Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Cựu chiến binh Sài gòn tố cáo chính quyền.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 9,  ngày  05 tháng 10 năm 2013

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT BẢN ÁN (QUYẾT ĐỊNH) CỦA TÒA ÁN
THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Kính gửi:   -  Chánh án Toà án nhân dân Tối cao
                   -  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao

Người làm đơn:  NGUYỄN XUÂN NGỮ, sinh 1943, cựu chiến binh
Địa chỉ: 166/6 khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh  Mỹ, quận 9, TPHCM.
Địa chỉ liên lạc: Phòng C9, nhà 41 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long  B, quận 9, TPHCM, điện thoại: 0913777040, email:xuanngu@ymail.com ; http://www.youtube.com/watch?v=H8NqZzxW0Iw  .
Là: Nguyên đơn trong vụ kiện hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM về việc không tống đạt quyết định thu hồi đất; quyết định  giải quyết  khiếu nại số 46/2012/QĐGQKN-HC ngày 28/02/2012  của TANDTPHCM  và  quyết định giải quyết đơn khiếu nại số 533/2012/QĐ-THC ngày 19/11/2012 của TANDTC

Lý do đề nghị:

  Tóm tắt vụ việc:
Năm 2003 các ngành chức năng của quận 9 đến phổ biến miệng là nhà đất, trang trại của tôi nằm trong dự án xây dựng Khu công nghệ  cao của thành phố, yêu cầu được kiểm kê để lập phương án đền bù, giải tỏa. Thân xác tôi còn không tiếc, Nhà nước có chủ trương phát triển kinh tế nên tôi sốt sắn, chấp nhận hợp tác và tạo điều kiện để các ngành chức năng hoàn thành việc lập hồ sơ bồi thường. Nên các ngành chức năng của quận đã nhiều lần ( khoảng 9-10 lần đến đo đạc, kiểm kê mà không bị một trở ngại nào ).
Trong quá trình đó tôi luôn lưu  ý các ngành chức năng của quận 9 là phải làm  đúng theo trình tự và quy định của pháp luật. Mặc dù chưa nhận được quyết định thu hồi  đất, nhưng để tạo điều kiện cho dự án phát triển được thuận lợi, tôi nhận một số nhỏ tiền bồi thường. Trong các giấy nhận tiền bồi thường tôi đều có ghi tạm nhận, vì hồ sơ pháp lý thu hồi đất của tôi chưa đầy đủ.
Ngày 25/12/2005 Chủ tịch UBNDQ 9 ban hành quyết định 3144/QĐ-UB-BBT do phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành ký về việc công bố giá  trị bồi thường. Trong các đơn khiếu nại, tôi đã chứng minh quyết  định này vi phạm pháp luật và không có cơ  sở là vô hiệu, tôi yêu cầu thu hồi và  hủy bỏ quyết định này.
Chủ tịch UBNDTP  chưa giải quyết khiếu nại quyết định này, thì ngày 03/04/2009 ông Thành, phó Chủ tịch UBNDQ9 ban hành quyết định 13/QĐ-UBND về việc cưỡng chế hành  chính. Quyết định 13 này cũng vi phạm pháp luật như quyết định 3144 nêu trên. Tại Điều 1 nêu  lý do cưỡng chế là tôi : “ không nghiêm túc thi hành quyết định số 2666/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất giao xây dựng Khu công nghệ cao Thành phố”, trong khi quyết định 2666 là quyết định chỉ đạo điều hành, không phải là quyết định quy phạm pháp luật để áp dụng chung và cũng không phải là quyết định thu hồi đất theo Điều 21 LĐĐ 1993, 1998, 2001, nó không biểu thị tên tôi và số đất của tôi bị thu hồi và đặc biệt là không tống đạt đến tôi như
 Điều 3 và Nơi nhận đã ghi. Vì những lẽ đó, tôi khẳng định là tôi không có trách nhiệm thi hành quyết định này. Rõ ràng cưỡng chế lấy đất của tôi là không  đúng pháp luật và oan cho tôi.

Đề nghị:

1.Đối với quyết định 46/2012/QĐGQKN-HC của TANDTPHCM
Theo Luật Đất đai 1993 ( sđ, bs 1998, 2001 ) , tại Điều 21 quy định: “ Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. và Luật Đất đai 2003 tại Điều 32 cũng quy định: “Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.
  Trong buổi đối thoại với nông dân Văn Giang ngày 21/08/2012, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã khẳng định: “… quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nên phải tống đạt đến đối tượng thi hành. Việc người dân không nhận được quyết định là lỗi của chính quyền địa phương”.
Ngày 27/06/2002 Chủ tịch UBNDTPHCM ban hành quyết định 2666/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất  xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tại Điều 3 quyết định này xác định đối tượng thực hiện, không nêu tên tôi mà chỉ nói chung  … và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”. Nơi nhận ghi: như điều 3 ( có nghĩa là ai có trách nhiệm thi hành thì được nhận bản chính quyết định này) . Tôi không có tên trong điều 3 và cũng không được nhận một bản chính quyết định, đương nhiên là tôi không có trách nhiệm thi hành. Thế nhưng UBNDQ9 nói rằng đây là quyết định thu hồi đất đối với tôi, tôi phải thi hành, giao đất. Nhiều năm và nhiều đơn khiếu nại tôi gửi cho Chủ tịch UBNDQ9 và Chủ tịch UBNDTPHCM tôi đều
 yêu cầu hai cơ quan này tống đạt quyết định 2666/QĐ-UB đến tôi để tôi nghiên cứu thực hiện hoặc khiếu nại, nhưng hai cơ quan này cũng không thực hiện. Tôi nghĩ rằng UBNDQ9 và UBNDTPHCM có sự nhầm lẫn… Vì quyết định không ghi tên tôi và không tống đạt đến tôi thì rõ ràng từ quyết định này đã nói lên là tôi không có trách nhiệm thi hành.
         Ngày 19/01/2011, Chủ tịch UBNDTPHCM  ban hành công văn 227/UBND-PCNC khẳng định tôi có trách nhiệm thi hành giao đất quyết định 2666/QĐ-UB của Chủ tịch UBNDTPHCM. Như vậy cũng có nghĩa là Chủ tịch UBNDTPHCM phải có trách nhiệm thực hiện các công việc mà chính quyết định này đề ra. QSD đất là tài sản của công dân và nơi ở … là những quyền cơ  bản của con người và quyền của công dân. Cả ông Chu Phạm Ngọc Hiển, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường  cũng khẳng định: quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tống đạt đến đối tượng thi hành. Vì thế tôi khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBNDTPHCM vì không tống đạt quyết định đến tôi. Vi phạm khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng
 hành chính: “2. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”.
      Ngày 16/08/2011 tôi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân TPHCM, tính từ 19/01/2011, ngày mà Chủ tịch UBNDTPHCM khẳng định tôi có trách nhiệm thi hành, và căn cứ theo Nghị quyết 56 /2010/QH12 thì vụ kiện của tôi còn trong thời hiệu.
2. Đối với quyết định 533/2012/QĐ-THC của TANDTC.
     Ngày 13/03/2012 và ngày 08/8/2012 tôi gửi đơn khiếu nại tiếp theo đến TANDTC.
     Ngày 19/11/2012 TANDTC ban hành quyết định 533/2012/QĐ-THC v/v giải quyết đơn khiếu nại. Quyết định này áp dụng sai pháp luật và mâu thuẫn. Cụ thể như sau:
        Trong QĐ 533/2012/QĐ-THC , TANDTC trích nguyên văn Điều 28 Luật Tố tụng hành chính: “  Những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án:
1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
2. Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
3. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
4. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh”.
      Luật nêu rõ ràng như vậy, thế mà Tòa án nhân dân tối cao lại cho rằng: Đối
chiếu với quy định trên, thì  các nội dung mà ông khiếu kiện theo đơn khởi kiện ngày 11/8/2011 với nội dung đã nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính.
     Rồi Tòa tối cao quyết định không ăn nhập với nhận định trên: “Không chấp nhận khiếu nại của ông  Nguyễn Xuân Ngữ; giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 46/2012/QĐGQKN-HC ngày 28/02/2012 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”.

     Từ các vấn đề nêu trên tôi khẳng định rằng:
1.Tòa án nhân dân Tối cao áp dụng sai pháp luật tại khoản 1 Điều 28, nêu trên. Điều này khẳng định thẩm quyền giải quyết của Tòa là các quyết định hành chính, hành vi hành chính (chỉ  trừ vụ việc … thuộc bí mật nhà nước…). Thì việc của tôi khởi kiện Chủ tịch UBNDTPHCM không tống đạt QĐ 2666 đến tôi mà bắt tôi phải chấp hành, thì làm sao không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính ?( việc không tống đạt quyết định (được cho là quyết định thu hồi đất- QĐ 2666) mà  Tòa lại cho là bí mật nhà nước hay sao?hoặc công việc tống đạt không phải hành vi hành chính thì nó là cái gì? )
2.Quyết định 533 lại nêu: “Không chấp nhận khiếu nại của ông  Nguyễn Xuân Ngữ; giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 46/2012/QĐGQKN-HC của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”. Lẽ ra, nếu Tòa Tối cao cho rằng không thuộc phạm vi giải quyết của Tòa ( như nhận định trên ), thì Tòa Tối cao hủy luôn quyết định của Tòa TPHCM mới đúng, đằng này TANDTC giữ nguyên, nghĩa là chấp nhận, cũng có nghĩa là việc khiếu kiện của ông Ngữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa!!!( TANDTPHCM  bác đơn khởi kiện của ông Ngữ vì cho rằng quá thời hiệu, chứ không phải bác vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa, như nhận định của Tòa Tối cao, mà Tòa Tối cao lại  giữ nguyên?).  Lập luận của tòa sao mà mâu thuẫn vậy?
3.Quyết định 5 này không đúng một quyết định giải quyết đơn khiếu nại như trích yếu đã đã ghi. Tôi khiếu nại quyết định 46 của TANDTPHCM trả đơn khởi kiện của tôi vì cho rằng quá thời hiệu. Tôi chứng minh và khiếu nại là không quá thời hiệu. Nhưng quyết định 533 lại không chứng minh phản bác lập luận khiếu nại của tôi, lại “ a thần phù” tuyên bố giữ nguyên quyết định 46 của TANDTPHCM !?
       Cũng cần nói thêm Cơ quan Nhà nước thi hành công vụ phải chính danh, công khai, minh bạch. Không thể chấp nhận chính quyền của dân, vì dân, do dân mà ban hành quyết định phá nhà lấy đất của dân ( mà không minh thị tên người có đất bị thu hồi, số mét vuông bị thu hồi, tại thửa nào?  ở đâu? ) từ năm 2002 rồi đút vào ngăn kéo, rồi bảo dân phải thi hành, dân yêu cầu tống đạt cũng không tống đạt… Khi dân khởi kiện thì bảo rằng hết thời hiệu. Xin hỏi Tòa và Viện lấy cơ sở nào để bảo là hết thời hiệu. Chính quyền của nhà nước pháp quyền của ta “dân chủ gấp vạn lần chính quyền tư sản” thì đối với dân phải minh bạch, đàng hoàng, chính danh, tôn trọng dân, không thể hành xử với dân theo kiểu mờ ám, của xã hội vô chính phủ :
 muốn lấy là lấy, muốn cướp là cướp, không theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật ?!
Yêu cầu của người đề nghị :
        Căn cứ  Điều 209, Điều 210 Chương XIII Luật Tố tụng hành chính, tôi đề nghị Chánh án TANDTC  và Viện trưởng VKSNDTC xem xét ban hành quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm theo hướng hủy bỏ quyết định 46/2012/QĐGQKN-HC của TANDTPHCM và quyết định giải quyết đơn khiếu nại 533/2012/QĐ-THC của TANDTC vì sai pháp luật. Yêu cầu TANDTPHCM xét xử sơ thẩm lại, theo hướng buộc Chủ tịch UBNDTPHCM tống đạt quyết định 2666/QĐ-UB ngày 27/06/2002 đến tôi để tôi nghiên cứu thi hành hoặc khiếu nại vì đó là quyền con người và quyền công dân của tôi mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định.

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn đề nghị gồm có:
1.Quyết định 2666/QĐ-UB ngày 27/06/2002 của Chủ tịch UBNDTPHCM.
2.Quyết định 13/QĐUBND ngày 04/03/2009 của UBNDQ9
3.Công văn 227/UBND-PCNC ngày 19/01/2011 của Chủ tịch UBNDTPHCM.
4.Đơn khởi kiện đề ngày 16/08/2011.
5.Thông báo Trả đơn khởi kiện số 2827/TATP-VP ngày 13/10/2011 của
   TANDTPHCM.
5.Đơn khiếu nại đề ngày 25/10/2011.
7. Quyết định 46/2012/QĐGQKN-HC ngày 28/02/2012 của TANDTPHCM.
8.Đơn khiếu nại ngày 13/3/2012  và đơn khiếu nại bổ sung ngày 08/8/2012.
9.Quyết định 533/2012/QĐ-THC ngày 19/11/2012 của TANDTC.

                                                                                     Người làm đơn


                                                                                    Nguyễn Xuân Ngữ

16 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Ông Phạm Văn Êm, dân tộc Mường, ở thôn Làng Chiềng, xã Thiết Ống (Bá Thước) là một trong những điển hình cựu chiến binh - thương binh làm kinh tế giỏi ở địa phương.
  Sau hơn 8 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, năm 1974, ông Phạm Văn Êm xuất ngũ trở về quê hương với thương tật hạng 2/4. Lúc đầu do cuộc sống gia đình quá nghèo, vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh không có, lại mang trên người thương tật của chiến tranh, con nhỏ, vợ yếu nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nhưng vơi bản lĩnh của người lính cụ hồ ông Êm đã vượt qua được mọi khó khăn.

  Trả lờiXóa
 5. Hôi cự chiến binh đã phát huy được tinh thần đoàn kết của mọi người và luôn quan tâm nhắc nhở và tuyên truyền cho bà con trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ vốn, kiến thức làm ăn cho bà con để cùng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê mình.

  Trả lờiXóa
 6. Vấn đề đền bù giải phóng đất đang là một vấn đề khá khó giải quyết trong tình hình hiện nay. Cơ quan chính quyền luôn cố gắng làm tốt những vấn đề đền bù cho người dân sao cho thỏa đáng nhất. Nhưng tình trạng không thỏa đáng ở một số ít trường hợp thì cũng không thể tránh khỏi.

  Trả lờiXóa
 7. Hội cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB; đẩy mạnh các phong trào “Ngày vì đồng đội”; “Mái nhà đồng đội”; Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”… Đồng thời tham gia tích cực vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện chính sách đối ngoại nhân dân; xây dựng tổ chức hội ngày càng “Trong sạch, vững mạnh”.

  Trả lờiXóa
 8. Hội cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương và tích cực tham gia các hoạt động như tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nhiều hội viện hội cựu chiến binh tham gia và tổ tự quản. Những cựu chiến binh Việt Nam mang trong mình một khí thế hào hùng của dân tộc. Hội cựu chiến binh Việt Nam thể hiện tính gương mẫu chấp hành đúng chủ trương và đường lối của đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ đã ra quân, trở về với quê hương hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan, các lĩnh vực của xã hội. Cựu chiến binh là những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến và đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân... Hội viên hội cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 11. Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 12. Trong đơn tố cáo sao lại không ghi rõ số tiền mà ông Nguyễn Xuân Ngữ đã được nhận, cũng không ghi rõ ràng diện tích đất bị thu hồi, như vậy người đọc khó mà biết được sự việc là đúng hay sai. Mọi việc cần sớm được làm rõ để làm yên lòng người dân cũng như không để các tổ chức phản động lợi dụng gây kích động trong lòng dân. Không để sự việc có diễn biến phức tạp về sau.

  Trả lờiXóa
 13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 16. chắc chắn với những lá đơn tố cáo chính đáng của người dân nhất là cựu chiến binh người có công với đất nước thì sẽ được giải quyết. trường hợp của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngữ sẽ được các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết những khiếu nại tố cáo để bác có thể nhìn nhân lại sự việc đúng đắn. đúng đắn ở đây là đúng với các quy trình thủ tục của pháp luật không phải là đúng theo cái nhìn của bác hay của bất cứ ai xúi giục.

  Trả lờiXóa