Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Tôi muốn biết - thông điệp của giới trẻ Việt nam 2014


Mạng Lưới Blogger Việt Nam
"Không thể có một xã hội dân chủ và tiến bộ nếu người dân không được biết về những quyết sách can dự trực tiếp đến đời sống của mình và nhất là đến sự tồn vong của dân tộc. "

Chúng Ta có quyền được biết, và chúng tôi muốn biết những gì đã và đang diễn ra.
Các bạn - những người dân Việt Nam nặng lòng yêu nước, với trách nhiệm trước cha ông và hậu thế, hãy cùng chúng tôi cương quyết tranh đấu và kiên trì đòi hỏi trên cơ sở quyền được biết này.
Chúng Ta hãy bắt đầu từ nội dung Hiệp ước Thành Đô 9-1990 bạn nhé!
Nếu bạn đã sẵn sàng để cùng chúng tôi đòi Quyền Được Biết xin mời bạn cùng thể hiện quan điểm của mình bằng hình ảnh và chia sẻ cùng chúng tôi thông điệp của bạn:
- Tôi Muốn Biết ------ I Want To Know
- Chúng Tôi Muốn Biết ------- We Want To Know
- Được Biết Là Quyền Của Công Dân ------- It's Our Right To Know
Email của chúng tôi là : mangluoiblogger@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét