là cha ruột của tôi thì cán bộ Huyên nói “Tôi không tiếp chị, chị không có quyền công dân ở đây”. Như để hùa theo, cán bộ Hữu nói “Khi người ta vào tù thì chị bỏ người ta, bây giờ lại vào đây đòi gặp” và kêu 6 cán bộ mặc sắc phục khác không đeo bảng tên chạy xe máy đến và ra lệnh “lôi ra khỏi khu vực làm việc”. Khi tôi phản đối “như vậy là vi phạm pháp luật” thì ông Hữu đề nghị tôi “cứ việc khiếu nại”. Như vậy trong hai ngày 24 tháng 3 và 21 tháng 4 năm 2013, các cán bộ tiếp dân tại phân trại K3 T345 Xuyên Mộc đã thể hiện một loạt sai phạm vô cùng nghiêm trọng mà tối thiểu một cán bộ tiếp dân phải có. Cụ thể là việc các cán bộ không đeo bảng tên và sử dụng cán bộ khác không có trách nhiệm tham gia trực tiếp dân và trả lời thắc mắc của công dân, gây tổn thất về thời gian tiền bạc của thân nhân đi thăm nuôi; 

Vô trách nhiệm quan liêu khi Huyên và Hữu nguyên là cán bộ tiếp dân lại có lời lẽ “Chị là ai mà yêu cầu tôi” gạt bỏ quyền được yêu cầu trả lời thắc mắc, hướng dẫn của người đầy đủ quyền công dân là mẹ tôi bà Dương Thị Tân. 

Xúc phạm danh dự nhân phẩm khi ông Hữu có tuyên bố sai trái về đời tư của mẹ tôi là bà Dương Thị Tân trước đám đông. 

Vượt trên quyền hạn của mình khi thay tòa án tuyên bố “chị không phải là công dân”, và ra lệnh cho 6 cán bộ mặc sắc phục khác “lôi ra khỏi khu vực làm việc”

IV. YÊU CẦU:

1) Đề nghị thẩm tra, xác minh trả lời bằng văn bản tám nội dung mà tôi đã nêu trên. 

2) Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, phục hồi quyền lợi và chính sách chính đáng được pháp luật quy định của ông Nguyễn Văn Hải cũng như thân nhân. Cụ thể là:

- Quyền được biết Nội quy và Quy chế trại giam của người chấp hành án tù và thân nhân đi thăm gặp (2);(6). 

- Quyền được đọc sách báo, học tập, được phổ biến pháp luật và được biết thông tin thời sự, chính sách của nhà nước (3);(4). 

- Quyền được gửi, nhận, lưu giữ đồ vật miễn không phải là đồ có trong danh mục cấm của bộ công an (3);(4). 

- Thực hiện đúng chế độ giam giữ theo LTHAHS và các văn bản (Thông tư; Nghị định) bổ sung liên quan (5). 
- Thực hiện chính sách về liên lạc điện thoại và gửi thư hằng tháng theo đúng quy định của LTHAHS (7). 

- Quyền được Yêu Cầu cán bộ trực tiếp dân trả lời khi có thắc mắc (8). 

3) Đề nghị áp dụng hình thức xử lý thích đáng đối với sai phạm của những cán bộ tiếp dân tại phân trại K3 - T345 Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu. 

V. CAM ĐOAN:

- Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trong tám nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình.

- Những sai phạm trong việc tổ chức thăm nuôi, tư vấn luật pháp, và những quyền lợi cơ bản nhất bị hạn chế đã gây không ít khó khăn cho thân nhân đi thăm nuôi và bản thân của người chấp hành án phạt tù là ông Nguyễn Văn Hải. Những tổn thất về tài chính có thể khắc phục được nhưng những tổn hại về thời gian, sức khỏe, tinh thần, và niềm tin vào luật pháp thì rất khó khắc phục. Những phát ngôn, tác phong, hành vi vi phạm luật pháp của chính những người mặc sắc phục tiếp dân tại phân trại K3 Xuyên Mộc là có hệ thống và sự quan liêu thiếu trách nhiệm đã quen thuộc đến mức các cán bộ tại đây tự tin yêu cầu tôi cứ việc khiếu nại. Tôi mong quý cơ quan sớm xem xét, giải quyết. Trước hết để trả lại quyền lợi chính đáng cho Ông Nguyễn Văn Hải và Thân nhân đi thăm nuôi sau là để giữ gìn diện mạo của pháp luật và của những người đại diện luật pháp tại phân trại K3 nói riêng và đất nước chúng ta nói chung. 

