Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Chính quyền Hải Phòng phản dân hại nước ?


VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN – SỰ TRẢ THÙ THẤP HÈN !


   * MINH DIN
                  Đêm qua, khuya lm, chuông điện thoại của tôi bỗng reo. Tôi không quen biết người gi mình. Anh y t gii thiu tên là Hưng xã Vinh Quang huyn Tiên Lãng (Hi Phòng).
Anh Hưng nói vi tôi:
                - Tôi và my anh em là cu chiến binh cùng la vi Đoàn Văn Vươn va ghé qua nhà ch Thương. Được biết công an Hi Phòng đã chuyn kết lun điều tra v án Đoàn Văn Vươn sang Vin kim sát đngh truy t ti giết người và chng người thi hành công v. Ch Thương cho s đin thoi ca  bác nên tôi gi báo cho nhà báo biết.
                Anh Hưng nói tiếp:
               - Ngoài này  đang  rét lm!  trong làng  còn đ, m con chThương  gia đng không  mông qunh, gió thc gió tháo rét run cm cp ti nghiệp lm bác !
               Thế là một kết cục thê thảm, oan khốc đã đến!
               Không ai bt ng c. Ngay ch Hin, v anh Qúy, mt người ph n thôn quê cũng xác đnh: “Tôi không bt ng trước kết lun ca cơ quan cnh sát điu tra thành ph Hi Phòng, vì chúng tôi xác đnh trước, nếu đ công an thành ph Hi Phòng điu tra thì không mong có công tâm!”.
                Ch Hin nói đúng. Làm gì có công tâm  khi k gây án, nn nhân, và điu tra chì là mt? Nói đúng hơn, mt t chc thng nht vô cùng cht ch, nm quyn lc trong tay? Còn nn nhân tht s b dn thành “th phm” là mt dân đen, thp c bé hng?
               Quả tht đã có lúc lóe lên tia hy vng, khi Th tướng Nguyn Tn Dũng ch th phi xem xét gim nh hành vi phm ti ca anh Đoàn Văn Vươn. Nhưng Th tướng nói ri b đó, như cơn gió lướt qua.  Các cơ quan lãnh đo đng chính quyn thành ph Hi Phòng hình nhưchng thèm quan tâm, t lâu h quen x s theo cách riêng ca đt cng!
               Cái kết cc là dịp cho chính quyền, công an Hải Phòng trả thù quả là khó tránh.  
               Hơn hai chc năm trước Đoàn Văn Vươn hy vng tìm thy mt mnh thiên đường nơi Cng Rc.
               Sinh ra và ln lên  vùng quê nghèo, hai mươi tui đi b đi, hết nghĩa v tr v mit mài hc hành, có mt tm bng k sưcái vn kiến thc ln lưng trong thi đi mi, nhưng Đoàn Văn Vươn không  tìm đường vào chn quan trường. Nói đúng  hơn, thân cô, thế hèn, túi lép  như anh, len  vào đâu đươc?
               Đoàn Văn Vươn kéo c nhà ra bãi bi hoang hóa, sình lầy Cng Rc. Vươn quỳ xung, vc nm đt, nga mt lên tri: “Xin Chúa xót thương ban cho chúng con sc khe và lòng kiên nhn đ chúng con biến vùng đt hoang này thành miếng cơnuôi sng chúng con!”.
               Tui thơ Vươđã quen sóng gió mn mòi, biết mi miếng ăn nơi đây đu phi đi bng m hôi nước mt. B m anh cũng tng làm lng vt v nuôi các con không ln. Vươn cũng biết, dù nghit ngã, ddn nhưng mnh đt quê không n bc bo vi người.
              T ngày đó Đoàn Văn Vươn không tiếc m hôi, lăn ln cùng vi đt. Anh em Vươn be b, đp đp chn sóng, chn gió. Nhng lưỡi mai xén đt dưới nước,  anh em Vươn ln xung bê lên.  Anh em Vươn còng lưng đy tng xe đt  đp đê chn sóng. H phi nhn ăn mang thóc bán ly tin mua tng cây tràm, cây tre cm cc làm ct đê. Cây cc va cm xung, r đt va neo vào, gió thc gió tháo ni lên, sóngp vào cun phăng theo dòng nước. Chiu nhìn con đê nhú lên nim hy vng, đêm thao thc ch sáng ra đp tiếp. Sáng ra, chưa kp và bát cơm ngui chan nước cà, nhìn ra đê, thì trơi, đã b sóng cun mt ri. Thếlà b bát cơm, lao xung đm, va tiếc ca va lo trng tay nước mt c trào ra.  Không nh bao nhiêu nhiêu ln như thế. Không biết m hôi nước mt ca v chng, anh em Đoàn Văn Vươn đã trn vào bùn tanh và nước phèn Cng Rc?
                  Có ln người bí thư đng y già xã Vinh Quang, đi ngang qua,  đã  kêu lên: “Vươơi! Chúng mày làm con giã tràng đến bao gihở!”
                 Nhng “con dã tràng” y vn bn b xe đt!
                 Đoàn Văn Vương và my anh em vn  bám cng Rc. Thân hình Vươn, Quý, Snh qut li, da cháy đen, mt lõm sâu và  tóc thi nhau bc trước tui.  Bao nhiêu công sc đã đ xung đây, có đng vn liếng nào ném hết vào đây ri, b  ly gì sng? Mt bui chiu Đoàn Văn Vươn và người ln đang ngp ln ngoài đm thì đa con gái ca anh sa chân  xung  cng  và cháu chết đui.
                  Tri đt đã th thách lòng kiên nhn ca Đoàn Văn Vươn như thế. Cuc đi đng cay thế! Ngày y không thy ông cán b đng chính quyn nào đ ý  ti cái đm “mèo không ngó chó không nhìn” này.
                Hai mươi năm, gn mt phn ba cuc đi  vt kit sc, ánh mt Đoàn Văn Vươn sáng lên nim vui khi  lp cáu  phèn  chưa tan trên mt.  Hơn bn mươi héc ta Cng Rc đã thành đm nuôi thy sn, có bđê cao chn sóng, chn gió, có  vườn chui, vườn cây  ra trái mùa đu. Vi Đoàn Văn Vươn, đây là mt mnh thiên đường mà Chúa đã đoái thương ban tng cho anh, đa con khn kh ca Người!
                Sóng bin không gào đe da na. Gió không thc tháo mà vui reo trên nhng ngn phi lao. Đt quê hết bc bo vi anh.

               Nhưng khi ông Trời thương tình cho hưởng thành quả ban đầu sau hai thập niên anh em họ Đoàn dầm mình chặn sóng lấn biển, thì con người li nhảy vào cướp công, giành đất khu đầm tôm.
               Khi máu tham ứ lên trong lòng các v lãnh đo, trực tiếp là đng chính quyn, t xã Vinh Quang đến huyn Tiên Lãng, tiêu biu là Ch tch xã Lê Thanh Liêm cùng anh rut là Ch tch huyn Lê Văn Hin và Bí thư Huyy Bùi Thế Nghĩa.
               Hin, Nghĩa, Liêm cùng đồng bn ra quyết đnh thu hi đt cùa anh em Đoàn Văn Vươn.
              Anh em Vươn có quyết đnh cho thuê đt t  15-10-1993, thi gian 20 năm. L ra đến 15-10-2013 mi hết hn hp đng, nhưng Chtch huyn Lê Văn Hin vn ký quyết đnh thu hi đt. Bí thư  huyy Bùi Thế Nghĩa, và cp trên nht trí cao vi Hin. H đã có d án xây dng sân bay quc tế Tiên Lãng, 40 hec ta đt ca Đoàn Văn Vươn nm trong cái sân bay tương lai y. H d tính mi mét vuông đt nhà nước bi thường hơn  mt triu, và  ra tay cướp trng 40 héc ta đt ca Vươn.
               Lòng tham khiến con mt đui mù!
               Lòng tham biến con người thành dã thú!
               Lê Văn Hin nhm mt ban hành quyết đnh thu hi đt trái lut.  Đoàn Văn Vươn và  bà con xã Vinh Quang khi kin. Tòa án Tiên Lãng bênh chính quyn,  x thng cho UBND huyn Tiên Lãng. Đoàn Văn Vươn và các h dân kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành  thành  ph Hi Phòng. Đui lý, UBND huyn Tiên Lãng đ ngh  Tòa án thành ph Hi Phòng t chc hòa gii.
               Trong bui hòa gii thành, Phạm Xuân Hòa, thay mt U ban nhân dân huyn Tiên Lãng  ha vi dân: “Rút đơn kháng cáo li, huyn s tiếp tc cho thuê đt”. Tin li ha ca chính quyn như tin cha m, Đoàn Văn Vươn rút đơn kháng cáo.
                 Nhưng ngay lp tc chính quyn tr mt như mt k bt lương, coi như v án đã thành, ra quyết đnh cưỡng chế thi hành cái bn án Tòa án nhân dân huyn đã tuyên. La dân như thế, dn dân vào đường cùng như thế, có tri đt nào chng giám!
                  B dn cùng đường, Đoàn Văn Vươn vùng lên, biến Cng Rc thành mt “Đng Nc Nn”!
                 Cuộc  cưỡng chế din ra lúc 8 gi 30 phút ngày  5-1-2012. Bí thư huyy Bùi Thế Nghĩa, Ch tch huyn Lê Văn Hin, Giám đc công an thành ph  Đ Hu Ca trc tiếp ch huy và ch đo cuc cưỡng chế. Hàng trăm cnh sát, b đi, súng  AK,  B40, chó nghip v phương tin h tr, dàn quân  như  mt trn đánh gic, mt mt mt còn!
                 Ngàn năm sau s còn  trơ cái bia ming mà đi tá Đ Hu Ca, Giám đc công an thành ph Hi Phòng khc vào lòng dân ngày hôm đó: “Cuc cưỡng chế như mt trn  đánh đp có th viết thnh sách dng thành phim!”. Ma mai thay cho ch “đánh đp”, khn nn thay cho mt tâm hn bnh hon mt k cm quyn! Ăn cơm dân, mc áo dân, ngày nào cũng ra r “vì nước quên thân vì dân phục v” mà coi đàn áp dân là “mt trn đánh đp”!
                   Đoàn Văn Vươn như con giun đã b xéo mãi ri, như dòng nước đã  đy ri. Con giun xéo mãi phi qun, tc nước phi v b. Điu đó đã sy ra  Tiên Lãng, “con giun” - Đoàn Văn Vươn!
                     Không ai c vũ mt hành đng bo lc, không ai đng tình vi vic Vươn mua 2 khu súng hoa ci, 1 cái kíp n, và bn 4 bn phát súng  làm 6 người b thương.
                 Nhưng, nếu b dn vào cnh b mất trắng khu đầm tôm đã 20 năm thấm đẫm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt mới to dng được, trước sự áp đảo của lực lượng lớn cưỡng chế thu hồi, thì rt có th nhiu người s hành đng như Đoàn Văn Vươn! Là một người lính, nếu như Vươn có ý định giết người thì không việc gì phải tự chế ra súng bắn đạn hoa cải để tỏ thái độ phản ưng svà tự bảo vệ mình.
                 V án đã xy ra.
               Anh em nhà họ Đoàn (Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ) đã b bt. Toàn b nhà ca ca gia đình Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Qúy đã b phá, 40 héc ta đm nuôi trng thy sn ca Đoàn Văn Vươn b cướp, tr li hoang sơ như hai mươi năm trước.
                  Sau mt năm điu tra, Cơ quan cnh sát điu tra đ nghViện kim sát truy t Đoàn Văn Vươn và các đng phm heo đim d, khon 1 điu 93 B lut hình s: Ti giết người thi hành công v.
                 Đã có nhiu bài báo lên tiếng v cái gi là “công v” trong cuc cưỡng chế  Tiên Lãng. Cái gi là “công v” y là mt vết nhơ khó ty xóa mà Lê Văn Hin đã bôi lên chính quyn huyện Tiên Lãng và thành phố hải Phòng, làm xu mt nhng người chiến s  công an và bđi đa phương. Cái gi là  “công v” y là đin hình ca s lng quyn,  nh ra phi b xét x trước pháp luật.
                 V s vic đã sy ra  hin trường v án có nhng điu cn lưu ý:
                 Cái mà cơ quan điu tra gi là “qu mìn” không còn tang vt, không được giám đnh có đúng là mìn không?  Loi thuc n gì? Mc đ sát thương ra sao?
                  Hai khu súng hoa ci tch thu được liu có đúng là hai khu súng đã bn vào lc lượng cưỡng chế không? Súng hoa ci loi gì? Có tm sát thương thế nào? C nòng bao nhiêu? Loi đn có chì hay chlà diêm sinh? Thế mà quy tội giết người, đã chết ai chưa?
                 Nhng chi tiết đơn gin nht ca mt v án chưa được làm rõ.
                  Mt chi tiết hé l trong kết lun điu tra, là anh em Vươn kích n “qu mìn” khi lc lượng cưỡng chế còn cách 40 mét, không làm ai b thương.
                  Tình tiếy đã chng t Đoàn Văn Vươn không có ý đnh giết người, mà h ch da thôi.  Nếu có ý đnh giết người thì h ch cho đi phương đến tht gn mi đim ha, không đim ha khi mc tiêu còn xa lc xa lơ như thế.
                  L ra khi người dân đã có biu hin liu lĩnh như vy, người ch huy phải dng ngay cuc cưỡng chế li, đ thuyết phuc. Mt gi không xong thì nhiu gi. Mt ngày không chuyn thí nhiu ngày. Đây là mt v cưỡng chế hành chính, đâu phi vây bt mt v án ma túy , mt t chc ti phm  nguy him? Cái đm tôm không có cánh mà bay. Anh em nhà Đoàn Văn Vươn có nhân thân tt.
             Vy mà mt đi tá giám đc công an thành ph, mt bí thư, mt ch tch huyn  có mt ti đó không đ sáng sut,vn  nhm mt làm càn, bt công  an, b đi  tràn  lên, ép người dân cùng đường nsúng?
                Ra quyết đnh thu hi đt trái pháp lut , cưỡng chế trái pháp lut, dùng quân đi vào cưỡng chế càng trái pháp lut, ch đt bcưỡng chế không vào li xông vào ch không được cưỡng chế. Cái sai quy rành rành ra đó khng x, li x người gi đt b chiếm?
                Thế là cái kết cy đã đến!
                Tôi không hy vng Vin kim sát s tr h sơ v cho cnh sát điu tra li, bi suy cho cùng vin kim sát cũng như công an ch là công c. Mun có thay đi thì người x dng công c đó phi thc tnh lương tâm.  Đy là điu cc khó vì lương tâm mà thc tnh thì cái ghế đi đi! Cái ghế b lương tâm, không phi lương tâm b cái ghế!
                Hãy nghe tiếng kêu tuyt vng ca Nguyn Văn Khanh nguyên phó ch tch huyên Tiên Lãng: “Kính mong các bác, các đng chí! Vi tinh thn trách nhim và tình cm ca người lãnh đo , người cha , người anh, người đng chí vi tôi và các cán b khác có liên quan đến v cưỡng chế tai Tiên Lãng, hãy kêu gi thuyết phc nhng cán bđó thc  lương tâm!”
            Lương tâm thi nát ri còn thc vi tnh gì!
           Gn mt thế k trước thựdân Pháp đô h nước ta, thi hành chính sách mà nhà thơ cách mng T Hu đã miêu t“Chim treo trên la cá nm dưới dao”. Nhưng v án Đng Nc Nn, và nhiu v án khác, cán công nghiêng v phía dân lành. Còn nay, thấy rõ nhiều cán bộ vi  phạm phạm pháp luật đã trở lại làm việc hoặc bố trí chức danh khác, riêng thảo dân-tép tôm dân Đoàn Văn Vươn bị công an đề nghị Viện kiểm sát kết tội quá nặng. Cách làm của Hải Phòng đề nghị xét xử công dân Đoàn Văn Vươn tội giết người là sự cố tình trả thù dân nghèo một cách quá đáng. Và như thế có nghĩa là phát sinh thêm nghịch lý: "quan xử theo Lễ, dân xử nặng Hình / Công minh pháp luật bất bình vậy sao?". Hãy chờ xem phiên tòa xét x Đoàn Văn Vươcán cân công lý nghiêng v đâu?
              Đoàn Văn Vươn c gng vươn lên chiến thng đói nghèo. Vi anh cũng như đa s người dân nông thôn Vit Nam bây gi không dám mơ “Thiên Đường” lu son gác tía, mt mnh đt đ nuôi sng gia đình như cái đm tôm ca anh là thiên đường ri. Nhưng chút hnh phúc nhnhoi ấy cũng khó gi  anh Vươn nh?
             Cu mong gió mùa Xuân m áp mau quét sch rét mướt và rác rưởi đi!
M.D
                                                                        
    ---------------------
Bài liên quan: 

                                     * Bùi Văn Bồng

  HỌ ĐOÀN AI OÁN KHÚC

Chị nhặt nhạnh từng mảnh gạnh vỡ
Xếp lại góc lều làm bàn thờ
Nhà họ Đoàn đã nát
Tan tành lư hương, đĩa bát
Ông bà ơi hãy về đây chứng giám
Nhà tan rồi hồn có lạnh khói sương 
Đến cái lư hương cũng bị đạp nát
Tết đến, ly rượu nhạt
Gió mặt đầm da diết thổi từng cơn
Vài gói mì tôm
Lọ nước
Cúng Tết mồng Một
Con rồng trên mặt đầm không ngủ, buồn thiu

Nghèo
Anh em họ Đoàn chắt chiu
Tên anh là Vươn, phải không ngừng vươn tới
Tên chị là Thương
                 thương nước mắt rơi đẫm gian lều
Các chú Sính, Quý, Vệ
Người khai hoang
           đổ nước mắt, mồ hôi - nơi hoang lầy thành đất Quý
Người ta rình chụp giật, phải bảo Vệ thôi
Những cái tên như trời đặt sẵn
Phải gian nan vật lộn mưu sinh...

Máu, mồ hôi, nước mắt
Gần hai mươi năm chiu chắt
Gần hai mươi năm dồn tâm sức
Gần hai mươi năm nợ ngân hàng tiền tỉ
Tưởng nay đến mùa gặt hái
Tưởng nay thoát được cảnh nghèo
Ngờ đâu đời nhiều ngang trái
Cống Rộc rụng rời
“Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây” (*)
Lầm lũi nhà nông cố vươn lên thoát nghèo
Chống chọi thiên tai
Chống chọi lũ quan tham ô lại
Mặt đầm muốn cồn lên ngàn lớp sóng
Đất đai đau quặn trước lòng tham

Tưởng như bị giam cầm cả năm anh được trở về
Có ngờ đâu người ta khép anh tội nặng
Kẻ nào sát nhân, đâu phải họ Đoàn?
Họ muốn đọa đày anh như phận giun kiếp dế
Giun dế còn rỉ rả khóc thương đêm lạnh
Anh muốn Vươn lên
Nhưng trước cường quyền tham ác
Cái án oan khiên đè vai gầy đau đớn
Câu hỏi cứ vần xoay lởn vởn
Còn đâu công lý trên đời? 
Rụng rời!
"Oan này còn một kêu trời nhưng xa!" (*)
BVB
          
-----------------
(*) - Kiều - Nguyễn Du                

7 nhận xét:

 1. Chúa Jesus phù hộ cho Vươn

  Trả lờiXóa
 2. Giống vụ án 108 anh hùng Lương Sơn Bạc quá, bọn Cao Cầu đang cấu kết hãm hại người hiền đây mà. Chó thật...

  Trả lờiXóa
 3. Cái giá mà anh Vươn phải trả cho "niềm tin" của anh vào đảng, vào chính quyền 'nhân dân' thật quá đắt!

  Trả lờiXóa
 4. Công an dùng hỏa lực mạnh (có thể dùng cả súng chống tăng) bắn vào nhà với mục đích hủy diệt bất kể thứ gì có trong ngôi nhà đó rồi phá hủy nhà để phi tang thì phạm tội gì có phải là tội diệt chủng không? Cần làm rõ.

  Trả lờiXóa
 5. Tướng Vịnh không phải là thằng ngu. Cách đây hơn 30 năm, khi còn học trong quân đội, V cũng dám bán cái quần đùi cuối cùng, cùng anh em đi uống rượu lạc, bình loạn về thời cuộc rất hăng. Thời đó đang chống Tàu, internet chưa có nhưng vì anh em học viên toàn ( sinh viên năm 1 đến năm 4) nên thông tin cũng khá nhiều. V thâm chí ‘ thâm cung bí sử’ biết nhiều hơn. V là thằng khá ngỗ ngược còn cãi cán bộ lem lém vì V cho rằng cán bộ ngu, éo biết gì, dạy vớ dạy vẩn. V còn ăn cắp vặt thôi, ( của công) bán lấy tiền uống rượu cùng anh em. Qúa chán, thượng cấp cũng đành cho V lặn sợ ảnh hưởng tư tưởng tới anh em khác. Không hiểu sao Đ nghĩ lại, có thể Đ không quên ơn con của công thần nên nâng đỡ thế nào ấy nên V tiến vùn vụt. Tài có chút ít và bản chất cơ hội họ ” lưu” có thừa nên cứ cầm cờ phất mãi. Nói thật, quỹ thời gian của V chỉ còn bằng cái xe hơi, chết cũng chẳng mang đi được nên với khí phách thật hồi trẻ, nếu V biết nghĩ lại theo cách kẻ trượng phu có khi nhân dân sẽ ghi nhận V như người anh hùng thay bằng tên tội đồ. Tôi mong V, thật lòng rất mong V đọc và xuy ngẫm những dòng hết sức chân thành này. V đừng nghĩ bạn bè cùng lứa không thành đạt nên ghen ăn ức ở. Không thế đâu…Hầu như cùng lứa ở khắp thế gian, biển động sông rời đều thành đạt không kém V đâu, tiền của không thiếu mà thanh thản lạ. Đến tuổi này V biết rát rõ: 1 triệu bằng 10 triệu, giống nhau hết. Trân trọng!

  Trả lờiXóa
 6. Nguyễn Chí Thanh chết để lại được cái gì? Ông chết ở Hn trước khi vào Nam hay chết trên đường vào Nam? Nếu ông chết ở Hn vào năm 1967 thì tại sao sau 30 tháng 4 năm 1975, có kẻ đã xưng danh Nguyễn Chí Thanh về đến quê hương Niêm Phò để thăm gia đình? Vị này đã bị CA Bình Trị Thiên khi đó, câu lưu qua đêm ; đến sáng mai thì vị này biến mất.
  Ngày trước, vì thấu hiểu cảnh cơ hàn của dân chúng mà Nguyễn Chí Thanh tham gia đi làm " Kách mệnh" với mong muốn giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân. Hy vọng rằng, hôm nay Nguyễn Chí Vịnh tiếp tục kế thừa truyền thống của cha, nhìn thấy cảnh dân chúng trái ngang, thấy sự bất lực của đảng cầm quyền...mà có hành động thiết thực nhằm bảo vệ tổ quốc, dân tộc, đồng bào.Đừng để đến khi chết chỉ có một cái gốc cây Dâu nằm thay trong quan tài như người ta đã đồn về cái chết của Nguyễn Chí Thanh.

  Trả lờiXóa
 7. Dân Hải Phòng12:26 12 tháng 1, 2013

  Một Đảng và CQ hèn hạ như vậy có nên tồn tại ở xã hội văn mimh hiện nay?

  Trả lờiXóa