Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Hàng loạt Luật sư ký kiến nghị tập thể đòi xoá luật rừng rú.

Đã có 67 luật sư 
tham gia ủng hộ kiến nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa, xin mời các luật sư tiếp tục tham gia ghi danh ủng hộ.
Việc làm này kết quả thế nào thì cũng chưa biết, nhưng quan trọng là biểu dương tinh thần nhất trí của giới luật sư ta là chính, bày tỏ cho các ban ngành thấy được sự vô lý của thủ tục tư pháp cần phải bỏ đi, và cũng cho thấy là giới luật sư giờ cũng không cam chịu những áp đặt trái ngang vô lý nữa.
Qua đây chúng ta cũng tạo nên mối dây liên kết và sự liên thông, iểm trợ và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động nghề nghiệp chung. Vì không chỉ mỗi việc này, sau việc này còn nhiều việc khác nữa.
Chúng ta cũng biết rằng trong tương lai xu hướng giới luật sư lên tiếng kiến nghị tập thể là việc làm cần thiết để đóng góp công sức trí tuệ vào các công trình sự nghiệp chung. Chúng ta cần được tham gia, cần được lắng nghe.
Việc ký kiến nghị tập thể là cách làm khả dĩ nhất có thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay khi chưa có luật về biểu tình (luật sư nước ngoài hay các hội đoàn họ sẵn sàng biểu tình như một hình thức biểu đạt mối quan tâm bức xúc về vấn đề cần giải quyết), 
Do vậy trước những ngang trái chướng ngại thì luật sư VN có thể làm gì cho hữu hiệu? Nói một người thì không ai nghe, nói nhiều người âm thầm thì không được tiếp thu, cho nên việc kiến nghị công khai hiện vẫn là hay nhất.
------------------------
II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ
Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013 tại Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 93 quy định: Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hiện Bộ luật tố tụng hình sự đang được Quốc hội đưa ra bàn luận sửa đổi.
III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ
Từ trước đến nay, luật sư khi tham gia các vụ án đều phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị can bị cáo, hoặc giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho bị hại (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận). Nhưng do tồn tại cách nhìn nhận thiếu thiện chí về vai trò của người luật sư nên chúng tôi luôn gặp phải khó khăn khi thực hiện thủ tục này.
Điển hình là mới đây các luật sư tham gia bảo vệ cho gia đình em Đỗ Đăng Dư 17 tuổi, người đã bị đánh đập dẫn đến tử vong khi đang bị giam giữ tại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội. Mặc dù vụ án gây phẫn nộ dư luận và lãnh đạo ngành công an đã lên tiếng, nhưng khi luật sư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận người bảo vệ tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thì cơ quan điều tra đã vi phạm pháp luật, qua nửa tháng vẫn không cấp giấy chứng nhận cho luật sư trong khi Luật luật sư quy định thời hạn cấp chỉ trong 03 ngày làm việc.
Thực tế hành nghề thì thấy việc cấp giấy chứng nhận là không hợp lý, vì không phải đợi đến khi được cấp giấy chứng nhận luật sư mới thực hiện các nghĩa vụ bào chữa bảo vệ, mà ngay khi ký hợp đồng với khách hàng có hiệu lực là đã phát sinh các nghĩa vụ của luật sư bào chữa bảo vệ rồi. 
Tác dụng của việc cấp giấy chứng nhận được hiểu là nhằm khẳng định tính chính danh, xác định chính xác người luật sư khi tham gia một vụ án, điều này là không cần thiết. Vì mỗi luật sư khi hành nghề đều đã có Thẻ luật sư rồi và đây là chứng từ pháp lý giúp xác định danh tính của luật sư. 
Giấy chứng nhận lâu nay là chướng ngại làm chậm sự tham gia của luật sư vào các vụ án, điều này không tốt cho việc bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, trái ngược với chủ trương cải cách tư pháp. Việc bãi bỏ thủ tục này sẽ giúp làm lành mạnh đơn giản hóa và thông thoáng thủ tục tư pháp.
Kính thưa các Đại biểu Quốc hội!
Từ hàng chục năm qua, luật sư luôn bị gây khó khăn trong thủ tục cấp giấy chứng nhận, nay Quốc hội đang bàn thảo sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, chúng tôi thấy cần thiết lên tiếng để bày tỏ nhấn mạnh về vấn đề rắc rối lớn, có bề rộng và gây bức xúc này. Qua đó hy vọng được Quốc hội tiếp thu sửa đổi.
Kiến nghị này cũng là thông điệp nguyện vọng của giới luật sư và những người hành nghề luật nói chung mong muốn về một vị thế lớn hơn, có vai trò tiếng nói lớn hơn trong hệ thống chính quyền, trên định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách thể chế cũng như cải cách hệ thống chính trị.
Kính mong được xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn
Những người kiến nghị
1. Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư Hà Nội
2. Luật sư Vũ Văn Vinh, Đoàn luật sư Hà Nội
3. Luật sư Trần Thu Nam, Đoàn luật sư Hà Nội
4. Luật sư Phạm Xuân Sang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
5. Luật sư Nguyễn Hà Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội 
6. Luật sư Phạm Văn Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
7. Luật sư Phạm Thanh Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội 
8. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, Đoàn luật sư Hà Nội 
9. Luật sư Lê Văn Thành, Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai 
10. Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
11. Luật sư Võ An Đôn, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên 
12. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
13. Luật sư Bùi Thị Hồng Giang, đoàn luật sư Hà Nội 
14. Luật sư Trần Văn Thành, Đoàn luật sư Hà Nội 
15. Luật sư Trịnh Thị Thu Yến, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
16. Luật sư Ngô Văn Thanh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
17. Luật sư Hà Minh Tú, Đoàn luật sư Hà Nội 
18. Luật sư Ngô Anh Tuấn, Đoàn luật sư Hà Nội 
19. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Đoàn luật sư Hà Nội 
20. Luật sư Ngô Thái Tùng Thư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
21. Luật sư Huỳnh Kim Ngân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
22. Luật sư Lê Văn Luân, Đoàn luật sư Hà Nội 
23. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn luật sư Hà Nội 
24. Luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn luật sư Hà Nội 
25. Luật sư Phạm Quốc Bình, Đoàn luật sư Hà Nội 
26. Luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
27. Luật sư Giáp Văn Điệp, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang 
28. Luật sư Nguyễn Minh Luận, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
29. Luật sư Nguyễn Văn Dương, Đoàn luật sư Hà Nội 
30. Luật sư Nguyễn Duy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
31. Luật sư Phạm Văn Việt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
32. Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn luật sư Hà Nội 
33. Luật sư Nguyễn Minh Tấn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
34. Luật sư Phạm Văn Liêm, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
35. Luật sư Phạm Công Út, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
36. Luật sư Nguyễn Hồng Quang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
37. Luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An 
38. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
39. Luật sư Trần Thị Hương, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
40. Luật sư Trần Anh Tùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
41. Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư Hà Nội 
42. Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Hà Nội 
43. Luật sư Giã Hoàng Nhựt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
44. Luật sư Vũ Như Hảo, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa 
45. Luật sư Lê Quang Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
46. Luật sư Phan Hữu Thư, Đoàn luật sư Hà Nội 
47. Luật sư Hồ Minh Kính, Đoàn luật sư tỉnh Bình Định 
48. Luật sư Phạm Văn Thọ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
49. Luật sư Nguyễn Thị Thu Liễu, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
50. Luật sư Trần Văn Đạt, Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận 
51. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn luật sư Hà Nội
52. Luật sư Hoàng Văn Tài, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
53. Luật sư Ngô Nhựt Thăng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
54. Luật sư Trần Văn Quới, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
55. Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Đoàn luật sư Hà Nội 
56. Luật sư Nguyễn Phú Lâm, Đoàn luật sư Hà Nội 
57. Luật sư Trần Xuân Thành, Đoàn luật sư Hà Nội 
58. Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư Hà Nội 
59. Luật sư Đồng Hữu Pháp, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế 
60. Luật sư Trần Thị Thúy, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An 
61. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, Đoàn luật sư Hà Nội
62. Luật sư Nguyễn Thị Dạ Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
63. Luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn luật sư Hà Nội 
64. Luật sư Trần Duy Cảnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
65. Luật sư Lê Minh Nhân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
66. Luật sư Châu Huy Quang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
67. Luật sư Lương Văn Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
68. Luật sư Đinh Quốc Dũng, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai 
69. Luật sư Nguyễn Bình Minh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
70. Luật sư Vũ Thị Thanh Nga, Đoàn luật sư Hà Nội 
71. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn luật sư Hà Nội 
72. Luật sư Trần Trung Thuận, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
73. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
74. Luật sư Vũ Công Dũng, Đoàn luật sư Hà Nội  
75. Luật sư Nguyễn Hoàng Linh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
76. Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
77. Luật sư Nguyễn Tấn Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
78. Luật sư Trần Thị Thùy Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng
79. Luật sư Lê Quang Vy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh  
80. Luật sư Ngô Đình Thuần, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 
...............
LS Ngô Ngọc Trai

13 nhận xét:

 1. Cũng lạy mấy ông, kiến nghị thay đổi pháp luật để vì lợi ích chung hay chỉ vì lợi ích cá nhân của mấy ông. Thay đổi theo hướng có lợi cho bọn phản động, bọn dân chủ cuội để làm loạn cái đất nước này à. Những điều đúng đắn phù hợp với tình hình hiện nay thì có thể kiến nghị trong lần sửa đổi tiếp theo, giờ kiến nghị thì ai sửa cho mấy ông. Nói thật mấy ông này lúc nào cũng chỉ muốn luật sửa đổi theo kiểu tư bản thế này thế kia nhưng nước ta theo chủ nghĩa xã hội nên pháp luật cũng phải để bảo vệ mục tiêu đó, đừng có quá đòi hỏi luật lúc nào cũng phải theo ý mình.

  Trả lờiXóa
 2. lại một chiêu trò đánh trống ghi tên với bảng danh sách dài các luật sư của làng dân chủ cuội đây mà. Nếu thực sư những vi luật sư này thực sự công tâm với nghề nghiệp thì tại sao họ phải run sợ trước những quy định của Bộ luật hình sự này. phải chăng với sự hỗ trợ của luật sư Trần Vũ Hải nên chúng đã và đang cố tình lợi dụng vụ việc này để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước cũng như hướng lái theo các nước phương Tây hay sao

  Trả lờiXóa
 3. Những tên này làm gì phải là luật sư mà là những tên phản động thì đúng hơn, Luật Pháp Việt Nam là rất đúng còn luật rừng mà đám rận chủ kia nói chắc là ở nơi thiên đường của đám rận chủ này, Nói thêm về việc cấp giấy chứng nhận hồ sơ, hiện nay có rất nhiều những tên không có chút kiến thức nào về luật nhưng luôn tự nhân mình là luật sư vì thế Quốc Hội mới phải ban hành quy đinh muốn là luật sư phải có thể hành nghề như thế vừa giải quyết được vấn nạn tự nhân mình là luật sư vừa đúng với ý nguyện của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 4. Thứ nhất, luật này không phải chỉ ở Việt Nam mới có, mà nhiều nước trên thế giới cũng có. Thứ hai, luật này ra đời là đúng đắn và cần thiết để tránh trường hợp những kẻ không biết tí gì về chuyên môn, hoặc không đủ tư cách giả mạo danh nghĩa luật sư để làm việc xấu. Việc mấy ông kiến nghị như trên chẳng mang lại lợi ích cho mọi người mà đang giúp kẻ xấu thuận lợi trong việc giả danh và những kẻ không đủ tư cách luật sư như mấy ông trên đây dễ bề hoạt động chống đối, sai phạm thì đúng hơn.

  Trả lờiXóa
 5. Mấy thằng tự xưng là luật sư mà cũng nghĩ ra được cái trò này "tham gia ủng hộ kiến nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa, xin mời các luật sư tiếp tục tham gia ghi danh ủng hộ" thì phải nói là rất nể phục cái "trí tuệ" và tầm nhìn luật sư của nó, còn nể phục hơn cái trí tuệ luật sư của 67 ông "luật sư" khác nhắm mắt đặt bút kí tên ủng hộ

  Trả lờiXóa
 6. Cùng ý kiến với bạn này, nếu hủy bỏ cái quy định về cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa trong tố tung hình sự thì đảm bảo loạn "luật sư", cái người được lợi nhất là mấy ông luật sư chứ chưa hẳn đã là người nhà thân chủ họ, với các ông luật sư lúc này không cần bằng cấp, chỉ cần ông luật sư nào mồm mép tí, chém gió có sức thuyết phục với người nhà thân chủ tí là nghiễm nhiên nhận được chân trong vụ án

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi đang tưởng tượng đến cái cảnh các ông luật sư xếp hàng dài để đợi vào cho người nhà thuê luật sư "xem mặt và duyệt" đây, có khi lại có cả cái trò, xích mích mâu thuẫn và chơi đểu nhau trong việc giành giật thân chủ nữa, chả khác gì mấy bà cô bán rau ngoài chợ giành giật khách hàng. Quy định này là cần thiết, chỉ có thể sửa chữa cho hợp lý hơn nữa, chứ hoàn toàn không nên bỏ.

   Xóa
 7. "và cũng cho thấy là giới luật sư giờ cũng không cam chịu những áp đặt trái ngang vô lý nữa." - xin lỗi chứ, đừng có lấy cái "giới luật sư" ra đây rồi chụp một phát lên đầu hết luật sư cả nước như vậy.Hiện nay cả nước có tới " 9.436 luật sư và hơn 3.500 người tập sự hành nghề luật sư thuộc 63 Đoàn luật sư" ... ở đây, các chú lôi đâu ra được 67 mống (chưa biết thật hay ảo) mà chém gió "giới luật sư" kinh thế

  Trả lờiXóa
 8. "Tác dụng của việc cấp giấy chứng nhận được hiểu là nhằm khẳng định tính chính danh, xác định chính xác người luật sư khi tham gia một vụ án, điều này là không cần thiết. Vì mỗi luật sư khi hành nghề đều đã có Thẻ luật sư rồi và đây là chứng từ pháp lý giúp xác định danh tính của luật sư. " - vãi lồng cái lý luận logic của một "luật sư"...chắc mình đi thuê người làm giả cái thẻ luật sư rồi đi làm luật sư kiếm tiền quá

  Trả lờiXóa
 9. Với những gì mà cái lá đơn kia trình bày thì tôi thấy, chỉ cần điều chỉnh quy định sao cho phù hợp là được, không đến mức phải bỏ quy định này, nếu bỏ quy định này, rõ ràng sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường. Tôi đảm bảo, với tầm nhìn của một "luật sư" thì cái ông viết tờ đơn này thừa thấy được điều đó, hay mấy ông chỉ thấy được cái lợi ích trước mắt là nó làm dễ dàng cho các ông nên các ông "quên" không thấy cái hậu quả sau này rồi.

  Trả lờiXóa
 10. Tôi thì tôi thấy mấy ông luật sư kia đang lợi dụng chuyện này để làm trò có lợi. Trước đến nay, mấy mươi năm làm luật sư sao không lên tiếng "hủy bỏ quy định này đi"...cho đến vụ Đỗ Đăng Dư mới kêu gào. Tôi thấy, từ khi Vụ Đỗ Đăng Dư bắt đầu, mấy anh này mặc định là đã cho là CAHN gay ra cái chết cho cậu Dư này chứ không phải bạn cùng phòng, sau đó là đến vụ bị hành hung nữa, thế nên giờ kiểu gì mấy ông ấy cũng phải đổ được hết tội cho CAHN cả

  Trả lờiXóa
 11. Cái kiến nghị hủy bỏ cấp giấy chứng nhận luật sư này tôi thấy các ông kiến nghị để có lợi cho công việc của các ông là chính, nếu các ông cảm thấy nó vướng mắc, và vì quyền lợi của thân chủ, thì các ông đã kiến nghị từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới kiến nghị. Chẳng qua là lợi dụng sự việc này để kiến nghị cho nó có cơ sở, nếu hủy bỏ, chỉ có mấy ông luật sư các ông là tha hồ làm càn thì không có ai được lợi nữa cả

  Trả lờiXóa