43 nhận xét:

 1. Bernt Posselt: Đối với chúng tôi, điều vô cùng quan trọng để công khai nói rằng, không chỉ có một số vấn đề tại Việt Nam. Hiện đang có cuộc đàn áp tự do ngôn luận một cách có hệ thống, đàn áp tự do tôn giáo một cách có hệ thống tại Việt Nam. Phải chấm dứt ngay điều đó. Khi ta chứng kiến những án tù dài đằng đẵng, từ 10 năm tới chung thân, chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Trước nhất, không thể nào có sự cầm tù trên nền tảng tự do ngôn luận hay tự do tôn giáo, là điều không thể chấp nhận. Thứ đến, những án tù dài như thế là bất công và không thể chấp nhận.
  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/eu-parl-rep-gomes-posselt-interview-ylan-04202013144329.html

  Trả lờiXóa
 2. Cái con số tiền mà bọn blogger bẩn thỉu như Nguyễn Văn Hải này nó nhận được từ bên ngoài chuyển về với danh nghĩa kiểu như hỗ trợ bọn bán nước là quá lớn con số mà một người bình thường nếu không có lập trường vững có lẽ cũng như cái gã Nguyễn Thanh Hải kia mất làm những việc đi ngược lại với quyền lợi ích dân tộc. Chịu sự chừng phạt của pháp luật rồi nhưng mà gia đình của hắn có lẽ sẽ là nạn nhân tiếp sau hắn ấy mà. Người nào đó quan tâm họ thế mà không cần phải lao động chân tay mà sống vật chất xa hoa ai mà chẳng sướng nhưng nó nhục nó trái với luân thường đạo lý nên chỉ có những kẻ bản chất xấu xa mới làm thôi.

  Trả lờiXóa
 3. thằng lee nguyen bị thần kinh à

  Trả lờiXóa
 4. Bi thần kinh rất nặng

  Trả lờiXóa
 5. Điếu cày ơi là Điếu cày, điếu cày chỉ là dùng để hút thuốc thôi, mà hút thuốc thì có hại cho sức khỏe, cũng giống như ông đi làm hại người dân vậy thôi. Ông hết vu khống người này người nọ rồi giờ ông lại đi vu khống cả lực lượng công an trại giam, nhưng mà ông vu khống thế này thì sao mà ai tin được khi ông không đưa ra được bằng chứng nào cả chỉ nói mồm thôi, thường thì ông hay post ảnh minh chứng lắm mà sao bài này không có, hay chưa tìm ra ảnh để vu khống kịp. Nói đi nói lại thì lời nói của kẻ phản động như ông cũng vô tác dụng rồi

  Trả lờiXóa
 6. Tôi đang tự hỏi là viết một bài báo đâu phải dễ dàng gì, có khi phải cả ngày cho đến vài ngày mới viết được một bài cũng nên. Vậy họ sống bằng gì, quanh năm suốt tháng chỉ làm truyện này, hay là có nhiều người hảo tâm cho họ cái ăn cái mặc để họ chuyên tâm vào viết báo

  Trả lờiXóa
 7. chắc chắn vì số tiền nhận được từ các tổ chức có âm mưu phản động nước ngoài quá lớn nên Nguyễn Văn Hải và gia đinh chúng đã mất hết cả nhân tính và đạo đức khi đi phản bội lại dân tộc mình, và khi đã bị xét xử đã bị đi tù để cải tạo rồi mà vẫn còn tham lam tiền bẩn thủi đó để tiếp tục chống lại Đảng Nhà nước khi ở trong tù. Vì bọn tư bản bốc lột nhân dân lao động ở nước chúng nên chúng có rất nhiều tiền, chúng sẵn sàng đầu tư vào vụ lật đổ nước ta để chúng đứng lên bốc lột nhân dân ta nên số tiền chúng đổ vào là rất lớn để đánh vào lòng tham của người dân để nghe theo chúng. Người dân cần phải cẩn thận trước những lời dụ dỗ như thế này, và hãy luôn giữ vững lập trường quan điểm, phải luôn tin vào Đảng, vì Đảng ta là Đảng của nhân dân, của người lao động

  Trả lờiXóa
 8. Hai mẹ con bà này sống cùng tên Hải trong tù hay sao ma nắm rõ từng việc một ghê thế. Nếu nói tên Hải cảm thấy mình bị đối xử không tốt nên viết thư gửi ra cho vợ con thì cũng không đúng, vì blogger Điếu cày chỉ là một kẻ không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ngay cả khi hắn còn đang tuyên truyền chống phá nhà nước thì hắn cũng làm sao có thể "nghiên cứu" được đến nhiều luật như vậy. Tội chống phá chính quyền là cái tội đáng khinh bỉ nhất, bán rẻ lương tâm để quay lưng lại với quê hương. Không biết cái đơn trên là có thật không, nếu mà có thật thì cũng chẳng sao, hắn ta bị như thế là còn quá nhẹ đấy.

  Trả lờiXóa
 9. Cái web của thằng cha Hải này toàn nội dung phản động chống phá chính quyền , mọi bài đăng của cái web này đều có những lời lẽ không chân thật , bịa đặt . Phải nói rằng tất cả những gì thằng cha Hải này làm bị ngồi tù là rất xứng đáng nếu như tên này không chịu cải tà quy chính thì mãi mãi sẽ chỉ được ngắm nhìn 4 bức tường .

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 11. Mấy cái giải thưởng vớ vẩn, được mấy nghìn đô. Nghĩ mà thương cho mấy cậu dậm chủ trong nước, phấn đấu mãi cũng chỉ thế thôi. Đúng là bọn kiếm cơm bẩn thỉu

  Trả lờiXóa
 12. Nếu ai hay theo dõi về lũ dân chủ cuội thì rõ ràng sẽ thấy rằng chúng nó có lắm trò để chối tội, để ăn vạ lắm. Điếu Cày là một trong những hạng đó, trước đây thằng cha điếu Cày đã lộ bản chất bịp bợm của nó rồi chứ tuyệt thực gì đâu. Tất cả chỉ là lừa thiên hạ để cho thiên hạ biết đến hắn thôi. Chứ hắn đâu phải là thằng ngu đâu mà làm vật thế thân cho thời đại, hắn chẳng bao giờ tuyệt thực cả, đó chỉ là màn kịch để nói xấu chế độ ta. Giờ hắn chẳng chịu hối lỗi mà vẫn la hét thì đó là chuyện bình thường, cứ cho hắn đi biệt giam đi là tốt nhất

  Trả lờiXóa
 13. Hắn ta không còn là người nữa rồi.Đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu hổ như vậy mà còn không cảm thấy nhục nhã mà lại đi kiện cáo ai nữa đây.Có trách thì trách bản thân ngươi đã gây ra những chuyện như vậy mà thôi.Lại còn cái đám rận kia đi tung hô những việc làm của hắn ta nữa chứ,Ai có thể chấp nhận được một con người đã gây ra tội lỗi như vậy mà không biết ăn năn như ông chứ Nguyễn Văn Hải

  Trả lờiXóa
 14. hoạt động của loger điếu cày hoàn toàn vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng vẫn được tung hô là vì nhân quyền tự do dân chủ. nước ngoài làm thế âu cũng chỉ là hậu thuẫn cho con cưng để nó tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam mà thôi, giờ lại có thêm cái thằng CPJ ủng hộ cái thằng "điếu cày" mục đích của nó chỉ muốn xáo bỏ chủ nghĩa xã hội ở đất nước Việt Nam, Việt Nam sẽ không như các nước đông âu bị sụp đổ bởi chính chiêu bài này

  Trả lờiXóa
 15. "Hoạt động lợi dụng Internet mà trực tiếp là thông qua Blog và trang mạng xã hội để tác động vào tư tưởng quần chúng nhân dân nhất là số thanh niên trẻ không phải là chiêu bài mới của các nước thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước". Đó là một thực tế hiển hiện ngày nay , với những chính sách, âm mưu hết sức thâm độc của các tổ chức phản động. hơn lúc nào hết, chính những người dân chúng ta, hằng ngày tiếp xúc với internet, tiếp nhận thông tin phải thực sự tỉnh táo, không để bọn chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 16. sự kiện Nguyễn Văn Hải (Bút danh Điếu Cày – Blog Điếu Cày) được Uỷ Ban bảo vệ nhà báo (CPJ) có trụ sở đặt tại Newyork trao thưởng giải thưởng Tự do báo chí vào ngày 26/11/2013 thực sự giáy lên một lo ngại, đó chính là việc các tỏ chức thù địch, phản động đang âm thầm đầu tư, đang âm thầm tài trợ và thúc đẩy cho các hoạt động chống phá nhà nước ta. Đó là một điều không thể chấp nhận được. và cần có những biện pháp ngăn chặn hết sức kịp thời.

  Trả lờiXóa
 17. Một người như anh Hải (Tức điếu cày) có thể nhận được một giải thưởng cao quý của các nhà rận chủ cuội đề sướng thì có lẽ anh đã đạt được một giới hạn nhất định trong việc đấu tranh với chính quyền cho những tổ chức phi chính phủ như CPJ. một người không có gì đặc biệt ngoài khả năng xuyên tạc chính quyền cũng nhưng khả năng ngụy biện cho việc làm của mình thì anh hải cũng sẽ không kiện toàn hành động của mình nếu không được sự giúp sức của đội ngũ blog trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 18. anh Hải đã đem đến Việt Nam một luồng tư tưởng mới thổi vào đầu những nhà viêt blog một thứ suy nghĩ theo cách mà tư bản đã từng làm ở việt nam, chỉ khác tư bản Mỹ, Pháp từng đem chiến tranh đến việt nam để đô hộ thì nay anh Hải thực hiện việc làm tay sai cho chúng biến môi trường mạng thành một chiến trường để đưa ra những nhận định sai lầm về chính trị trong xã hội. hơn thế nữa là tụ tập lôi kéo quần chúng nhân dân thực hiện theo những việc làm của mình. và kết quả anh đã được trao giả thưởng nhân quyền khi anh phải ngồi tù. ngồi tù là kết cục xứng đáng với anh còn cái giải thưởng kia chỉ là trò tiêu khiển của các tổ chức mà muốn ném cho ai cũng được

  Trả lờiXóa
 19. hoạt động của loger điếu cày hoàn toàn vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng vẫn được tung hô là vì nhân quyền tự do dân chủ. nước ngoài làm thế âu cũng chỉ là hậu thuẫn cho con cưng để nó tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam mà thôi, giờ lại có thêm cái thằng CPJ ủng hộ cái thằng "điếu cày" mục đích của nó chỉ muốn xáo bỏ chủ nghĩa xã hội ở đất nước Việt Nam, Việt Nam sẽ không như các nước đông âu bị sụp đổ bởi chính chiêu bài này

  Trả lờiXóa
 20. Tự do báo chí cái gì bọn này chứ.Có mà phá hoại báo chí thì đúng hơn ấy.Nguyễn văn Hải là kẻ đang phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật việt nam với hành vi bán nước của mình.Có lẽ chúng ta cần phải xem lại cái tổ chức CPJ này chúng nó hoạt động như thế nào.Và thiết nghĩ chúng đang có hành động chống phá đảng và nhà nước ta mà thôi.Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với thủ đoạn của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 21. Cuộc đời mỗi con người đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Tôi không trách ông Hải đi theo cường đạo mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: Không thể ăn được tiền của Tây đâu, chơi với nó như cưỡi trên mình Hổ. Có ngày chết oan đó.

