Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Bán bằng tiến sỹ trong ngành Y tế !

Kính gửi:            Chương trình dân hỏi Bộ Trưởng trả lời
Đường dây nóng: duongdaynongyte@gmail.com và số 0973.306.306 của Bộ Y Tế

Câu hỏi gửi tới Bộ Trưởng Bộ Y tế: để xảy ra tình trạng cấp bằng và sử dụng bằng tiến sỹ giả ở viện vệ sinh dịch tễ trung ương là cơ sở y tế thuộc Bộ Y Tế thì trách nhiệm của Bộ Trưởng đến đâu ? Với những bằng chứng xác đáng về việc cấp bằng sai quy định thì Bộ Y Tế có bao che cho cán bộ của mình gian lận và sử dụng bằng giả hay không? Vụ việc này có được kiến nghị Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thu hồi bằng đã được cấp hay không ?

Chúng tôi xin tiếp tục gửi tới Chương trình dân hỏi Bộ Trưởng trả lời và Đường Dây Nóng của Bộ Y Tế thông tin tố cáo những sai phạm trong việc đào tạo, cấp và sử dụng bằng Tiến Sỹ ở Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung ương với đề tài nghiên cứu với tên LUẬN ÁN: “Nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên – Bắc Giang, 2006 - 2008” trên trang web: "http://www.nihe.org.vn/new-vn/dao-tao-ngan-han--tap-huan/1852/Thong-tin-ve-luan-an-cua-NCS-Nguyễn-Thị-Ngọc-Bảo.vhtm.

Kính thưa Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Bộ Trưởng đã từng nói như đinh đóng cột rằng: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”. Và có lẽ là bất cứ sai phạm nào cũng sẽ bị xử lý, bất cứ người đó là ai.
Vâng, như thế có thể hiểu rằng quan điểm của Bộ Trưởng là hoàn toàn nhất quán với quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Vừa qua, dư luận lại một lần nữa có cơ hội bàn tán khi Bộ Trưởng Bộ Y Tế tiếp tục đưa ra quan điểm: “Giám đốc bệnh viện đi học làm luận án tiến sĩ để làm gì? Người làm quản lý phải khác, giám đốc phải giỏi quản lý hành chính, quản lý nhân sự, tiền nong, quản lý hạ tầng, biết cách đoàn kết anh em trong bệnh viện, biết cách điều hành bệnh viện”.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “hãy làm nhiều hơn nói” và đồng thời đồng chí Tổng Bí Thư cũng khẳng định tham nhũng đang diễn ra rất trắng trợn, nhưng sẽ có cơ chế để trị tận gốc quốc nạn này.
Quan điểm của các Đảng, nhà nước là rất kiên định với công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, và bản thân Bộ Trưởng Bộ Y Tế cũng rất ủng nhất quán với quan điểm này.
Tuy nhiên, như Bộ Trưởng đã thấy, chúng tôi có nhận được rất nhiều đơn thư của các nhà khoa học, các nhà quản lý tố cáo việc Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương đang lợi dụng chính sách tháo khoán của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhằm đạt được mục tiêu 20.000 tiến sỹ để cấp bằng sai quy định, sai đối tượng cho các cán bộ của Bộ Y Tế.
Việc Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương cho phép một cán bộ của Bộ Y Tế có trình độ học vấn cơ sở là cử nhân kinh tế/ kỹ sư kinh tế, tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế QUốc Dân được phép nghiên cứu can thiệp thử nghiệm trên trẻ em dưới 5 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn:

1. Điều 37, 38, 58 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về quyền và trách nhiệm đối với công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung, cho trẻ em nói riêng. Bất cứ hành vi nào xâm hại thì đều bị xử lý theo pháp luật.

2. Điều 47 của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định “Trường hợp nghiên cứu sinh bị phát hiện đã có những vi phạm, gian lận trong hồ sơ dự tuyển, trong quá trình dự tuyển, dự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập nghiên cứu, trong quá trình thực hiện và bảo vệ luận án thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, tạm ngừng học tập, đình chỉ học tập đến thu hồi văn bằng đã được cấp hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

3. Vi phạm Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em

4. vi phạm nghiêm trọng Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về những điều đảng viên không được làm".

Cũng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc đào tạo Tiến Sỹ thì nghiên cứu sinh phải đáp ứng 6 tiêu chuẩn sau:
 • Nghiên cứu sinh phải chứng tỏ mình có những kiến thức cơ bản về khoa học, và những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu mà thí sinh theo đuổi;
 • Nghiên cứu sinh phải am hiểu các tài liệu nghiên cứu cần thiết về lĩnh vực chuyên môn mình theo đuổi, và phải có khả năng cập nhật hóa kiến thức cũng như tất cả những phát triển mới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu;
 • Nghiên cứu sinh phải chứng tỏ kĩ năng phát hiện vấn đề hay đặt câu hỏi có ý nghĩa cho nghiên cứu chuyên ngành của mình; 
 • Nghiên cứu sinh phải làm chủ được phương pháp nghiên cứu khoa học hay phương pháp thí nghiệm cơ bản;
 • Nghiên cứu sinh phải chứng tỏ đã đạt được những kĩ năng về truyền đạt thông tin, kể cả trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học quốc gia và quốc tế, khả năng viết báo cáo khoa học;
 • Nghiên cứu sinh phải chứng tỏ mình đã nắm vững kĩ năng thiết kế một công trình nghiên cứu và độc lập trong nghiên cứu.
Với cam kết: “Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác” thì chúng tôi khẳng định những cam kết của nghiên cứu sinh là không trung thực !
Như vậy là một cán bộ của cơ quan Bộ Y Tế đã gian lận trong việc làm hồ sơ và làm nghiên cứu sinh, gian lận trong việc tổ chức thực hiện nghiên cứu: CỬ NHÂN KINH TẾ ĐÃ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TRÊN 1.200 TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI, TRONG ĐÓ CÓ TỚI 400 CHÁU ĐƯỢC KỸ SƯ KINH TẾ LẤY MÁU ĐỂ NGHIÊN CỨU HUYẾT SẮC TỐ HEMOGLOBIN? Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương cấp bằng tiến sỹ sai quy định. Những sai phạm là nghiêm trọng và rõ như ban ngày, và quả là CON VOI CHUI LỌT QUA CẢ LỖ KIM, mà ở đây là chui qua tới 3 lỗ kim, vì có tới 03 hội đồng xét duyệt là Hội đồng chấm bảo vệ đề cương cơ sở, Hội đồng đạo đức nghiên cứu và Hội đồng chấm Luận Án tốt nghiệp để cấp Bằng Tiến Sỹ.
Kính thưa Bộ Trưởng, Bộ Y Tế đã từng một lần phải chứng kiến việc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra quyết định không công nhận bằng Tiến Sỹ của một Lãnh Đạo Bộ, nhưng vẫn chưa đủ để răn đe cho những sai phạm tương tự về sau. Những sai phạm ở Luận Án này là cực kỳ nghiêm trọng, nó thể hiện sự sai phạm có hệ thống, có tổ chức của các cơ sở đào tạo ở trình độ bậc cao, sự xuống cấp về y đức vì theo như nội dung và cam kết của tác giả của Luận án thì có nghĩa là người ta đã mang trẻ em ra để làm vật thí nghiệm?
Qua đường dây nóng của Bộ Y Tế, chúng tôi gửi đơn thư của các đọc giả, các nhà khoa học tố cáo những sai phạm đang xảy ra làm giảm uy tín của ngành y tế. Chúng tôi kính đề nghị Bộ Trưởng có ý kiến hoặc thông qua Đường Dây Nóng trả lời những quan điểm của Bộ Trưởng về những sai phạm này để công luận được biết. Mong Bộ Trưởng sẽ không bao che hoặc không có ý định bao che cho cán bộ của mình ! và mọi sự hy vọng sẽ minh bạch, công khai, sai đâu thì xử lý đó theo đúng như Bộ Trưởng đã phát biểu cam kết trước báo chí !
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ TỪNG HỦY CÔNG NHẬN MỘT BẰNG TIẾN SỸ Ở BỘ Y TẾ, THU HỒI BẰNG TIẾN SỸ ĐỂ HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NHÀ NƯỚC TƯỚC DANH HIỆU PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, HIỆU PHÓ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐANG BỊ TỐ ĐẠO LUẬN ÁN. CÒN TIẾP TRƯỜNG HỢP NÀY, VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG CẤP BẰNG  TIẾN SỸ CHO CÁN BỘ CỦA BỘ Y TẾ THÌ SAI PHẠM CÒN TRẮNG TRỢN HƠN GẤP NHIỀU LẦN VÀ RÕ RÀNG LÀ TIẾP TỤC LỪA DỐI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, THÁCH THỨC PHÁP LUẬT CẦN PHẢI ĐƯA RA ÁNH SÁNG ĐỂ NGHIÊM TRỊ.

3 nhận xét:

 1. THUẾ

  Dân tham là một nhẽ.
  Nhà nước mà cũng tham.
  Tôi thấy chẳng ai khổ
  Như thằng dân Việt Nam.

  Tôi cứ có cảm giác
  Như nhà nước của tôi
  Đang tận thu thuế, phí,
  Cho đến chết mới thôi.

  Khoảng năm trăm loại thuế
  Đang đổ lên đầu dân.
  So với thời Pháp thuộc
  Chắc chắn gấp nhiều lần.

  Ừ, dân phải nộp thuế
  Để phát triển dài lâu.
  Nhưng tiền thuế khủng ấy
  Rốt cục đã đi đâu.

  Phát triển đâu chưa thấy.
  Chỉ thấy quan của ta
  Đang bòn rút, vơ vét
  Đê mua xe, mua nhà.

  Mà chúng, bọn quan ấy,
  Như dòi bọ, cực nhiều.
  Một xã cả trăm đứa.
  Cả nước thì bao nhiêu?

  Cái bọn bọn dòi ấy,
  Chỉ biết phá và ăn,
  Là người của nhà nước,
  Không phải người của dân.

  Nhà nước nói thu thuế
  Vì quốc kế, dân an.
  Mà sao đồng tiền thuế
  Lại chui vào túi quan?

  Đừng giả vờ không biết.
  Người dân chán lắm rồi.
  Chán đến không thèm nói,
  Không nghe lời đãi bôi.

  Cẩn thận, thưa nhà nước,
  Đừng bòn rút từng xu,
  Kẻo thằng dân chết hết,
  Hỏi còn ai mà thu
  Thái Bá Tân

  Trả lờiXóa
 2. Có một cuộc đấu giá
  Ở tỉnh nọ, vùng xa.
  Đấu chức phó giám đốc
  Sở xây dựng tỉnh nhà.

  Số là ông phó cũ
  Đang sống, bỗng từ trần,
  Để lại một chiếc ghế
  Nhàn mà dễ kiếm ăn.

  Theo đúng luật đấu giá,
  Cứ ai chi nhiều tiền
  Là người ấy thắng cuộc,
  Yên tâm mà leo lên.

  Không nói cũng thừa biết
  Tiền được chia ra sao,
  Và việc ông quan mới
  Thu hồi vốn cách nào.

  Nước ta giờ là thế.
  Các quan chức đảng viên,
  Công tâm và liêm khiết,
  Được công khai moi tiền.

  Moi tiền chủ dự án
  Qua chữ ký giấy tờ.
  Mà moi nhiều kinh khủng,
  Đến mức không thể ngờ.

  Moi tiền bà bán dạo.
  Moi tiền người xây nhà.
  Moi tiền các cháu bé.
  Moi tiền gái bán hoa.

  Số tiền moi được ấy
  Nghe nói được chia đều.
  Tức cả trên cả dưới,
  Chức càng to, càng nhiều.

  Moi một cách hệ thống,
  Từ quan bé xã phường,
  Đến quan lớn huyện tỉnh,
  Rồi quan bộ trung ương.

  Không người nào không biết,
  Là vì nó công khai.
  Thế mà chính quyền tốt,
  Đảng trong sạch mới tài.

  Người bị moi, ông chủ,
  Biết thì biết mười mươi,
  Nghe quan giảng đạo đức,
  Vẫn phải đành ngậm cười.

  Nước ta giờ là thế.
  Không nói xấu tẹo nào.
  Thiểu năng mới không biết.
  Tôi chán lắm, xin chào!
  Thái Bá Tân

  Trả lờiXóa
 3. 294
  Voltaire xưa đã nói:
  “Độc tài là những ai
  Không cho phép người khác
  Phê phán mình khi sai.”

  295
  Thatcher, Bà Đầm Thép,
  Nói đúng, đầy tự hào:
  “Thiếu tự do kinh tế,
  Không có tự do nào.”

  296
  Không ai muốn đau đớn,
  Day dứt hoặc buồn rầu.
  Nhưng ta khôn lớn được
  Lại chính nhờ cái đau.
  Thái Bá Tân

  Trả lờiXóa