(PL)- Kết quả thanh tra và việc xử lý trách nhiệm sẽ được cung cấp đầy đủ cho báo chí và công khai cho nhân dân được biết.

Chiều 25-3, thanh tra TP Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện vụ chặt cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian gần đây. Nội dung thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.
Làm rõ thiếu sót ở đâu và do ai
Theo đó, đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Thông tin chúng tôi có được cho hay việc thanh tra về nội dung thực hiện thay thế cây xanh được Thành ủy yêu cầu phải làm rõ được thiếu sót ở đâu, do ai và biện pháp sửa chữa, khắc phục phải cụ thể. Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu ngay khi có kết quả thanh tra, xử lý trách nhiệm liên quan, phải cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan báo chí để công khai cho nhân dân được biết.
“Thời hạn thanh tra là 30 ngày tính từ ngày công bố quyết định thanh tra, ngày 25-3. Thanh tra thành phố là đơn vị chủ trì, cùng với đó có nhiều sở, ngành trong thành phố tham gia như (Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư, TN&MT, Khoa học - Công nghệ)” - một lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết.

Số cây gỗ bị chặt hạ đang được tập kết bãi của cơ quan chức năng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Sở Xây dựng là đơn vị cấp phép, chặt hạ