  Trả lờiXóa
 22. Gớm, tên Điếu cày này chỉ buôn danh tuyệt thực là giỏi thôi chứ làm đếch gì mà dám tuyệt thực. Thấy rõ chưa những con rận ngu ngốc kia. Hồi trước hắn lừa tất cả đấy. Đến giờ hắn nhận được bao nhiêu là tiền đô thì giới rận mới ngửa người ra rằng đã bị hắn lừa một cách phũ phàng, chết chưa hả lũ rận chủ. Hắn nhận hết giải tự do báo chí đến giả Ona Humanrity...tóm lại là Điếu Cày đang giàu lên vì những thứ này. Hoan hô những kẻ như hắn đã lừa được giới rận.

  Trả lờiXóa
 23. Đợt này các quan thầy ngoại bang chi mạnh tay quá đi mất, suốt ngày tặng thưởng nhân quyền này nọ. Dạo trước thấy bảo thằng cha Điếu Cày cũng được tặng thưởng giải thưởng gọi là tự do báo chí gì đấy mà. Thế mà mới được nửa tháng lại ém trọn cái giải thưởng này nữa thì có lẽ hắn giàu hơn ai hết rồi. Hết chỗ nói luôn. Phen này thì Dương Thị Tân tha hồ mà chơi bời đàn đúm, chỉ có thằng cha Điếu Cày là ngồi tù mà khổ thôi, đời hắn cũng chỉ có vậy thôi.

  Trả lờiXóa
 24. Nếu mà không có những vụ này thì giới rận làm sao mà dám làm việc. Ai làm việc gì mà chẳng có lợi nhuận chứ, lũ rận chẳng thể uống nước và ăn không khí được. Vậy nên chúng làm cũng phải vì tiền chứ. Vậy nên đây gọi là trao thưởng cho oai chứ thực ra là trao một chút bố thí để động viên. Bọn Tây Mỹ cũng thực dụng lắm chứ, không làm được việc thì đếch đấy mà cho. Điếu Cày cũng phải đổi lấy bằng sự nhục nhã mới được như vậy mà thôi. Nào là giả vờ tuyệt thực, loan tin giả...Tóm lại là phải trả giá bằng lương tâm của hắn.

  Trả lờiXóa
 25. Việc trao giải thưởng cho các rận chủ quả thực quá lố bịch. Càng ngày càng bộc lộ bản chất của bọn rận chủ là được hậu thuẫn bởi các thế lực thù địch ngoài nước. Bọn rận làm những việc chống phá đất nước để ăn những đồng tiền giơ bẩn, nghe theo sự bố thì của các thế lực thù địch ngòi nước. Thật đáng kinh tởm cho bọn rận, một lũ có lương tâm rẻ rách.

  Trả lờiXóa
 26. Những cái tên tổ chức nước ngoài trao giải cho những kẻ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam là những cái tên mà lần đầu tiên tôi được biết đến đó. Không biết mấy cái tổ chức này có uy tính gì trên quốc tế, và được quốc tế thừa nhận không mà sao tên tuổi chẳng bao giờ tôi nghe đến!
  Điều này làm tôi rất phân vân, và khó hiểu. Phải chằng là các tổ chức này mới lập ra để bảo kê những con rận của mình.

  Trả lờiXóa
 27. Ô hay quá nhỉ. Anh Hải Điếu Cày ngồi ăn cơm tù mà sao ở đâu nhiều giải thưởng quá vậy. Hết tự do báo chí lại đến “One Humanity", tại sao các tổ chức lại quan tâm đặc biệt đến Điếu Cày như vậy, chẳng qua cũng chi là hình thức bảo vệ cho con rận đang hoạt động mạnh ở Việt Nam thôi, đồng thời chắc là muốn làm rùm beng mọi việc lên để tuyên truyền trái sự thật về nhà nước Việt Nam cùng với chế độ XHCN. Trò này của các thế lực thù địch đối với Việt Nam ở nước ngoài thì quá là quen thuộc rồi.

