Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Hàng ngàn dân oan biểu tình !

Hàng ngàn dân khiếu kiện và biểu tình !

Sáng nay, tại trụ sở tiếp dân nhà nước ở Ngô Thì Nhậm Hà đông có hàng ngàn dân tới đây từ các khắp nơi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai.

Tại trụ sở tiếp dân.Biểu tình trên phố Nguyễn TrãiHơn một ngàn dân Văn giang đại diện cho hơn 800 trăm hộ dân phản đối dự án Ecopark lấy ruộng của họ chưa đền bù.

 Trụ sở tiếp dân nhà nước tại Hà đông ngày càng nhiều dân oan đến khiếu kiện, tố cáo, hậu quả của việc tham nhũng đất đai tại các địa phương ngày càng trầm trọng, các cấp không nơi nào xử lý được.