Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Long an - dân 32 năm khiếu kiện, đơn vài ngàn lá không đến đâu.

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===
ĐƠN KÊU CỨU
(CỦA MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN KHỐN KHỔ 32 NĂM ĐỘI ĐƠN ĐI KHIẾU KIỆN VỚI 11.400 NGÀY KÉO DÀI HẾT 1/3 CUỘC ĐỜI CỦA CON NGƯỜI VỚI 3403 LÁ ĐƠN XIN ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM THEO ĐÚNG KL 2386/KL-LNCP NGÀY 25/12/2000 CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGHÀNH CHÍNH PHỦ ĐẾN NAY ĐÃ 15 NĂM TỪ KHI CÓ KẾT LUẬN ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN KHÔNG CHO TIẾP DÂN, KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI BÁO CÁO SAI SỰ THẬT LÊN CẤP TRÊN, BAO CHE CHO NHAU KHÔNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRÊN LÀM THIỆT HẠI LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA GIA ĐÌNH TÔI 32 NĂM QUA).
Kính gửi:          - Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC
                           PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
                           - Ông NGUYỄN VĂN NÊN
                           BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đồng Kính Gửi:    - Bà LÊ HIỀN ĐỨC
                           CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ LÊN TIẾNG
Tôi tên Trần Văn Kiêm Tài Sinh năm 1956 hiện ngụ tại số 92 đường Bạch Đằng huyện Mộc Hoá (cũ) nay là TX Kiến Tường, Tỉnh Long An. Đội đơn đi khiếu kiện từ năm 1983  (27 tuổi). Đến nay đã 32 năm, liện tục suốt 11.400 ngày vẫn chưa được GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM THEO ĐÚNG KẾT LUẬN CỦA CHÍNH PHỦ.
Năm 2000  ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH CHÍNH PHỦ về tận Mộc Hoá, thanh tra trên 01 tháng trời vụ việc của gia đình tôi mới ra ánh sáng  vì (suốt 17 năm(1983-2000) có 4 Công Văn của VPCP chỉ đạo ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Long An giải quyết nhưng không giải quyết mà còn chống lại trù dập gia đình tôi). Và Đoàn CNLNCP có kết luận số 2386/KL-LNCP ngày 25/12/2000 do ông Nguyễn Đình Lộc Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Trưởng đoàn CTLNCP ký; trong đó nói rỏ vụ việc của gia đình tôi gồm 87 dòng với nội dung:
 “- Toàn bộ 26 ha ruộng của ông Trần Văn Kiêm Tài bị UBND xã cắt xâm canh rồi tịch thu là vi phạm luật pháp… (trang 4)
- Cố tình không chấp nhận sự thật là có dụng ý cá nhân …. (trang 17)
- Ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo sai pháp luật, gây thiệt hại lợi ích cho gia đình Trần Văn Kiêm Tài … (trang 23)
- Trong giải quyết khiếu nại tố cáo đã vi phạm luật KNTC, có hiện tượng trù dập, thiên lệch với gia đình Trần Văn Kiêm Tài … (trang 24)
- Đoàn thanh tra kiến nghị: “Tỉnh uỷ và UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và khắc phục ngay những hậu quả do cách làm sai của UBND huyện Mộc Hoá đã gây nên trong những năm qua” … (trang 30)
- Đoàn Công Tác Liên Ngành Chính Phủ đề nghị: “Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung kết luận của Đoàn Thanh Tra, UBND tỉnh kịp thời báo cáo trình Chính Phủ kết quả thực hiện, đồng gởi cho Thanh Tra Nhà Nước biết để theo dõi.” (trang 1)
Năm 2002: Đoàn CTLNCP về Long An KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRÊN THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG. Sau khi đi kiểm tra Đoàn CTLNCP đã có Bản báo cáo số 80/BTP-BC ngày 23/01/2002 Báo cáo KẾT QUẢ ĐẾN THỦ TƯỚNG do ông Nguyễn Đình Lộc Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ký, Báo cáo nêu rỏ :  “KL CỦA ĐOÀN CTLNCP ở Mộc Hóa chưa được tổ chức, thực hiện…,”
- Năm 2003: Ngày 15/01/2003 Thanh tra Tỉnh dùng thủ đoạn thủ tiêu toàn bộ HỒ SƠ của Đoàn CTLNCP để lại, RỒI MỜI TÔI NÓI 5 CƠ QUAN CỦA TỈNH LÀ SỞ THANH TRA, SỞ TNMT, SỞ TÀI CHÁNH, SỞ CÔNG AN VÀ UBND TỈNH ĐỒNG LOẠT MẤT HẾT HỒ SƠ CỦA ĐOÀN CTLNCP ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CỦA TÔI.
Năm 2007: Ngày 28/02/2007: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ có văn bản số 1051/VPCP-VII do ông NGUYỄN XUÂN PHÚC – Phó chủ nhiệm VPCP ký.: TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG giao Chủ tịch UBND Tỉnh Long An thực hiện KL 2786/BC-TTCP (vụ của tôi là vụ thứ 6 trong 12 vụ của Tỉnh) để giải quyết cho ông Tài trong KL nói rõ: “VỤ VIỆC CỦA ÔNG TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH CHÍNH PHỦ KIỂM TRA VÀ CÓ KL SỐ 2386/KL-LNCP NGÀY 25/12/2000 YÊU CẦU UBND TỈNH LONG AN PHẢI BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ÔNG TÀI…”.
Ngày 09/05/2007 Thanh tra chính phủ có công văn số 889/TTCP-V6 do ông Lê Tiến Hào phó Tổng thanh tra Chính Phủ ký gởi đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh thực hiện dứt điểm ý kiến chỉ đạo của phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng tại văn bản số 1051/VPCP-VII ngày 28/02/2007 báo cáo phó Thủ Tướng Chính Phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả giải quyết.
-Ngày 22/06/2007: Văn Phòng Chính Phủ có công văn số 3464/VPCP-VII do ÔngNGUYỄN XUÂN PHÚC Phó Chủ Nhiệm VPCP ký: “Gửi UBND Tỉnh Long An truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng: v/v giải quyết 12 vụ khiếu nại ở Tỉnh Long An( Vụ thứ 6 là ông Trần Văn Kiêm Tài) chủ Tịch UBND Tỉnh Long An phải triển khai thực hiện nghiêm túc giải quyết  dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại trên”.
- Năm 2014 : Ngày 09/10/2014 UBND Tỉnh Long An ra Thông Báo số 143/TB-UBND V/V chấm dứt thụ lý giải quyết  khiếu nại đối với ông Trần Văn Kiêm Tài do ông  Đỗ Hữu Lâm Chủ Tịch UBND Tỉnh Long An ký. Tôi không đồng ý nội dung Thông báo và không nhận thông báo số 143/TB-UBND và có ghi rõ lý do gồm 11 tờ ( 22 trang) để đi kèm với biên bản buổi trao Thông báo VÌ TỪ ĐÓ CHO ĐẾN NAY ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN:
“KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI, KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI VÀ KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI, KHÔNG CHO TIẾP DÂN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH TÔI”, để giải quyết dứt điểm đến chốn theo đúng hồ sơ chính xác trong KL 2386/KL-LNCP, mà chỉ họp ở trên trời rồi mời tôi lại TRAO 6 QĐ của UBND huyện và 1QĐ của UBND tỉnh BÁC ĐƠN TÔI, còn chỉ đạo cho phòng tiếp dân tỉnh ra 44 công văn trả lại đơn, hoàn trả đơn, trả lời đơn để báo cáo láo bao che cho nhau, vô cảm dìm chứng cứ sự thật; Dẫn đến suốt 15 năm nay Đơn Tố Cáo đến 3403 lá đơn vẫn không giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi.
Nay làm đơn này đến Quý Lãnh Đạo nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin kính quỳ lạy Quý Lãnh Đạo, vì sự nghiệp cách mạng, vì tình người thương tình cứu giúp để 1 người nông dân này đội đơn đi khiếu nại suốt 32 năm nay “kêu trời không thấu” thấy được ánh sáng của thời cách mạng, gia đình tôi đội ơn Quý Lãnh Đạo suốt đời.
                                                Kiến Tường, ngày 14 tháng 01 năm 2015
                                                               Người làm đơn kêu cứu
                                                                 Trần Văn Kiêm Tài
Ông Trần Văn Kiêm Tài với 3.403 lá đơn xin thực hiện và giải quyết theo đúng KL của đoàn CT LNCP. Nhưng ông Chủ Tịch UBND tỉnh Long An vẫn không cho tiếp dân, không cho đối thoại để giải quyết dứt điểm.

Với 3.403 giấy báo phát mà UBND tỉnh ký nhận ông Trần Văn Kiêm Tài dán lại kéo dài hết 1/3 cuộc đời ông.

Lehienduc blog.

12 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Cụ Đức lại có miếng rồi, không hổ danh là công dân chống tham nhũng tiêu biểu của cả nước, thấy mâm nào cũng có mặt cụ cả, thế này không biết liệu cụ có giải quyết được như thế không.. không biết sao mà dân oan nhiều thế, đến mức mà giải quyết thế nào cũng không chịu chấp nhận, cũng không vừa ý muốn nhũng nhiễu kéo dài thì làm sao được

   Xóa
  2. Oan thế này thì có mà giải quyết đến cuối đời cũng chả xong được... kiểu như hành nghề này quen rồi giờ mà lao động chân tay thì lại mệt không chịu được đấy.. làm cái nghề tuy nó có hơi bạc một tí nhưng chung quy lại thì vẫn có tiền cơ mà, buồn làm sao được,, oan làm sao được khi mà cứ có tiền đều đều, nghề dân oan càng ngày càng mở rộng ra đấy chứ

   Xóa
  3. Tôi không thấy một lá đơn nào mà lại đi kính gửi một công dân, nếu người dân này cứ viết những lá đơn có hình thức như thế thì là không đúng nên không cơ quan nào giải quyết cho đâu và tôi nghĩ người dân này nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì phải đến đúng nơi đúng cơ quan mới được giải quyết nếu mà không đúng cơ quan giải quyết thì không đúng thẩm quyền để giải quyết nên người dân này không được giải quyết là như thế.