  Trả lờiXóa
 28. Nhận nhiều giải thưởng thế nhưng mà vẫn đang chịu tội ngồi trong tù thì còn làm ăn gì được nữa nhỉ anh Điếu Cày. Điếu Cày có vẻ là một nhân vật có tiếng tăm và khá nối tiếng trong đám rận chủ tại Việt Nam, cách đây không lâu thì là vụ anh tuyệt thực mấy chục ngày quá nổi bật, gần đây là được trao giải thưởng tự do báo chí, bây giờ lại là một giải thưởng mới được tạo ra từ tổ chức rận đến từ canada. Haizz. Thiết nghĩ được tiền với được thưởng hậu hĩnh thế này thì đúng là phương pháp kích động anh Điếu Cày hoạt động mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là hoạt động trong tù đá thôi.@@

  Trả lờiXóa
 29. sự bố thí cho những kẻ bất lương những tên tội phạm những kẻ dã tâm với dân tộc. đến bao giờ trong xã hội trên thế giới không xuất hiện những hình thức bố thí như thế này. dưới góc độ của các tổ chức nhìn anh Hải với một con mắt đóng góp thì xin hãy nhìn cho kĩ kẻo nhầm anh đã đóng góp như thế nào cho dân tộc cho nhân dân. cho loài người

  Trả lờiXóa
 30. Có lẽ phải mời Điếu Cày thuyết trình về cách tuyệt thực, làm sao nhịn hốc hơn tháng trời mà không chết. Nếu làm được như thế thì người dân khỏi phải ăn, chỉ làm rồi tích lũy thôi. Chẳng mấy chốc mà giàu.

  Trả lờiXóa
 31. thực sự thì tuyệt thực hơn 30 ngày thì ai mà tin được kiểu gì chả có bịp bợp ở đây.mặt khác sau vụ cù huy hà vũ mọi người đã chán cái cụm từ tuyệt thực của bọn rận chủ rồi.một người thì ô dâm xong tuyên truyền chống phá nhà nước và vào tù,một thằng thì trốn thuế xong cũng tuyên truyền rồi cũng vào tù,hai anh không hẹn mà hết anh này tuyệt xong anh kia lại tuyệt thật là đáng hổ thẹn cho hai anh khi bị vạch mặt

  Trả lờiXóa
 32. giờ thì tuyệt thức cái nỗi gì nữa cơ chứ hix. Bộ mặt của chúng có khác mấy đống rác đâu cơ chứ đập đá thế nào thì vẫn như thế. Chả hiểu được 40 ngày rồi hix hay là Điều Cày cạp đất mà ăn cho nên mới thọ được như thế cơ chứ.Sao tuyệt thực như thế mà không nghẻo đi nhỉ hay thôi đành cạp đất nhưng phải lấy được tiền của mấy con rận chủ bên ngoài có khi cứ lấy cái mác đó lại được nhiều tiền ấy chứ. Giờ ai mà thấy thì chắc điều nghĩ thằng này đầu to thế mà óc như hạt nho ấy

  Trả lờiXóa
 33. Thực chất thì mấy cái trò đấy người ta đều biết hết rồi chứ làm gì có người nào siêu nhân như vậy chứ ,nói không ăn chứ thực ra thì bảo người nhà đem đồ ăn vào ăn như lợn ấy chứ tuyệt thực cái gì,mấy cái trang phản động đấy toàn đem tin lức lung tung,sai lệch thôi chứ làm gì có ai tin chứ.Đã phạm tội rồi còn không biết ăn năn hối cải mà ngồi trong tù còn bày đặt ra điều này điều nọ để tung tin làm xôn xao dư luận,những kẻ này thì cần phải xử lí thật khắt khe mới được.

  Trả lờiXóa
 34. Đệ nghị thằng cha rận Điếu Cày đừng chọc cười nhân dân Việt Nam nhé. Tuyệt thực cả tháng không chết nói thẳng các nhà rận chủ phản động chỉ được cái miệng hám lợi danh mà thôi, nổi tiếng bằng cách này thì chỉ mang nỗi nhục nhã về cho bản thân mà thôi.

  Trả lờiXóa
 35. Giải thưởng gì cái đồ này chứ, giải Nobel mà còn chẳng có ý nghĩa gì nữa là giải tự do báo chí vớ vẩn này. Nói thật là giải thưởng kiểu này chẳng có ý nghĩa gì đối với Việt Nam cả mà chỉ có ý nghĩa cho cá nhân tên Nguyễn Văn Hải mà thôi. Ngay cả tên sát thủ như Henrry Kissiger mà còn được nhận giải Nobel hòa bình thì còn chuyện gì trên thế giới này là không thể nữa chứ. Vậy nên cái giải thưởng tự do báo chí của Điếu Cày xét cho cùng chỉ là đồ của bố thí mà thôi. Bọn rận nó chỉ bù lu bù loa lên cho vui vậy thôi..

  Trả lờiXóa
 36. Cái của bố thí thì chẳng bao giờ ngon đâu mà , hay ho lắm đấy mà mang ra khoe mới kinh chứ, sợ thật đấy nhề, cái ảnh mà có con thỏ nhận tiền kia tôi thấy rất là đúng với trường họp này của cái blog điếu cày , điếu bát gì gì đó đấy , nhận của bố thì mà vui nhề

  Trả lờiXóa
 37. đối với Hải có lẽ anh đang tưởng tượng một cảnh tượng hạnh phúc của mình và cái giải tự do báo chí kia, nhưng anh có hay biết cái giải thưởng ấy như là khúc xương động viên con chó khi đói. để tiếp tục công việc của mình, công việc phản bội với đất nước với nhân dân. không khó để thấy rằng những việc làm của anh cống hiến nhiều làm cho đất nước này xấu đi.

  Trả lờiXóa
 38. ai giám mơ về giải thưởng tự do báo chí đâu nhỉ? bởi ai cũng biết đó là thứ bố thí cho những tên tội phạm dân tộc. ý nghĩa lớn lao của cái giải thưởng này là vinh danh những cá nhân bán nước đỉnh điểm của thế giới để tổ chức CPJ trao tặng. trong nhiều năm qua những đóng góp của Hải đã được chứng minh là hắn phải ngồi tù quá rõ ràng như vậy? nhận đồ bố thí có lẽ cũng phải nhận cho đứng đắn anh Hải ạ.

  Trả lờiXóa
 39. Bọn phản động đúng là lắm trò bẩn bựa. Tự do báo chí là cái con khỉ gì chứ. Hay là tạo ra để trao thưởng cho đồng bọn, đưa nhau lên cao. Điếu cày làm gì được cho dân tộc, làm gì được cho đất nước. Hay lại hám lợi, theo bọn phản động, được chúng nó nuôi như 1 con cave. Phải giết chết nó thì mới thỏa lòng dân.

  Trả lờiXóa
 40. quan điểm xét giải của các nhà rận chủ là phải máu mặt có số có má trong công cuộc chống nhà nước này,ưu tiên những kẻ đang sẽ bóc lịch vì thành tích huy hoàng đó,và tiền càng nhiều ngồi tù tiền vẫn tăng,các bác thưởng hậu nó chả cắn hăng thế.tiếp tục sủa đi các nhà rận chủ ơi

  Trả lờiXóa
 41. Đã được rận chủ gọi là “mốt”, “moden” thì việc thi nhau chạy đua theo “mốt”, “moden” là đúng rồi, có cái là mấy cái gọi là “mốt”, “moden” này lại dở ẹc, toàn diễn trò hề cho người khác cười mà vẫn cố diễn

  Trả lờiXóa
 42. những con người như thế này thì chẳng thể nào chúng ta có thể chấp nhận được trước hết đã phạm phải tội tuyên truyền chống nhà nước việt nam thì mọi người đều biết bản chất của co người này như thế nào rồi một con người được học hành tử tế được giáo dục vậy mà lại có những việc làm như thế thì đúng là không thể chấp nhận nổi

  Trả lờiXóa
 43. người ta có tuyệt thực thì giỏi lắm cũng chỉ vài ba ngày đằng này 27 28 ngày rồi mà vẫn sống như lợn đúng là khỏe vô đối hay nói thẳng ra chỉ là giả tuyệt thực mà thôi, làm cái cớ để cho mấy cái báo đài như BBC VOA kiếm cớ xuyên tạc bịa đặt mà thôi, còn cái lũ rận nữa sau khi hết VŨ rồi thì chúng lại bắt đầu chuyển sang Hải mà tung hô mà bợ đít đây mà!

  Trả lờiXóa