Lũ người ăn cơm của dân Việt mà nhận bọn giặc Tàu cộng là bạn - lũ này chính là giặc ! 

Đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)