   Xóa
  4. Lại những bài viết nói xấu ,bôi nhọ chính quyền với cán bộ mà thôi chứ sự thật chẳng có sự việc nào như vậy đâu .Cứ kiểu như dân oan làm đơn khiếu kiện gửi lên cho các cán bộ cấp cao ,hỏi thử họ đâu có đủ thời gian mà giải quyết hết được đâu ,có khiếu kiện thì cứ làm đơn gửi cho chính quyền chứ.

   Xóa
 2. Nói thật là ngồi đọc mấy lá thư giẻ rách của bọn rận chúng mày chỉ có ngu người đi thôi, đây chắc chắn là đơn thư khiếu nại giả, mà cái thể loại ở đâu ra, đi kiện với cáo lên cả phó thủ tướng với bộ trưởng, nếu như đất nước này mà bộ trưởng với phó thủ tướng suốt ngày chỉ ngồi nhận thư với hồi đáp những bức thư như thế này từ khắp mọi miền đất nước thì họ còn có thể lãnh đạo được ngành mình, thực hiện được nhiệm vụ lãnh đạo chung của mình nữa không?

  Trả lờiXóa
 3. Đúng là nhiệm vụ của bộ trưởng với phó thủ tướng là giúp giải quyết các vấn đề của nhân dân để cuộc sống của nhân dân được thoải mái, đất nước phát triển tốt đẹp hơn, nhưng ở tầm cấp của họ thì nhiệm vụ chính của họ là đưa ra chính sách, đưa ra giải pháp và điều hành bộ ngành của mình ở tầm cỡ bao quát chứ không phải là đi giải quyết việc nhà việc cửa cho từng anh chị rân chủ một, đó là nhiệm vụ của các ban ngành địa phương, của những nhân viên cấp dưới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kêu oan với những vấn đề không đúng với sự thật toàn là chuyện bịa đặt thì có ai giải quyết cho được .Suốt ngày chỉ là mấy vấn đề đất đai thì phải được cơ quan chính quyền địa phương giải quyết chứ sao lại có vượt cấp gửi lên quốc hội thì giải quyết sao được .

   Xóa
 4. Thế mà đây chẳng hiểu từ đâu chui ra, vấn đề thì quanh đi quẩn lại cũng toàn chuyện đất đai nhà cửa ruộng vườn, rõ ràng thuộc trách nhiệm của các đơn vị địa phương, cứ nhoi nhoi mang lên trung ương gõ cửa quốc hội nộp đơn, như kiểu vấn đề của mình thì to lớn còn vấn đề của những người dân khác, vấn đề của cả đất nước hơn 90 triệu dân này chỉ là con kiến vậy. Mình sống cũng phải để người khác sống, bon chen như thế là ích kỉ

  Trả lờiXóa
 5. Từ trước đến giờ thấy ở trang này đăng không biết bao nhiêu cái đơn thư khiếu kiện rồi, đấy là còn chưa kể hàng trăm cái blog ghẻ ghẻ kiểu như này khác, mà cái đơn nào cũng thấy kính gửi ông thủ tướng nọ bộ trưởng kia, trưởng nọ phó kia, toàn cán bộ cấp cao nhà nước. Mà nghe ra chiều ông dân oan nào cũng oan chết đi được, nghe thống thiết da diết lắm, vậy nhiều như thế thì các ông tranh nhau đòi người ta giải quyết, họ không giải quyết kịp thì các ông có đánh nhau mà giành trước không?

  Trả lờiXóa
 6. Đấy là mới chỉ tính sơ sơ cái đám nhau nhau dân oan thuê mướn, dân oan ảo trên mạng này mà đã vậy, còn ở trong nước những người có vấn đề thật sự cũng không hề thiếu, nếu như ai cũng không giải quyết được ở địa phương rồi cũng khiếu kiện vượt cấp lên trung ương thì một ngày chắc văn phòng mấy ông lãnh đạo ngập hết thư từ công văn hoặc có khi bị thư từ đè chết cũng nên. Thế mới biết cái kiểu vượt cấp này là ích kỉ, là không tôn trọng quy định, cách hành xử vô ý thức

  Trả lờiXóa
 7. Mà cái bà Lê Hiền Đức ý, ai công nhận hay ai phong tặng cho bà ta cái chức công dân chống tham nhũng thế? nghe nổ mà sặc cả nước. Đúng là toàn một lũ rửng mỡ suốt ngày tự sướng với nhau, nói đến đây thì đúng là ai người ta cũng thừa hiểu cái ông này là dân oan kiểu gì rồi, lại còn kiểu viết đơn từ mà phô trương, tôi đã đi kiện được 32 năm, tính chi tiết ra là 11400 ngày, như kiểu khoe khoang lấy thành tích đi kiện, đúng là thánh tính

  Trả lờiXóa