Chia sẻ về những bức xúc của anh em công nhân công ty, một công nhân Công ty Tamron cho biết: “Hiện, chúng em làm 1 kíp là 12 giờ/1 ngày và làm việc 5 ngày/1 tuần. Như vậy là phải làm 60 giờ/1 tuần, vượt quá 12 giờ/1 tuần nhưng không được tính giờ làm thêm mà công ty vẫn trả tiền công lao động như bình thường. Đây là vấn đề mấu chốt dẫn đến việc phản ứng tập thể.
Cong nhan Cong ty Tamron tai KCN Noi Bai dinh cong - Anh 1
Dưới trời nóng gay gắt, công nhân Công ty TNHH Tamron tiếp tục đình công yêu cầu công ty giải quyết chế độ làm thêm theo quy định pháp luật
Vì vậy, theo công nhân này, các bộ phận đã thống nhất gửi kiến nghị lên lãnh đạo công ty bằng văn bản về việc giải quyết chế độ tiền làm thêm thỏa đáng cho công nhân.
Ngoài ra, một số các chế độ khác như: Chế độ ngày lễ, Tết; phụ cấp độc hại; chế độ nuôi con nhỏ... cũng chưa được công ty giải quyết thỏa đáng.
Cong nhan Cong ty Tamron tai KCN Noi Bai dinh cong - Anh 2