Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Công an Vấp Lò chính là bọn giặc, lũ bán nước !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét