Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Đảng rối loạn, Quốc hội loạn ngôn,

Đảng rối loạn, Quốc hội loạn ngôn
Tweet 1 0
ĐĂNG NGÀY: 27.06.2014 , MỤC: - TIN NỔI BẬT, BÌNH LUẬN
VRNS (27.06.2014) – WASHINGTON DC, USA – BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ BỊ “RỐI LỌAN THẦN KINH” VÀ QUỐC HỘI MẮC CHỨNG “LOẠN NGÔN” TRƯỚC XÂM LƯỢC BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG CỘNG.
TÌNH TRẠNG NÀY ĐÃ XẨY RA TRONG NGÀY HỌP CUỐI CÙNG 24.06.2014 CỦA KỲ HỌP 7 QUỐC HỘI KHÓA XIII KHI CƠ CHẾ CÓ QUYỀN CAO NHẤT NƯỚC CHỈ “ĐẺ” RA ĐƯỢC MỘT THÔNG CÁO ĐỂ “KHẲNG ĐỊNH VIỆCTRUNG QUỐC HẠ ĐẶT GIÀN KHOAN TRONG THỀM LỤC ĐỊA VÀ VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM LÀ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CHỦ QUYỀN, QUYỀN CHỦ QUYỀN, QUYỀN TÀI PHÁN CỦA VIỆT NAM”.
THÔNG CÁO CŨNG NHẮC LẠI CHUYỆN “BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI” RẰNG: “HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG CỘNG LÀ “VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, NHẤT LÀ CÔNG ƯỚC LIÊN HỢPQUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982; VI PHẠM TUYÊN BỐ VỀ ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG (DOC); TRÁI VỚI THỎA THUẬN CẤP CAO GIỮA HAI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM-TRUNG QUỐC. TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG CĂNG THẲNG. HÒA BÌNH VÀ AN NINH ĐANG BỊ ĐE DỌA”.
TUY NHIÊN, QUỐC HỘI CỦA “ĐẢNG CỬ DÂN BẦU” NÀY CHỈ DÁM: “YÊU CẦU TRUNG QUỐC RÚT GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981 RA KHỎI VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM”, THAY VÌ PHẢI CƯƠNG QUYẾT VÀ DỨT KHOÁT “ĐÒI HỎI” TRUNG CỘNG PHẢI “RÚT NGAY LẬP TỨC” DÀN KHOAN VÀ CÁC TẦU BẢO VỆ RA KHỎI VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM.
TRƯỚC NGÀY BẾ MẠC, ĐÃ CÓ MỘT SỐ ĐẠI BIỂU YÊU CẦU QUỐC HỘI CÔNG BỐ MỘT NGHỊ QUYẾT ĐỂ KHẲNG ĐỊNH SỰ “ĐỒNG THUẬN VÀ CHÍNH THỨC” CỦA NHỮNG NGƯỜI THAY MẶT CHO 90 TRIỆU DÂN LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG.
QUỐC HỘI ĐÃ BỎ NGÒAI TAI YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG NÀY ĐỂ KHÔNG RA NGHỊ QUYẾT VÀ CŨNG KHÔNG RA NỔI MỘT TUYÊN BỐ KHIẾN DƯ LUẬN TRONG NƯỚC THẤT VỌNG.
TUY NHIÊN, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC LẠI BIỆN MINH TẠI CUỘC HỌP BÁO (24.06.014) RẰNG: “THÔNG CÁO NÀY ĐƯỢC XEM NHƯ TUYÊN BỐ CỦA QUỐC HỘI THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM, THÁI ĐỘ TRƯỚC HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CỦA TRUNG QUỐC. ”(THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM, 24.6.2014 )
ÔNG PHÚC CÒN NÓI VỚI BÁO CHÍ: “DÙ LÀ TUYÊN BỐ HAY NGHỊ QUYẾT THÌ NỘI DUNG BÊN TRONG ĐỀU THỂ HIỆN RẤT RÕ SỰ PHẢN ĐỐI CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM VỚI SỰ VI PHẠM CỦA TRUNG QUỐC”.
ÔNG CÒN TỰ BIÊN TỰ DIỄN THÊM: “DƯ LUẬN CỬ TRI CHO RẰNG, THÔNG CÁO SỐ 2 CỦA QUỐC HỘI ĐÃ GÓP PHẦN GIẢI TỎA, AN LÒNG NHÂN DÂN TRƯỚC HÀNH VI VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾCỦA TRUNG QUỐC; ĐỒNG THỜI, GÓP PHẦN THỂ HIỆN Ý CHÍ QUYẾT TÂM, TẠO NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC”.
SỰ THẬT Ở ĐÂU ?
TRƯỚC HẾT , Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ VIỆN THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỘC LẬP, DÙ CỦA TƯ NHÂN HAY NHÀ NƯỚC MÀ CHỈ CÓ BÁO ĐÀI CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG HAY CÁN BỘ ĐẢNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀM VIỆC NÀY ĐỂ TO SON ĐIỂM PHẤN CHO CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC.
VÌ VẬY, ĐỐI VỚI BẢN THÔNG CÁO SỐ 2 VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG, DÙ CÓ BA ĐẦU SÁU TAY, ÔNG PHÚC CŨNG “KHÔNG THỂ NÀO” CÓ ĐƯỢC KẾT QỦA CỦA “DƯ LUẬN CỬ TRI” TRONG THỜI GIAN ÔNG HỌP BÁO, “NGAY SAU KHI QUỐC HỘI BẾ MẠC”, HÔM 24.06.2014.
NHƯNG KHI ÔNG PHÚC VẪN CỐ GẮNG NÓI QUANH: “TẠI PHIÊN BẾ MẠC HÔM NAY, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CŨNG ĐÃ TUYÊN BỐ, THỂ HIỆN QUAN ĐIỂMCỦA VIỆT NAM VỀ BIỂN ĐÔNG”.
VẬY CHỦ TỊCH NGUYỄN SINH HÙNG ĐÃ NÓI GÌ ?
ÔNG HÙNG NÓI: “QUỐC HỘI KHẲNG ĐỊNH HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CHỦ QUYỀN, QUYỀN CHỦ QUYỀN, QUYỀN TÀI PHÁN CỦA VIỆT NAM; VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, TRƯỚC HẾT LÀ CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982, TUYÊN BỐ VỀ ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG (DOC); VI PHẠM THỎA THUẬN CẤP CAO GIỮAVIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC VỀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRÊN BIỂN ĐÔNG; LÀM TỔN HẠI SÂU SẮC ĐẾN TÌNH HỮU NGHỊ, ĐOÀN KẾT, LÁNG GIỀNG CỦA NHÂN DÂN 2 NƯỚC VIỆT NAM –TRUNG QUỐC”.
QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG HÙNG KHÔNG MỚI VÌ ÔNG CHỈ LẬP LẠI GẦN NHƯ NGUYÊN VĂN ĐIỂM 2 CỦA THÔNG CÁO SỐ 1 CỦA QUỐC HỘI RA NGÀY 21.05.2014, SAU KHI NGHE CHÍNH PHỦ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP TỔ (HỌP KÍN GIỮA CÁC ĐÒAN ĐẠI BIỂU CỦA ĐỊA PHƯƠNG), THAY VÌ THẢO LUẬN CÔNG KHAI TẠI HỘI TRƯỜNG.
ĐIỂM NÀY VIẾT: “(2). QH KHẲNG ĐỊNH VIỆC TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT GIÀN KHOAN TRONG THỀM LỤC ĐỊA VÀ VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾCỦA VIỆT NAM LÀ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CHỦ QUYỀN, QUYỀN CHỦ QUYỀN, QUYỀN TÀI PHÁN CỦA VIỆT NAM; VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ NHẤT LÀ CÔNG ƯỚC LIÊN HỢPQUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982; VI PHẠM TUYÊN BỐ VỀ ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG (DOC); TRÁI VỚI THỎA THUẬN CẤP CAO GIỮA HAI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – TRUNG QUỐC. TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG CĂNG THẲNG. HÒA BÌNH VÀ AN NINH ĐANG BỊ ĐE DỌA”.
TUY NHIÊN CẦN PHẢI MINH BẠCH VỀ TƯ CÁCH “ĐẠI DIỆN” CỦA ÔNG NGUYÊN SINH HÙNG KHI ÔNG NÓI “QUỐC HỘI KHẲNG ĐỊNH…” , DO ĐÓ KHÔNG THỂ ĐỒNG THỜI “THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ BIỂN ĐÔNG” NHƯ LỐI NÓI “LẠM DỤNG DANH NGHĨA” CỦA CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC.
THEO HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC THÌ CHỈ CÓ ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG, CHỦ TỊCH, MỚI CÓ TƯ CÁCH THAY MẶT CHO NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI VIỆT NAM.
NHIỆM VỤ NÀY ĐÃ QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU 86 CỦA HIẾN PHÁP MỚI (2013): “CHỦ TỊCH NƯỚC LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC, THAY MẶT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI.”
TUYÊN BỐ CHỐNG THÔNG CÁO
NHƯ VẬY RÕ RÀNG ÔNG PHÚC ĐÃ “RẤT MÙ MỜ” VỀ SỰ KHÁC BIỆT Ý NGHĨA GIỮA “NGHỊ QUYẾT” VỚI “TUYÊN BỐ” VÀ GIỮA “TUYÊN BỐ” VỚI “THÔNG CÁO” LÀ ĐIỀU DỄ HIỂU.
THEO ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT CỦA NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ-THÔNG TIN NĂM 1998 THÌ:
-NGHỊ QUYẾT LÀ “VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU KHI ĐƯỢC HỘI NGHỊ BÀN BẠC VÀ NHẤT TRÌ THÔNG QUA.”
-TUYÊN BỐ CÓ Ý NGHĨA “TRỊNH TRỌNG VÀ CHÍNH THỨC NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.” (TỶ DỤ NHƯ: BẢN TUYÊN BỐ CỦA BỘ, CHÍNH PHỦ V.V..).
-THÔNG CÁO: “VĂN BẢN DO CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BAN BỐ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT TÌNH HÌNH, SỰ VIỆCCÓ TẦM QUAN TRỌNG NÀO.”
NHƯ VẬY RÕ RÀNG THÔNG CÁO CỦA QUỐC HỘI, DÙ NÓI VỀ LẬP TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI VỚI HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CỦA TRUNG CỘNG Ở BIỂN ĐÔNG KHÔNG THỂ “ĐƯỢC XEM NHƯ TUYÊN BỐ CỦA QUỐC HỘI” VÌ KHÔNG ” TRỊNH TRỌNG VÀ CHÍNH THỨC “.
VẬY TẠI SAO QUỐC HỘI ĐÃ TÌM MỌI CÁCH ĐỂ NÉ TRÁNH ĐƯA RA NGHỊ QUYẾT HAY TUYÊN BỐ ?
AI CŨNG BIẾT, TỪ KHI TRUNG CỘNG ĐẶT GÌAN KHOAN HẢI DƯƠNG 981 VÀO SÂU TRONG VÙNG BIỂN THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM NGÀY 02.05.2014, BỘ CHÍNH TRỊ 16 NGƯỜI, NHÓM QUYẾT ĐỊNH TÒAN DIỆN ĐƯỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ CSVN CHƯA HỀ “CHÍNH THỨC” LÊN TIẾNG VỀ HÀNH ĐỘNG XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM CỦA TRUNG CỘNG.
NHÓM “ĐỘC TÀI 16” NÀY, ĐỨNG ĐẦU BỞI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGƯỜI BỊ NHIỀU CỰU VIÊN CHỨC CAO CẤP TRONG ĐẢNG, KỂ CẢ NGUYÊN ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI BẮC KINH, THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH, CÁO BUỘC “THÂN TRUNG CỘNG RA MẶT”, CŨNG CHƯA DÁM QUYẾT ĐỊNH KIỆN TRUNG CỘNG RA TÒA ÁN QUỐC TẾ DÙ BẮC KINH ĐÃ NGANG NGƯỢC XÂM LĂNG BIỂN CỦA VIỆT NAM, SAU KHI ĐEM QUÂN CHIẾM HÒANG SA NĂM 1974 VÀ ĐÁNH CHIẾM ĐÁ GẠC MA VÀ 7 ĐẢO KHÁC TRONG QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA NĂM 1988.
“NHÓM 16 NGƯỜI” CŨNG KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐỘNG THÁI NÀO, SAU KHI TRUNG CỘNG BIẾN CÁC KHU ĐÁ,ĐẢO CHIẾM BẤT HỢP PHÁP Ở TRƯỜNG SA THÀNH CÁC CĂN CỨ QUÂN SỰ VÀ XÂY ĐẢO NHÂN TẠO ĐỂ KIỂM SOÁT AN NINH VÀ “HỢP THỨC HOÁ CHỦ QUYỀN” CỦA ĐUỜNG LƯỠI BÒ TỰ CHẾ CHIẾM ¾ CỦA TỔNG DIỆN TÍCH KHỎANG 3.5 TRIỆU CÂY SỐ VUÔNG BIỂN ĐÔNG.
VÌ VẬY, KHÔNG AI NGẠC NHIÊN KHI THẤY THÔNG CÁO NGÀY 24.06.2014 CỦA QUỐC HỘI VIẾT RẰNG: “QUỐC HỘI TIN TƯỞNG VÀ NHẤT TRÍ CAO VỚI CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚCĐÃ LÃNH ĐẠO QUÂN DÂN TA CÓ NHIỀU BIỆN PHÁP KIÊN QUYẾT TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, LÃNH THỔ TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ. ĐỒNG THỜI KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH, GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC; KIÊN TRÌ BẢO VỆ, GIỮ VỮNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG GIỮANHÂN DÂN HAI NƯỚCVIỆT NAM-TRUNG QUỐC.”
TẤT NHIÊN, CŨNG ÍT AI NGẠC NHIÊN KHI NGHE NGƯỜI PHÁT NGÔN HOA XUÂN OÁNH CỦA TRUNG CỘNG CHO BIẾT: “CỤC HÀNG HẢI TRUNG QUỐC ĐÃ CÔNG BỐ TOẠ ĐỘ CỤ THỂ, MỜI PHÓNG VIÊN NHẪN NẠI TRA RÀ TRÊN BẢN ĐỒ SẼ RÕ NGAY, KHÔNG CẦN THIẾT SUY ĐOÁN VÀ LIÊN TƯỞNG THÁI QUÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG” , KHI ĐƯỢC HỎI VỀ QUYẾT ĐỊNH MỚI ĐÂY CỦA BẮC KINH CHO LỆNH DI CHUYỂN THÊM NHIỀU GIÀN KHOAN DẦU XUỐNG BIỂN ĐÔNG.
THEO TRANG WEB CỤC HÀNG HẢI TRUNG QUỐC THÌ TỪ NGÀY 13.6 ĐẾN NGÀY 12.8, CÁC GIÀN KHOAN “NAM HẢI 5″, “NAM HẢI 2″ VÀ “NAM HẢI 4″ SẼ TIẾN HÀNH TÁC NGHIỆP TRÊN VÙNG BIỂN LIÊN QUAN Ở NAM HẢI (BIỂN ĐÔNG). GIÀN KHOAN “NAM HẢI 9″ ĐÃ DI CHUYỂN ĐẾN KHU VỰC TIẾP RANH PHÂN ĐỊNH VỊNH BẮC BỘ, ĐỐI DIỆN VỚI HAI TỈNG QỦANG BÌNH VÀ HÀ TĨNH CỦA VIỆT NAM.
NGÒAI RA, CÁC CHÍNH PHỦ Ở CHÂU Á CŨNG ĐANG THEO DÕI TIN TRUNG CỘNG ĐANG ĐÓNG THÊM 3 GIÀN KHOAN LỚN HẢI DƯƠNG – 982, 943 VÀ 944 VỚI TỔNG TRỊ GIÁ LÊN TỚI 1 TỈ DOLLARS) ĐỂ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG Ở BIỂN ĐÔNG TRONG MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG XA.
SONG SONG VỚI HÀNH ĐỘNG CHIẾM BIỂN CÔNG KHAI, ỦY VIÊN QUỐC VỤ VIỆN TRUNG CỘNG DƯƠNG KHIẾT TRÌ CÒN KHẲNG ĐỊNH TRUNG CỘNG “CƯƠNG QUYẾT BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ” .
ÔNG NÓI:”CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỔI CHÁC CÁC LỢI ÍCH CỐT LÕI CỦA MÌNH, HOẶC NGẬM TRÁI ĐẮNG LÀM SUY YẾU CHỦ QUYỀN, AN NINH VÀ LỢI ÍCH PHÁT TRIỂN”.
CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG CỘNG TẬP CẬN BÌNH CŨNG TỪNG TUYÊN BỐ NGÀY 28.01.2013: “KHÔNG MỘT QUỐC GIA NÀO CÓ THỂ NUÔI HY VỌNG TRUNG QUỐC SẼ THƯƠNG LƯỢNG CÁC LỢI ÍCH QUỐC GIA CỐT LÕI CỦA MÌNH, CŨNG KHÔNG NÊN NUÔI HY VỌNG RẰNG TRUNG QUỐC CÓ THỂ CHẤP NHẬN QUẢ ĐẮNG TRONG VIỆCLÀM TỔN HẠI LỢI ÍCH CHỦ QUYỀN, AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC”.
BÁO ĐIỆN TỬ BIỂN ĐÔNG, 6.3.013)
DƯƠNG KHIẾT TRÌ ĐÃ LẬP LẠI LẬP TRƯỜNG “KHÔNG THAY ĐỔI” CỦA BẮC KINH TỪ THỜI LÃNH TỤ ĐẶNG TIỂU BÌNH CÒN SỐNG, SAU CHUYẾN SANG HÀ NỘI NGÀY 18.06.2014 ĐỂ THẢO LUẬN VỤ GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981 VỚI 3 VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CSVN GỒM TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỜNG NGỌAI GOA PHẠM BÌNH MINH.
TRONG CUỘC TIẾP XÚC VỚI ÔNG MINH, DƯƠNG KHIẾT TRÌ ĐÃ NÓI NHƯ RA LỆNH CHO VIỆT NAM:“ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TRÊN BIỂN HIỆN NAY, HAI BÊNCẦN PHẢI XUẤT PHÁT TỪ ĐẠI CỤCGÌN GIỮQUAN HỆ GIỮAHAI ĐẢNG VÀ HAI NƯỚC, TRÁNH MỞ RỘNG, LÀM PHỨC TẠP VÀ QUỐC TẾ HOÁ VẤN ĐỀLIÊN QUAN”.
HỌ DƯƠNG CÒN ĐÒI VIỆT NAM PHẢI: “ĐÌNH CHỈ QUẤY NHIỄU ĐỐI VỚI SỰ TÁC NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC, ĐÌNH CHỈ THỔI PHỒNG BẤT ĐỒNG, GÂY RA TRANH CHẤP MỚI, XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC TỐT HẬU QUẢ VỤ BẠO LỰC ĐÁNH ĐẬP, CƯỚP BÓC VÀ THIÊU ĐỐT XẢY RA TẠI VIỆT NAM CÁCH ĐÂY KHÔNG LÂU, ĐỒNG THỜI BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN VIÊN TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM. MONG VIỆT NAM XUẤT PHÁT TỪ ĐẠI CỤC, CÙNG VỚI TRUNG QUỐC HÀNH ĐỘNG THEO MỘT HƯỚNG, THÚC ĐẨY QUAN HỆ TRUNG-VIỆT KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN LÊN PHÍA TRƯỚC THEO QUỸ ĐẠO ĐÚNG ĐẮN.”
NHƯ VẬY THÌ BẢN THÔNG CÁO SỐ 2 CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM CHỈ CÓ NỘI DUNG KIỂU “QUÂN TỬ TẦU” NHƯNG LẠI “KHÔNG DÁM SỜ ĐẾN CHÂN LÔNG CỦA TRUNG CỘNG” THÌ LIỆU CÓ “ĐÁNH THỨC ĐƯỢC CON TIM CHAI ĐÁ VÀ LƯƠN LẸO” CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG CỘNG KHÔNG, HAY ĐÃ RỐI LOẠN THẦN KINH MÀ MẤT KHÔN ?

49 nhận xét:

 1. nhìn thử trong "bọn Chó Tàu và bọn Cuốc hụi" xem thằng nào dám sờ đến một cọng lông chân của Tàu mất việc ngay,bỏ tiền ra để mua chức Tổng bí thư lú,chủ tịt nước,chủ dịt cuốc hụi,thủ ếch và nhiều chức vụ khác như bọ truổng chưa lấy vốn nếu mất việc thì tiền đâu trả nợ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là văn hóa dân chủ, toàn một lũ vô học thôi rồi, nhìn lại xem những cái mày gõ nó thế nào, đạo đức vứt cho con nào nó tha mất rồi, suốt ngày mài quần cắm cọc ở đây chỉ chờ có người vào là cắn sủa, chẳng khác nào c** rúc bụi tre. Cho mày lên làm lãnh đạo thì có khi Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới ý chứ, giúp ích được cái gì cho đời rồi mà tinh vi tinh tướng. Đúng là thùng rỗng kêu to.

   Xóa
  2. cái bạn Nặc danh này công nhận cứ như chó giữ nhà của trang này không bằng, đọc bài nào cũng thấy có mặt bạn cmt đầu tiên chửi rủa người ta là sao? ăn nói lại còn rất vô văn hóa và phản cảm. Không biết bản thân bạn trình độ đến đâu nhưng nhìn cách ăn nói như thế là biết không phải người có ích cho xã hội rồi, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì là kẻ bỏ đi, bạn này trước hết không có đức rồi, không biết có tài không, nếu không có thì đúng là một sự thất bại của tạo hóa

   Xóa
  3. đung là không nói thì không biết là thằng Nặc Danh nó ngu. nó phat ngôn à không nó "sủa" mới biết nó ngu như thê nào.trình độ bản thân thì không có nhưng cứ thích tỏ ra nguy hiểm chê bai người khác nếu mà cho thằng này vào 1 trong số vị trí nó nêu ở trên thì chắc chúng ta làm sao có ngày hôm nay hay chỉ suốt đời làm nô lệ học sống chui lủi như con chó nặc danh kia

   Xóa
  4. Con mẹ thằng nặc danh ăn với chả nói, mày xem lại mày ăn nói có văn hóa hay không mà bày đặt lôi chính trị ra đây cơ chứ, nhà nước Việt Nam phát triển lên được cũng là phải có một cái đầu lạnh, một cái trái tim nóng chứ không phải cứ nó kích một cái là vác súng chiến ngay được đâu hiểu chưa thằng chó ngu, như mày thì nước mình chắc mất mẹ luôn cả đất liền r ý chứ

   Xóa
  5. Những câu mà Nặc Danh bạn viết ra thật là vô văn hóa, không có giáo dục chút nào cả. Bạn cùng tổ chức phản động với người viết bài có khác, ăn nói không suy nghĩ, lệch lạc, thể hiện mình không có một chút hiểu biết về chính trị và tình hình nước ta hiện nay như thế nào cả. Chỉ biết là muốn lật đổ nhà nước ta thì cứ ngồi nói xấu thật nhiều những vị lãnh đạo thì sẽ có kết quả. Thật đúng là quá ấu trĩ.

   Xóa
 2. Không thấy thằng dư luận viên nào vô sủa nhể?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ha ha, sủa? mày mới là thằng ngu đang sủa ăng ẳng nhặng xị lên đấy, nói người ta thì nhìn lại mình đi, đừng để họ bảo mày có mắt mà như mù. Có khi mày chính là thằng Admin của page này, rặt một lũ vô văn hóa. Chưa thấy cái bài viết nào nó nhảm nhí xáo rỗng thừa thãi như cái bài ở trên. Nói toàn những thứ vô lí làm gì có quốc gia nào trên thế giới không kiểm soát hoạt động của báo đài hở? Không quản lí thì có mà loạn xã hội à? Đúng là thể loại dân chủ hoang đường.

   Xóa
  2. Xin hỏi chứ nếu căn cứ vào mấy cái thông tin nghèo nàn của các bài báo ntn mà đã phán ngay cho các vị lãnh đạo nước ta là nhu mỳ thì quả thực chú đã nhầm to Nặc danh ak, Việt Nam không hề e ngại trung quốc, vả lại lúc chúng ta dung lời lẽ thâm nho vẫn là chưa cần thiết trong khi tòa án quốc tế còn chưa có hồi âm, vậy thì nên giữ hòa khí để còn đảm bảo nhiều lợi ích không chỉ riêng của quân sự mà còn liên quan đến kinh tế nữa, đánh nhau thì cứ đánh nhưng kinh tế thì vẫn phải qua lại chứ

   Xóa
 3. Thật nực cừoi thật đó khi mà tác giả đưa ra dẫn chứng là một trang báo của nước Mỹ mới kinh chứ, người Mỹ biết rõ tình hình Việt Nam hơn những con người Việt Nam không vậy, thế sao tôi là một người dân trên đất nước Việt Nam mà tôi chưa bao giờ thấy thế nhưng các người Mỹ lại biết vậy,hay là các bạn đang vẽ chuyện để đánh vào tình đoàn kết trong dân tộc Việt Nam đây, nếu thực sự thế thì các bạn đúng là không bằng cầm thú

  Trả lờiXóa
 4. Tác giả đang thực hiện mưu đồ mà các thế lực thù địch đang làm để chống phá nhà nước ta đấy hả, đủ hiểu bản chất của tác giả là như thế nào rồi, xin thưa tác giả rằng, chúng tôi nhứng người dân đang sống trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi đang cảm nhận được sự quyết tâm và nổ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nên tác giả đừng lợi dụng để xuyên tạc chia rẽ tình đoàn kết dân tộc nhé

  Trả lờiXóa
 5. Rõ ràng đây là chiêu bài mà các thế lực phản động trong ngoài nước đang lợi dụng để chống phá nước ta, hãy nhìn thử xem chẳng có chuyện đảng nhà nước ta không quyết tâm cả, quyết tâm đó đang thể hiện rất mạnh mẽ nhé tác giả, người dân ai ai cũng hiểu cả, chỉ có tác giả đang phục vụ cho lợi ích của quốc gia tổ chức khác nên mới có những suy nghĩ nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc như thế này thôi

  Trả lờiXóa
 6. sặc, chưa từng thấy bài báo nào lại nhảm nhí như bài này, cái gì mà "yêu cầu" thì không được, phải dùng từ "đòi hỏi", đúng là thể loại người thiếu kiến thức học vấn, nếu không muốn nói là vô học, tốt nhất những thể loại này nên về mà học lại môn ngữ văn cấp hai, có một phần nói về văn nói, văn viết và văn bản hành chính. Trong những văn bản hành chính nhất là thông cáo của nhà nước, là đại diện cho chủ trương chính sách của cả một hệ thống chính trị như thế này thì việc dùng mấy từ ngữ chợ búa như thế là cấm kị nhá.

  Trả lờiXóa
 7. bọn này nhận xét đúng là quá ngu, có thể nói là cắn bừa cắn ẩu, cái gì mà loạn ngôn, có chúng may loạn ngôn thì có, không biết bọn này nó căn cứ vào đâu mà bảo đảng rối loạn, hay loạn ngôn, mà theo tôi thấy thì đảng đang rất ổn đinh, những tranh cãi chỉ là họ thảo luận và dĩ nhiên sẽ có những ỹ kiến trái chiều chứ không thể nào mà tất cả mọi người đều thống nhất như vậy được, vậy mà cho đó là rối loạn thì hoàn toàn không đúng

  Trả lờiXóa
 8. Ha ha, quan điểm của ông Hùng không mới?? thế thì tại sao lại phải mới, tại sao lại bắt buộc người ta phải phát biểu những cái mới, những cái khác với chủ trương của nhà nước hay thông cáo của quốc hội hả ông Xuân? Chủ tịch quốc hội thì tất nhiên lời nói và phát biểu của người ta cũng phần nào phản ánh đường lối chính sách của quốc hội chứ không phải dưới tư cách cá nhân, các ông hỏi ông Hùng là dưới tư cách chủ tịch quốc hội thì tất nhiên ông ấy phát biểu giống với thông cáo của quốc hội là đúng, nó thể hiện sự đúng đắn và thống nhất trong đường lối chính sách của đảng và các đại biểu quốc hội. Càng thắc mắc càng lộ ra điểm sai

  Trả lờiXóa
 9. Mà đúng là bới bèo ra bọ, bới lông tìm vết, người ta nói "quốc hội khẳng định" thì đã sao và nói như ông Phúc thì đã sao? quan trọng là lời nói, các ông chỉ thích bới móc người ta, cố tìm ra điểm yếu để bôi xấu còn điểm yếu của các ông đầy ra đấy cứ phạm thoải mái mà có ai nói gì? mà quan trọng là các ông quan tâm đến chủ trương của quốc hội về vấn đề biển Đông hay vấn đề văn phong phát biểu của lãnh đạo Đảng và nhà nước???? Tầm thường mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 10. Càng đọc càng thấy tức cười làm sao, ^.^ cái ông tác giả bài viết này hình như bị chỉ trích là học luật kém hay kiến thức không vững hay không biết lịch sử hay sao mà bài phân tích cứ đi chỉ trích những cái không đâu, lại còn kiểu cố tình diễn giải này nọ, nhất là cái đoạn điều 86 của hiến pháp mới và THEO ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT CỦA NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ-THÔNG TIN ý, đọc mà thấy nực cười, chắc ông này chẳng thể nhìn ra được cái lỗi gì khả dĩ hơn để nói lên mới bới ra những cái lỗi nhỏ còn hơn đầu kim ấy để mà phân tích. Nực cười

  Trả lờiXóa
 11. Thực lòng mà nói các ông mới chính là cái bọn chuyên răm rắp nghe lời mấy lão già lãnh đạo của bọn Trung Quốc, cứ chúng nó nói gì là mang về nhắc lại, rồi lên mặt hỏi Trung Quốc nó làm thế đấy, vậy chúng mày định thế nào? cười khẩy, chúng nó nói thế chứ chúng nó nói nữa cũng kệ chúng nó, mình cứ đường mình cứ chính nghĩa mà đi, để ý đến những thể loại đấy làm gì? hơi tí là trích ra Trung Quốc nó nói thế này, Trung Quốc nó nói thế nọ.. vậy chúng mày tính sao?... y như kiểu cái máy nhắc lại lời bọn đấy vậy

  Trả lờiXóa
 12. Nói tóm lại đọc xong bài viết này thấy nó là một cái đống lùm xùm chẳng ra đâu vào đâu, người viết bài này trình độ kiến thức xã hội quá thấp, người đăng bài này lên chắc chắn trình độ còn thấp hơn nên mới không nhận ra sự yếu kém của tác giả và vẫn cho đăng. Thứ hai, bài viết phân tích rõ những cái không đâu, cố tình bới móc chỉ cốt sao bôi nhọ lãnh đạo nhà nước mình càng nhiều càng tốt và miêu ta mấy lão lãnh đạo Trung Quốc như anh hùng với những cụm từ như "nói như ra lệnh", "lập trường không thay đổi". Kết lại rất nghi ngờ về trình độ và quốc tịch của người viết bài này

  Trả lờiXóa
 13. ban Trí Nguyễn ở trên nói rất hay, đọc bài này xong rồi đọc phần cmt của bạn mình cũng ngộ ra được nhiều điều, những kẻ này trước nay đúng là toàn lừa dối bịp mắt thiên hạ, chúng cố tình đưa ra những thông tin sai lệch để nói xấu đảng và nhà nước, phân tích thực sự rất mù mờ, vấn đề chính không nói được và quan trọng là những người này luôn nói xấu chê bai nhà nước ta nhưng chúng chưa bao giờ đưa ra được một sáng kiến nào được gọi là có ích, được gọi là nghe được hay có tí não vào đấy để giúp ích cho đất nước cả. Toàn một lũ tiểu nhân bàn phím :)

  Trả lờiXóa
 14. mưu đồ của tác giả là gì ắc hẳn bạn đọc ai ai cũng đã rõ.nhưng bài viết trên trang này chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó là xuyên tạc sự thật nói xấu đảng nói xấn nhà nước.chúng không làm được gì cho đất nước thì thôi đằng này chúng còn tìm mọi cách để phá hoại đất nước ta cản trở việc chúng ta phát triển.tim mọi cách để hạ danh dự của đảng trong lòng nhân dân để từ đó chúng dễ dang thực hiện các âm mưu đen tối của mình

  Trả lờiXóa
 15. đọc xong mà chóng hết cả mặt chả giểu đâu với đâu.tác giả thì chả có hiểu biết gì về xã hội chỉ giỏi ngồi một chỗ và xuyên tạc ra đủ điều này nọ.mục đích là gì chắc hẳn ai cũng rõ.bịa truyện hạ uy danh của đảng nhà nước trong long nhân dân rồi từ đó kich động nhân dân chông lại đảng nhà nước không tin và các chính sách chủ trương nưa không tuân thủ theo luật pháp làm cho xã hội rối loạn cản trở sự phat triển của xã hội,đúng là lũ trấy giận của đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. Về tình hình Biển Đông thì Việt Nam chúng ta luôn tỏ rõ thiện trí giải quyết mọi vấn đề bằng hòa bình, đàm phán đó là cách tối ưu để giải quyết tranh chấp. Vì Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng ta hiểu rõ hậu quả mà chiến tranh sẽ gây ra nếu như chúng ta áp dụng, sử dụng vũ lực để giải quyết. Do đó, đây chính là điểm mấu chốt để giúp cho chúng ta đang có lợi thế trước Trung Quốc, và Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng, bất chấp mọi thủ đoạn, cũng như luật pháp quốc tế và đo chính là biểu hiện của kết quả ấy.

  Trả lờiXóa
 17. Thật điên rồ hết mức. Tôi chưa đọc bài báo nào xằng bậy như vầy. Làm gì có chuyện Đảng rối loạn, Quốc hội loạn ngôn. Vớ vẩn quá đó mấy tên rận chủ cuội. Trên thực tế những hành động của nhà nước Việt Nam trong thời gian vừa rồi khá kịp thời, khá kiểm soát và nó thể hiện sự kiềm chế và bình tĩnh của chúng ta. Tất nhiên có nhiều người chưa hiểu, chưa nắm được cách thức và bản chất vấn đề.

  Trả lờiXóa
 18. Buồn cười thật đấy. Rối loạn ở đâu ra thế? Loạn ngôn đâu thế? Trong thời gian qua, nhà nước Việt Nam đã khá kịp thời, khá kiểm soát được tình hình và nó thể hiện sự kiềm chế và bình tĩnh của chúng ta trước một Trung Quốc ngang ngược, vô lý. Tôi nghĩ rằng những động thái vừa rồi của Trung Quốc đã bày ra rất nhiều cạm bẫy. Nhưng cách xử lý của Việt Nam đã chính xác, kịp thời và khôn ngoan và tránh được cạm bẫy của Trung Quốc.

  Trả lờiXóa
 19. Tôi nghĩ chúng ta cần phải chứng minh cho họ thấy Đảng ta không hề rối loạn mà ngược lại đang rất bình tĩnh ứng phó trước mọi hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Chúng ta cần phải tiếp tục bằng những động thái mạnh mẽ hơn nữa, nâng cấp hơn nữa sự phản đối về mặt ngoại giao, về mặt tiếng nói chính thức của Nhà nước ở cấp cao hơn, ở cơ quan quyền lực cao hơn. Bởi chúng ta có quyền làm và đấy là điều hết sức thông thường trên quốc tế và trong quan hệ quốc tế.

  Trả lờiXóa
 20. Ai nói đất nước chúng ta không có phản ứng gì trước tình trạng Trung Quốc vô cớ đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta chứ. Chẳng phải chúng ta đang đấu tranh rất tốt trên lĩnh vực đàm phán, ngoại giao còn gì, nước ta là nước ưa chuộng hòa bình, không muốn dính vào chiến tranh sau nhiều năm phải gồng mình chống đỡ những đợt xâm lược của giặc, hơn nữa chúng ta có đầy đủ bằng chứng lịch sử chứng tỏ chủ quyền bất khả xâm phạm với hai quần đảo, chúng ta đang làm đúng pháp luật quốc tế về biển nên chẳng có gì phải sợ Trung Quốc trên bàn đàm phán cả, kẻ xấu chỉ muốn kích động chúng ta chiến tranh là sao

  Trả lờiXóa
 21. "Đảng rối loạn, Quốc hội loạn ngôn" ngay cái tiêu đề bài viết đã cho thấy những kẻ viết ra bài này mục đích là phá hoại Nhà nước ta chứ chẳng tốt đẹp gì. Quốc hội là bộ máy tối cao của nhà nước, vậy mà họ nói quốc hội loạn ngôn. Đúng thật đây là những kẻ không tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, đây chính là những kẻ phản động. Chúng không biết rằng nhà nước chúng ta đang tìm mọi cách để giải quyết vấn đề tranh chấp biển đông. Trong khi chúng thì lại ngồi một chỗ nói xấu nhà nước.

  Trả lờiXóa
 22. Thật không thể hiểu những con người này suy nghĩ gì mà có thể phát biểu ra một cái bài viết như thế này. Chúng không có suy nghĩ chăng hay là óc bọn chúng toàn là những kẻ không có não thiếu những suy nghĩ vậy. Quốc hội là cơ quan chính của Nhà nước ta vậy mà chúng nói loạn ngôn khác gì nói nước ta không ra gì. Chúng chính là những kẻ phản động muốn phá hoại Nhà nước ta. Chúng nhân cơ hội tình hình đang rối ren mà đục nước thả câu.

  Trả lờiXóa
 23. Thực sự quá nản khi nghe một bài báo xuyên tạc đủ các điều như thế này, nói xấu bôi nhọ từ thủ tướng chính phủ , người có học dung lời lẽ lập luận hợp tinh hợp lý, đằng này tích cực phỉ bang, bôi nhọ mà không cần biết họ đã làm được gì cho quốc gia, hơi những người phản động, nếu các người bớt chống phá nhà nước điên cuồng đi thì có lẽ nước ta đã tiết kiệm được nhiều vũ khí để chống Tàu khựa r đấy

  Trả lờiXóa
 24. "Đảng rối loạn, Quốc hội loạn ngôn, " lại là luận điệu dối trá và loạn ngôn của cái lũ bán nước và lũ hại dân đây mà chúng mày chỉ được cái sủa là tài mà thôi chứ chả có cái già là giởi đâu..mẹ lũ xúc vật lũ chó để lũ bán nước cả đời chúng mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nhỏ nhoi giống như một con chó được hưởng đâu

  Trả lờiXóa
 25. lũ bán nước thì cho dù bọn chúng có che đậy tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chả bao giờ có thể thay đổi được cái cảm giác bị tội lỗi và sự khinh bỉ của nhân dân với bọn chúng đâu.. cả đàn nhà nó chỉ có cái chết mới rửa hết được cái tội của bọn chúng mà thôi...đi chết là cái cách tốt nhất để được nhân dân tha thứ cho những tội lỗi của bọn mi....hãy rủ nhau chết hết đi nào lũ bán nước

  Trả lờiXóa
 26. chưa khi nào đất nước hình chữ s này có được những cảm giác của sự an bình và hạnh phúc cả...cho dù những lúc tưởng chừng như là hòa bình thì ở đâu đó vẫn có những thế lực thù địch chống đối và chống phá đảng và nhà nước ta.....vân ở nơi nào đó vẫn còn cảnh nhân dân phải chịu khổ đau lầm than vì kẻ thù thật là căm phẫn thây khi có những kẻ là con người việt nam lại có những hành vi bán nước như vậy

  Trả lờiXóa
 27. " BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ BỊ “RỐI LỌAN THẦN KINH” VÀ QUỐC HỘI MẮC CHỨNG “LOẠN NGÔN” TRƯỚC XÂM LƯỢC BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG CỘNG." đúng là giọng điệu của cái lũ bán nước và pũ phản động đây mà ...không biết gì về tình hình thế giới mà chỉ được cái đứng 1 chỗ mà phán linh tinh thôi không thể nào có thể chấp nhận được ..loại chó này cần được dọ mõm ngay kẻo cắn linh tinh

  Trả lờiXóa
 28. một lũ có bán nước bám gót tư bản và ngoại bang đi quay lưng và căn lại chính đồng bào và nhân dân mình thì cả đời cái giá nhân được cũng chả có gì tốt đẹp đâu lũ chó má..chúng mày cứ ngồi dấy mà sủa ..có sủa đến khi chết thì cũng chả có ai đi tin mấy cái luận xảo trá này đâu lũ chó ạ...chúng mày sẽ chỉ nhận lại là sự khinh bỉ thôi ..sự khinh bỉ của cả dân tộc việt nam này

  Trả lờiXóa
 29. "THÔNG CÁO CŨNG NHẮC LẠI CHUYỆN “BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI” RẰNG: “HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG CỘNG LÀ “VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ" đúng là giọng điệu của cái lũ bán nước chó má đây mà...mẹ không biết gì về chính trị và tình hình thế giới thì đừng có sủa nữa ...loại ngu như chúng mày thì có sủa cũng chả làm được cái gi đâu ...lũ chó chết cả đời chúng mày là chó

  Trả lờiXóa
 30. từ bao đời này từ khi đựng nước và giữ nước của cha ông ta hàng ngàn năm chúng ta đều có chung một nhận xét đó là nhân dân chúng ta căm thù và căm ghét lũ bán nước lũ phản quốc là lớn như thế nào ồi đúng không...ngay tại thời trần khi chống giặc nguyên mông những kẻ bán nước như trần ích tắc đã phải để lại tiếng dơ muôn đời ...và ngày nay lũ rận chủ đang đi cùng con đường với chúng

  Trả lờiXóa
 31. chúng ta có đầy đủ bằng chứng lịch sử và chủ quyền hợp pháp với hai quần đảo hoàng sa và trường sa đã bao đã bao đời nay chúng ta đã tuyên bố chủ quyền và kiểm soat thật tốt hai quần đảo này ồi ...còn hành vi của trung quuốc là vi phạm trắng trợn chủ quyền dân tộc của vệt nam ....và đáng bị lên án mnahj mẽ

  Trả lờiXóa
 32. đảng và nhà nước ta đang ngày càng có nhiều các bước đi rất cứng rắn hòng bảo vệ và khẳng định chủ quyền của chúng ta về hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam......những hành động này đang được rất nhiều nhân dân cả nước ủng hộ và đồng lòng...chúng tôi xin đặt mọi niềm tin của mình vào đảng quang vinh và nhà nước việt nam anh hùng

  Trả lờiXóa
 33. "BÁO ĐÀI CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG HAY CÁN BỘ ĐẢNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀM VIỆC NÀY ĐỂ TO SON ĐIỂM PHẤN CHO CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC." làm gì có cái chuyện đó hả đúng là giọng điệu của cái lũ bán nước rẻ rách mà ...báo đài là phục vụ cho việc thông tin cho nhân dân và tuyên truyền cho những đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta...

  Trả lờiXóa
 34. nhà nước việt nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân luôn luôn coi hạnh phúc và sự tự do của nhân dân lên hàng đầu ...và đảng ta cũng cũng sinh ra từ xứ mệnh đó :) chúng tôi toàn thể nhân dân việt nam luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhân dân ta ....chúng tôi tin vào đường lối chính sach của đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 35. vấn đề biển đông chúng ta cần hêt sức cẩn thận với những diễn biến mới nhất của trung quốc trên biển đông ..:) không thể để cho vì sự nóng vội mà làm vội làm vàng và sa vào cái bẫy đã giăng sẵn của bọn chúng được ...chúng ta đang có những bước đi hết sức đúng đắn và chính sác ...đó thể hiện sự sáng suốt và tinh tường của đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 36. nếu như chúng ta không biết kiềm chế và lại nóng vôi có những hành động quá đáng và rơi vào cái bẫy mà trung quốc giăng sẵn ra thì rất có thể chúng ta sẽ phải chịu sự tổn thất vô cùng đau đớn và khi đó người thiệt thòi nhất không ai khác chính là nhân dan của chúng ta..chứ không ai khác cả..đảng và chính phủ chúng ta đảng làm rất tốt công việc của mình

  Trả lờiXóa
 37. VRNS (27.06.2014) – WASHINGTON DC, USA – BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ BỊ “RỐI LỌAN THẦN KINH” VÀ QUỐC HỘI MẮC CHỨNG “LOẠN NGÔN” TRƯỚC XÂM LƯỢC BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG CỘNG . Hài , thực sự là ở tận đẩu tận đâu mà dám đưa những cái tin này ra cớ ah , để xem có được yên thân không , dám dùng những cái từ ngữ như thế này cơ ??

  Trả lờiXóa
 38. Công nhận là cái việc Trung quốc đặt giàn khoan ở Việt Nam có những điều rất khó giải thích , nhưng tại sao lại có những kẻ đểu giả vậy , dùng ngay chính những cái điều đó nói luôn là nhà nước Việt Nam bán biển cho Trung Quốc , rồi thì từ đó có những việc làm chẳng mấy tốt đẹp gì , chính những kẻ như vậy mới là những kẻ đáng trách , rồi sẽ có lúc phải nhận lấy hậu quả cho mà xem

  Trả lờiXóa
 39. Lại thế rồi , tương là thế nào , hóa ra là vẫn như vậy , không khá gì hơn , vẫn là mấy cái giọng đó , nói xấu này nọ các kiểu giờ đên luôn cả nhà nước , đến Đảng rồi sang luôn cả quốc hội , thậm chí còn quốc hội loạn ngôn luôn , cai này là trò đùa đấy ah , những cái động đến chính trị , ăn nói cho nó cẩn thận , bỏ chút thời gian mà suy nghĩ , không phải mấy cái vẫn đề bừa đâu!

  Trả lờiXóa
 40. Tuy rằng đảng , nhà nước ta vẫn còn đó những vấn đề tiêu cực , những tồn tại , song không thể phủ nhận được những gì mà mang lại được , không thể chỉ vì lời của một vài người mà nói theo cái kiểu đó được , tốt đẹp hay không thì nhìn vào thực tiễn mà xem , có thể đánh giá được đa số đấy , chứ còn theo trên kia nói là rồi loạn thì thực tình là khó tin quá , chăng thể tin nối luôn chứ

  Trả lờiXóa
 41. Cũng phải xem lại là chỉ mình Viêt Nam hay là cả những nước khác nữa ma phán cứ như thánh thế , ngôi gõ phím thì cũng dễ lắm , làm chính trị nó có phải là chuyện dễ dàng , chuyện đùa đâu , mỗi bước đi , mỗi việc làm đều cần có sự tính toán , bàn bạc , có kế hoạch cả chứ có phải theo cái kiểu tự phát , thích làm gì thì làm ah , không có những cái chuyện đó đâu , suy nghĩ lại đi

  Trả lờiXóa
 42. Lại là những ngôn từ rất manh động, toàn bôi xấu bôi nhọ Đảng và nhà nước nhưng không hiêu chúng nó đã làm được cái gì khi trung quốc mang giàn khoan vào vùng biển của việt nam. Chắc cũng chỉ phá hoại thôi chứ làm được cái gì. Hết kêu gọi biểu tình mà biểu tình mang danh nghĩa là Biển Đông nhưng thực chất là tuyên truyền những lời lẽ xuyên tạc về các chính sách của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa