Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Gia đình liệt sỹ kêu cứu khẩn cấp.

GIA ĐÌNH LIỆT SỸ - CÓ CÔNG CÁCH MẠNG KÊU CỨU KHẨN CẤP
Đơn thứ nhất:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2014
GIA ĐÌNH LIỆT SỸ - CÓ CÔNG CÁCH MẠNG
 KÊU CỨU KHẨN CẤP
         Kính gửi: - Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;          -  Ông Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
          Tôi tên là: Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thường  trú:  tại 300/32, Khu phố 4, phường  Tăng Nhơn Phú  B, quận 9, TPHCM, là gia đình có công cách mạng, có 2 liệt sĩ, đang làm hồ sơ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bản thân tôi hoạt động cách mạng bị địch bắt, tra tấn, tù đày…nay một lần nữa tôi xin kính gửi đến ông Chủ tịch nước, ông Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày một việc như sau:
          Tôi là Nguyễn Thị Lan và bà ngoại tôi là Phạm Thị Phước cùng phát hoang  canh tác mảnh ruộng thuộc một phần thửa số 8, tờ bản đồ 66 (tài liệu 2003) tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, diện tích  4.055,9m2 (vẽ ngày 05/07/2013 do Trung tâm Đo đạc bản đồ thành phố lập ngày 05/7/2013, theo yêu cầu của UBND Quận 9 ). Sau khi Tập đoàn tan rả 1988, tôi yêu cầu chính quyền trả lại, nhưng bị ông Hùynh Văn Cư chiếm dụng.
         Tôi liên tục gửi đơn khiếu nại  từ năm 1988 đến nay đã hơn 26 năm nhưng chính quyền địa phương không quan tâm, đến khi giải quyết lại không chính xác, không công tâm, không minh bạch, thiếu khách quan, không quan tâm đến các yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất để giải quyết.
Do quá bức xúc, ngày 10/12/2011 tôi gửi đơn đến ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước  CHXHCN Việt Nam đến nay tôi đã gửi 16 đơn (kèm theo 15 bộ hồ sơ trong suốt quá trình tranh chấp khiếu nại từ năm 1988 đến nay).
Nay một lần nữa tôi gửi đơn này kính thỉnh cầu ông Chủ tịch nước, ông Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dành thời gian quý báu quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý; nhằm chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền quan tâm đến yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất, sớm ra Quyết định giải quyết cuối cùng một cách khách quan, công tâm, minh bạch để kết thúc một vụ việc kéo dài hơn 1/4 thế kỷ đối với một gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách - có công cách mạng, nay đang sống  trong tình trạng nhà thờ 02 liệtt sỹ  cùng cha mẹ hai liệt dột nát, nước ngập quanh năm mà chính quyền địa phương không quan tâm.
Thực tế từ khi gửi đơn kêu cứu với ông Chủ tịch nước đến nay tôi lần lượt nhận được:
-  03 công văn  phản hồi của Văn phòng chính phủ chuyển đơn tôi đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh chỉ đạo việc kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.
- Phiếu chuyển số: 417-PC/BNCTW ngày 30/07/2013 của Ban Nội chính Trung ương.
- Công văn số 5174/BTNMT-TTr ngày 16/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
         Nhưng đến nay UBND Thành phố vẫn trong tình trạng sự im lặng đáng sợ.
Một lần nữa gia đình tôi tha thiết kính thỉnh cầu ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sớm  phản hồi sự giải quyết của quý ông đối với vụ việc của gia đình tôi trong thời gian sớm nhất.
Tôi thành kính tri ân ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Trân trọng kính chào!
                                                                                  Kính đơn
                                                                                Nguyễn Thị Lan
 
 Đơn thứ 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2014
GIA ĐÌNH LIỆT SỸ - CÓ CÔNG CÁCH MẠNG
 KÊU CỨU KHẨN CẤP
            Kính gửi:   - Các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương 
          Tôi tên là: Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thường  trú:  tại 300/32, Khu phố 4, phường  Tăng Nhơn Phú  B, quận 9, TPHCM, là gia đình có công cách mạng, có 2 liệt sĩ, đang làm hồ sơ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bản thân tôi hoạt động cách mạng bị địch bắt, tra tấn, tù đày…nay một lần nữa tôi xin kính gửi đến quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng thỉnh cầu một việc như sau:
          Tôi là Nguyễn Thị Lan và bà ngoại tôi là Phạm Thị Phước cùng phát hoang  canh tác mảnh ruộng thuộc một phần thửa số 8, tờ bản đồ 66 (tài liệu 2003) tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, diện tích  4.055,9m2 (vẽ ngày 05/07/2013 do Trung tâm Đo đạc bản đồ thành phố lập ngày 05/7/2013, theo yêu cầu của UBND Quận 9 ). Sau khi Tập đoàn tan rả 1988, tôi yêu cầu chính quyền trả lại, nhưng bị ông Hùynh Văn Cư chiếm dụng.
         Tôi liên tục gửi đơn khiếu nại  từ năm 1988 đến nay đã hơn 26 năm nhưng chính quyền địa phương không quan tâm, đến khi giải quyết lại không chính xác, không công tâm, không minh bạch, thiếu khách quan, không quan tâm đến các yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất để giải quyết.
Do quá bức xúc nên ngày 10/12/2011 tôi gửi đơn thỉnh cầu và kêu cứu khẩn cấp đến quý cấp lãnh đạo Trung ương đảng đến nay là:
-         Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Trung ương Đảng: 05 đơn;
-         Ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: 05 đơn;
-         Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước: 16 đơn;
-         Ông Nguyễn Sinh Hùng - chủ tịch Quốc Hội:20 đơn;
-         Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ: 25 đơn;
-         Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ: 26 đơn;
-         Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Nhà nước: 09 đơn;
-         Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính trung ương:  09 đơn;
-         Ông Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường:01 đơn.
(Tất cả các lần gửi đơn tôi đều kèm toàn bộ hồ sơ trong suốt quá trình tranh chấp khiếu nại từ năm 1988 đến nay).
Nay một lần nữa tôi gửi đơn này  tha thiết thỉnh cầu quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng  dành thời gian quý báu quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý; nhằm chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền quan tâm đến yếu tố lịch sử của quá trình sử dụng đất, sớm ra Quyết định giải quyết cuối cùng một cách khách quan, công tâm, minh bạch để kết thúc một vụ việc kéo dài hơn 1/4 thế kỷ đối với một gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách có công cách mạng, hiện nay đang sống trong tình trạng nhà thờ 02 liệt sỹ và cha mẹ liệt sỹ dột nát, nước ngập quanh năm.
Thực tế từ khi gửi đơn kêu cứu với quý cấp lãnh đạo Trung ương đảng đến nay tôi lần lượt nhận được:
-  03 công văn  phản hồi của Văn phòng chính phủ chuyển đơn tôi đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh chỉ đạo việc kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.
- Phiếu chuyển số: 417-PC/BNCTW ngày 30/7/2013 của Ban Nội chính Trung ương.
- Công văn số 5174/BTNMT-TTr ngày 16/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
         Nhưng đến nay UBND Thành phố vẫn trong tình trạng sự im lặng đáng sợ.
Một lần nữa gia đình tôi tha thiết kính thỉnh cầu quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng  sớm  phản hồi sự giải quyết của quý ông đối với vụ việc của gia đình tôi trong thời gian sớm nhất.
Tôi thành kính tri ân quý cấp lãnh đạo Trung ương Đảng.
Trân trọng kính chào!
                                                                                      Kính đơn
                                                                                 Nguyễn Thị Lan
-

9 nhận xét:

 1. Trong 26 năm gửi những lá đơn "kêu cứu" của mình thì cũng đã có nhiều vị chủ tịch nước khác nhau, chả lẽ những chủ tịch nước trước bà Nguyễn Thị Lan lại không gửi mà chờ đến khi ông Trương Tấn Sang lên làm chủ tịch nước mới bắt đầu gửi thư cho chủ tịch nước hay sao? Mà trên dòng thống kê những là đơn trên chỉ thấy có tên ông Trương Tấn Sang với số đơn lên tới 16 đơn? Vậy còn ông Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước từ năm 2006 đến 2011 thì lại không có thư "kêu cứu" hay sao? Nghe vô lý quá đấy tác giả ạ, vô lý cũng như cái câu chuyện này vậy.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu liên tục kêu cứu với chính quyền nhiều như vậy, sao bà Lan không nghĩ đến chuyện kêu cứu các phương tiện thông tin đại chúng để cho xã hội quan tâm đến hoàn cảnh của bà, nếu câu chuyện là thật thì chính quyền nhà nước chắc chắn sẽ quan tâm. Không biết câu chuyện của bà có thật hay không mà một nỗ lực trong hơn 26 năm mà cánh báo chí không biết, không có bất kỳ một bài viết nào đề cập đến trường hợp này. Hay đây chỉ là một câu chuyện của các zận chủ viết nên nhằm bôi nhọ chính quyền nhà nước? Hãy cho người đọc thêm căn cứ để tin vào câu chuyện này, tác giả ạ.

  Trả lờiXóa
 4. Liên tục có đơn trong 26 năm như vậy thì làm gì có chuyện không được giải quyết, Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ không im lặng như bài viết nói, 26 năm chứ có phải một hai ngày đâu. Câu chuyện hoang đường như vậy, tác giả chỉ viết ra như nó là một chân lý vậy, không có bất cứ gì đủ để chứng minh thì thật sự tôi không thể tin được. Và có lẽ những người đọc khác cũng sẽ không tin nó một cách dễ dàng ngay khi đọc xong.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ''Đảng có một đạo quân''lưỡi gỗ'' nói lấy được, nó dối không ngượng mồm. Chối lem lém như phường luu manh''

   Trung tướng Trần Độ

   Xóa
 5. lại chuyện đất đai và còn lấy thêm cái danh cựu chiến binh rồi bà mẹ Việt Nam anh hùng ra làm cái bia cho chắc cú nữa,luôn luôn đánh vào lợi ích nhân dân đánh vào cái thiêt yếu để lấy sự thương hại của nhân dân.đó là phong cách của danlambao sao.chẳng có ai cướp đất của ai cả nếu giải phóng mặt bằng thì đã có đền bù thõa đáng làm gì có chuyện kêu cứu 26 năm cứ nói quá lên ấy chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi nghĩ mắt Bạn khiếm thị mất rồi,đây là trang Xuân Việt Nam chứ không phải trang DLB nhé,coi kỹ lại đi,đừng sủa tầm bậy thế!!!

   Xóa
 6. 26 năm với một nội dung mà không được giải quyết thì quả thật là ăn nói quá phóng đại. Mà nội dung của bài viết này cũng tự mâu thuẫn trong từng câu văn viết ra. Những vị lãnh đạo nhà nước ta là do nhân dân bầu ra để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hơn thì làm sao một vụ việc hơn 26 năm mà những nhà lãnh đạo lại bỏ qua được. Và với 26 năm đó đã có rất nhiều các nhiệm kỳ của các vị lãnh đạo khác nhau thì làm sao lại có sự không minh bạch, không quan tâm được. Thật là quá vô lý.

  Trả lờiXóa
 7. Đây là kết quả của những kẻ bị lừa dối phục vụ cho mục đích tiến lên Thiên Đường XHCN.Giờ được thây Thiên Đường rồi còn kêu ca cái nỗi gì nữa.Ráng mà hưởng phước cho tới nhắm mắt cái Thiên Đường mà quý vị đã phục vụ đi,đừng mất công vô ích.có thêm 26 năm nữa kêu cứu cũng vô ích mà thôi!!!

  Trả lờiXóa