Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Đừng reo hò khi một tên giặc bị diệt !

Giết một con chuột để cứu hàng vạn con chuột.

Đừng reo hò khi đảng cầm quyền hạ thủ một con mồi.

Ls. Lê Công Định

Sự kiện báo chí công cụ của đảng cầm quyền được bật đèn xanh vạch trần khối tài sản khổng lồ của một quan chức cấp cao của đảng đáng để chúng ta suy ngẫm ở những khía cạnh sau đây:

1) Quan chức cộng sản ai chẳng tham nhũng, sao báo chí không vạch trần hết lai lịch tài sản của tất cả họ, mà chỉ lâu lâu đánh một vài người thôi?

2) Chống tham nhũng chỉ là một vũ khí đấu đá nội bộ của người cộng sản để loại trừ kẻ không cùng phe cánh mình hoặc phe đã bị thất sủng.

3) Báo chí được đảng cầm quyền nuôi cơm và sử dụng như chó săn, khi cần giết con mồi nào thì tung ra vồ chết kẻ đó.

4) Xử lý vài quan chức tham nhũng chỉ là trò mèo giải toả tâm lý bức xúc của dân tình, chứ chưa giải quyết dứt điểm gốc của vấn đề, đó là ngày nào cái đảng tham nhũng này còn tồn tại thì ngày đó treo cổ một thằng quan tham không phải là chuyện đáng để reo hò của thiên hạ.

5) Hiểu những điều trên để đừng bao giờ góp vào tiếng reo hò mà đảng cầm quyền muốn tạo ra trước khi hạ thủ một con mồi, và đừng biến mình thành một công cụ bị lợi dụng như báo giới bưng bô đảng cầm quyền.

Luật sư @Lê Công Định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét