Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Nguyễn Thế Thảo lộ mặt là tên phản quốc !

   Nguyễn Thế Thảo ra một cái văn bản cho thấy đủ các yếu tố trong một tên  thất học và cắn răng ngậm miệng vì miếng ăn, tiếp tay cho bọn bán nước, phản quốc : 
 - Trước nguy cơ mất nước bởi Tàu cộng xâm lược, nhân dân nếu có tinh thần yêu nước hay lo lắng về chủ quyền biển đảo, họ biểu tình hay mít tinh thì đó là đáng quý và đáng khích lệ.
- Trách nhiệm của Thảo - một chủ tịch của Hà nội, cũng như bao tỉnh thành khác - lẽ ra phải khẩn trương họp các ban ngành thuộc Hà nội, giao nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, cho các cơ quan phải có kế hoạch phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, kinh doanh sản xuất của nhân dân trên địa bàn Thành phố...
- Thông báo cho nhân dân biết về địa điểm, lộ trình và các nới công cộng được thành phố đảm bảo an ninh, trật tự...để dân mít tinh, biểu tình một cách có trật tự, ôn hòa và có hiệu quả về tuyên truyền như các tỉnh khác đã và đang làm : Thái Bình, Thanh Hóa, Vũng tàu, Hải dương, Hải phòng...
- Biểu tình hay mít tinh là quyền của nhân dan được ghi trong hiến pháp, đặc biệt là biểu tình yêu nước như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mới phát biểu, vậy trách nhiệm của các cơ quan ban ngành phải lo những gì chắc Thảo và bộ sậu phải biết.
Thế nhưng không hiểu tại sao, đã vài năm nay Thảo liên tiếp vi phạm hiến pháp, ngồi lên mặt Quốc hội và nhân dân, ra những văn bản trái luật, thách thức công luận như thế mà không có cơ quan nào đập vào mặt Thảo ? cơ quan kiểm tra văn bản của bộ tư pháp đâu, cơ quan giám sát hành pháp của Quốc hội đâu mà lại để một tên ngáo ngơ từ nhà quê lên Hà nội làm ăn bát nháo như vậy ? 
 Hành vi của Thảo cho thấy rõ : Thảo là một tên lưu manh, phản dân hại nước bất lâu nay, bất chấp pháp luật, coi trời bằng vung, bàn tay Thảo che hết mặt trời, để cái xứ Việt nam này đen tối nhưu hũ nút ?
 Hãy đưa Thảo ra tòa án nhân dân càng sớm càng tốt, nếu không thì Đất nước này sẽ sớm trở thành xứ rừng cổ nhất Thế giới !
Hãy xem tên phản quốc đã làm gì ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẢM BẢO TRẬT TỰ Ở HÀ NỘI.THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:
05:56 | 16/05/2014
Ngày 16/05/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.
cdub-07-2014-01_signed.pdf

"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 07 /CĐ-UBND
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014.
CÔNG ĐIỆN
Về việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ gửi:
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan
thuộc Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đòan thể chính trị xã hội;
hội nghề nghiệp Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Các cơ báo, đài của Trung ương và Thành phố Hà Nội.
Trong những ngày vừa qua nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng tại một số tỉnh, thành phố đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.
Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 697/CĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu và giao nhiệm vụ như sau:

1. Các cấp, các ngành chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.
2. Công an Thành phố phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đã và đang được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo trong những ngày vừa qua, kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi kích động,manh động, vi phạm pháp luật, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện mưu đồ và hành động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; xử lý nghiêm minh các hành vi của đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, tổ chức quố tế; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
3. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan Báo chí tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau công tác, học tập và lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.
4. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất chủ động gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông báo, làm rõ chủ trương, quan điểm và biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất, đời sống của Chính phủ và Thành phố; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và duy trì ổn định các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
5. Ủy ban nhân dân Thành phố kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tăng cường đoàn kết thống nhất, biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc quá khích gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của Thủ đô và đất nước.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

Nơi nhận:
. Như trên;
. Thủ tướng Chính phủ;
. Ban Tuyên giáo TW;
. Các Bộ, ban, ngành TW .
. TT Thành ủy, TT HĐND, Đoàn ĐBQHHN;
. Văn phòng Thanh ủy và các Ban Đảng;
. Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
. CPVP, các phòng, ban, trung tâm VP;
• Các cơ quan báo, đài của TW và HN;
- Lưu: VT .".
Thích · 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét