Tụ tập trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila, vẫy cờ đỏ và hô vang "Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Philippines", người biểu tình bày tỏ sự giận dữ trước việc Trung Quốc xây đảo và các hành động khác ở Biển Đông.

Lãnh đạo cuộc biểu tình, ông Renato Reyes Jr. cho biết, mặc dù Philippines có thể lép vế so với quân đội hùng mạnh của Trung Quốc, "song còn những biện pháp khác để thể hiện sự phản đối", trong đó có biểu tình và tẩy chay hàng hoá Trung Quốc.