Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Bí thư Phú Trọng cần được giám định tâm thần !


 LB : Nếu đọc xong bài này của Bác Hoàng Xuân Phú thì ai cũng thấy rằng TBT Phú Trọng cần được đưa đi giám định tâm thần gấp, bởi lẽ ông ta dường như đã quá date, não bộ và sức khoẻ đã tụt xuống thê thảm, tay chân run, mặt mũi mất thần sắc, nói năng lung tung, lú lẫn... rất dở hơi. 

  Theo nhận xét của một người bạn học của TBT Trọng : "hiện nay nó đang bị dồn vào đường cùng, sắp tới cửa cống nên cuống, nói năng lảm nhảm, lung tung, không nói gì cho đúng, cho lọt tai dư luận được, như kiểu Hit - le ngày xưa ấy, sắp tới ngưỡng điên rồi... 

  Thương cho một ông già gần xuống lỗ rồi mà vẫn bị dư luận nhân dân phỉ nhổ, mạng xã hội khinh khi, thậm chí chửi rủa, hình như đám chân tay nó dấu không cho biết tình hình trên mạng, chứ nếu mà biết thì người bình thường tỉnh táo, có sức khoẻ mà nghe chửi thế cũng hoá điên chứ như nó yếu sắp chết thế thì sẽ chết ngay được vì tăng xông ..."


Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ!


Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ!

Hoàng Xuân Phú
Chương trình thời sự buổi 19h ngày 25/02/2013 của VTV1 đã tường thuật buổi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng B­­­­í thư Đảng Cộng sản Việt Nam – với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tại đó, ông Trọng đã nói rằng:
“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”
Đã có nhiều bài viết và ý kiến phản đối phát biểu kể trên của ông Trọng. Bản thân tôi đã trao đổi một số ý trong bài Hai tử huyệt của chế độ, nên ở đây không muốn bàn thêm về “Điều 4 Hiến pháp” và các vấn đề liên quan, mà chỉ đề cập đến một ý… mới mẻ đến không ngờ. Vâng, nó nằm trong câu:
“Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì?”
Câu hỏi “thì nó là cái gì?” mang vẻ miệt thị. Đặc biệt, chữ “gì…ì” được ông Trọng dằn giọng kéo dài, như thể đay nghiến. Không hiểu, điều đó biểu lộ sự khó chịu, hay thể hiện rằng ông ấy thực sự không hiểu “khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … là cái gì?” Bất luận vì lý do nào, thì việc người đứng đầu đảng cầm quyền đặt ra một câu hỏi như vậy cũng là một điều trầm trọng. Vì sao?
Trước hết, “biểu tình” là một quyền hiến định, ông Trọng ạ! Nếu ông không tin, thì cứ tìm trong Hiến pháp 1992, ắt sẽ thấy. Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một chương về “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, trong đó Điều 69 viết rằng:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”
Như đã trao đổi trong bài “Quyền biểu tình của công dân”, do Quốc hội không (hoặc chưa) ban hành luật nào liên quan tới hoạt động biểu tình, nên mệnh đề “theo quy định của pháp luật” không (hoặc chưa) có tác dụng hạn chế quyền biểu tình. Nghĩa là, theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành, thì công dân luôn luôn có quyền biểu tình ôn hòa, và quyền ấy không bị hạn chế bởi pháp luật.
Chính quyền thường viện dẫn Nghị định Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng số 38/2005/NĐ-CP vàThông tư số 09/2005/TT-BCA để ngăn cản và đàn áp biểu tình. Nhưng bài Lực cản Nhà nước pháp quyền đã chỉ ra rằng: 
-       Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Thông tư số 09/2005/TT-BCA vi phạm Hiến pháp và pháp luật.
-       Hiến pháp 1992 không trao cho Chính phủ quyền ban hành nghị định để hạn chế quyền công dân. 
-       Dù bỏ qua hai khía cạnh vừa kể, thì lời văn của hai văn bản ấy cũng không cho phép áp dụng chúng để cản trở biểu tình yêu nước, như những cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm 2011 và 2012. 
Hơn nữa, như đã trao đổi trong bài Teo dần quyền con người trong Hiến pháp, việc công dân biểu tình khi chưa có luật về biểu tình còn chính đáng và hợp pháp hơn so với việc Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khi chưa có luật quy định về khuôn khổ hoạt động của đảng. Bởi vì
“Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” (Trích Điều 4, Hiến pháp 1992)
Và trong một nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền (kể cả đảng và các cơ quan Nhà nước) “chỉ được làm những điều pháp luật cho phép, còn Nhân dân được làm tất cả những điều pháp luật không cấm”.
Như vậy, ông Trọng không thể tìm được cơ sở pháp lý nào để có thể phủ định quyền biểu tình của công dân. 
Còn việc “khiếu kiện” thì sao? Đó là chính là “quyền khiếu nại, quyền tố cáo” của công dân, ông Trọng ạ! Nó được hiến định tại Điều 74 của Hiến pháp 1992:
“Công dân có quyền khiếu nạiquyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.” 
Hiến pháp và pháp luật hiện hành hoàn toàn không cấm “tham  gia đi khiếu kiện” và “ký đơn tập thể”. Ngược lại, Điều 78 của Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 (được Quốc hội khóa 10 thông qua ngày 2/12/1998) viết rõ:
Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.”
Nếu không “cùng kiện”, không “cùng ký đơn”, thì làm sao có thể “cử đại diện để trình bày”? Nghĩa là: Luật số 09/1998/QH10 chấp nhận đích danh việc khiếu kiện có đông người tham gia và việc “ký đơn tập thể”.(1)  
Ấy vậy mà Chính phủ lại ngăn cản quyền chính đáng ấy bằng việc ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, trong đó quy định tại Điều 6 rằng:
“… trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng…”
Và Thanh tra Chính phủ còn khẳng định thêm trong Thông tư số 04/2010/TT-TTCP (tại Điều 8) rằng:
Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển trả đơn…”
Rõ ràng là: Nghị định số 136/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP đã vi phạm Luật số 09/1998/QH10, và với việc ban hành hai văn bản ấy, Chính phủ đã vượt quá quyền hạn được quy định tại Điều 112 của Hiến pháp 1992.(2)  Vì vậy, chúng không có giá trị pháp lý để ngăn cấm việc “tham  gia đi khiếu kiện” và “ký đơn tập thể”. 
Tóm lại: Biểu tình và khiếu kiện, dù với tư cách cá nhân hay tham gia ký đơn tập thể, thì cũng đều là thực thi quyền hiến định, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, ông Trọng ạ! Nhân dân có quyền sử dụng các quyền hiến định đó, kể cả trong trường hợp ông hay ai đó cho rằng Hiến pháp chỉ để trang trí. Vì vậy, ông không thể “quy” việc họ “tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể” là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, rồi yêu cầu “các đồng chí quan tâm xử lý” được. 
Ông đã từng 5 năm làm Chủ tịch Quốc hội, “là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp” (Điều 83, Hiến pháp 1992). Giờ đây ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng ra điều khiển Quốc hội sửa đổi Hiến pháp. Những tưởng, phải có kiến thức tối thiểu về Hiến pháp và pháp luật, thì mới có thể đảm nhận hai trọng trách ấy. Ai dè, ông lại hỏi mấy quyền hiến định “nó là cái gì”, với ngụ ý quy tội “suy thoái” và đòi “xử lý”… Điều đó khiến mọi người, kể cả trong lẫn ngoài đảng, phải nghẹn ngào tủi hổ, vừa thương xót bản thân, vừa thấy tội nghiệp cho đồng bào mình quá, ông Trọng ạ! 
Ghi chú
(1)  Điều 78 của Luật số 9/1998/QH10 vẫn còn hiệu lực, vì nó không bị sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 (thông qua ngày 15/6/2004) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 (thông qua ngày 29/11/2005).
(2)  Điều 18 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11 quy định rằng:
“Ủy ban thường vụ Quốc hội… đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.”
Căn cứ vào điều luật này, trong bài Lực cản Nhà nước pháp quyền, tôi đã đặt câu hỏi:
“Đã bao giờ Ủy ban thường vụ Quốc hội  thực hiện nhiệm vụ kể trên hay chưa? Đợi đến bao giờ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội mới xem xét và xử lý Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Thông tư số 09/2005/TT-BCA, cũng như Nghị định số 136/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP?”
Phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng ngày 25/02/2013 tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã cho thấy, tại sao dưới thời ông làm Chủ tịch Quốc hội, không những không dẹp bỏ được các văn bản vi phạm Hiến pháp và pháp luật đã có từ trước, như Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Thông tư số 09/2005/TT-BCA, mà còn để sinh thêm những văn bản sai trái mới, như Nghị định số 136/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP.
H.X.P.
26/02/2013
Cùng tác giả:
-       Chiến binh cầm bút
-       Nỗi buồn Quốc hoa

484 nhận xét:

 1. Có tâm thần hay không thì dù sao Trọng lú cũng sắp xuống lổ. Cho nên không nên cho ông này đi giám định tâm thần, phí tiền của nhân dân đóng thuế lắm.!! Thay vào đó đào sẳn cho ông ta cái huyệt là xong.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
   Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.

   Xóa
  2. Thằng nam trần thanh mới đúng là người nên đưa đi giám định tâm thần. Nước Mỹ mà nghèo, đói khổ thì chắc VN ta đả xóa sổ trên bản đồ vì tuyệt chủng. Trong đó có đảng cs và gia đình dòng họ thằng này...hé..hé

   Xóa
  3. bác Nam thanh trần nói hay quá. em nghe bác. suy cho cùng bọn Mỹ tàn ác đó có bao giờ xóa đi được cái tư tưởng muốn độc chiếm VN. Khốn nạn thay là mấy tên là người là VN mà lại quay lưng lại với tổ quốc, với chính quê hương của họ

   Xóa
  4. Đảng chỉ tay
   Chính quyền ra tay
   Quốc hội giơ tay
   Mặt trận vỗ tay
   Công an còng tay
   Nhân dân trắng tay
   Há..há

   Xóa
  5. thằng nặc danh này ăn gì mà ai nói nó cũng cắn loạn lên ý nhỉ?mày thấy những thằng ủng hộ mày đc mấy ng.nếu không hiểu điều này thì mày mới là thằng phải đi trại tâm thần!

   Xóa
  6. Người ta thường nói "chằn tinh" đi đôi với "gấu ngựa". Chẳng biết em này là con vật nào đây nữa. Hay là cả ba con chung một xác cũng không chừng.
   Dữ như chằn, xấu như con gấu và bựa giống con ngựa cái...he..he

   Xóa
  7. đúng là thằng nặc danh này nó không hiểu tiếng việt! mất gốc hay mày là súc vật thế? người ta chừi mày cắn cũng không sai mà.

   Xóa
  8. thằng này có kiểu là soi tên người ta để sủa nhắng mà. nó còn không dám xưng tên. không biết chó mèo lợn gà sinh ra nó hay sao mà không đặt đc cái tên. ít ra cũng phải như thằng mọi xuân việt nam kia kìa :))

   Xóa
  9. à thưa các bạn, cái thằng nặc danh văn ngắn lắm. nó không biết lí lẽ gì đâu mà chỉ là hạng vô công rồi nghề nên có nhiều thời gian chửi loạn thôi. không có gì đáng ngại. bạn chân tình kia nói đúng đấy có ai ủng hộ cái lũ tâm thần này đâu

   Xóa
  10. à.hóa ra nó không nghĩ ra gì để nói lại soi tên tớ à. haha đúng là thằng văn ngắn, cái bọn phản quốc toàn lũ mù hay sao mà lại chọn thằng ngu này nhỉ :)))

   Xóa
  11. Quê hương tôi có con sông xanh biếc
   Nước gương trong soi tóc những hàng tre
   Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
   Toả nắng xuống dòng sông ấm áp...
   Việt Nam ta đẹp tuyệt vời, thật yên bình khi nghĩ về quê tôi. tuy công tác xa tổ quốc nhưng tôi lúc nào cũng hướng về. không hiểu sao lại có cái blog nói xấu tổ quốc này vậy. Những thằng quản trị blog này phải chăng bị tâm thần hết rồi hay sao

   Xóa
  12. thật đáng buồn cho những người này. 1 ngày nào hãy đi thăm đất nước mình đi. đẹp lắm, thanh bình lắm

   Xóa
 2. SIÊU QUAN ĐỎ NỘI CHÍNH Nguyễn Bá ThÁnh cần được giám định tâm thần !  SIÊU QUAN ĐỎ NỘI CHÍNH Nguyễn Bá ThÁnh cần được giám định tâm thần !


  BẤM VÀO XEM VIDEO dài HƠN 3 giờ ! !!
  NGUYỄN BÁ Thanh BÁC HỒ TỪNG LÔI XỀNH XỆCH MAO TRẠCH ĐÔNG QUA MÁT-XCƠ-VA GẶP XÍT-TA-LIN


  NGHE QUA RỒI BỎ nghe Lê Văn Tốm (siêu đại anh hùng tự biên tự diễn tự chế ĐỐT MÌNH LAO VÀO KHO XĂNG Nhà Bè NƯỚC CHẢY TÉ RE !.. .. )


  Cáo HỒ từng lôi xềnh xệch Cáo MAO qua MÚT-CU gặp Xì-ta-lin ! ! ! .. ..
  =================  Bác HỒ từng lôi xềnh xệch MAO

  Qua MÚT CU gặp Xì-ta-lin cúi lạy chào  ! .. ..

  Dân lành nghe « thèng » Nguyễn Bá ThÁnh

  Bán cả lúa giống mà ăn....mày cho tao !

  Siêu mỵ dân mấy « thèng » vịt cộng

  « Thèng » ThÁnh tài « neng » lớn lao !

  Đồng chí X dè chừng nhà « hùng  bẸn » kiệt xuất

  Nói phét « phọt phẹt » văng nước bọt thôi !

  Trước 4.500 cán bộ lợn heo Đà nẵng

  Mại dzô mời bà con nghe qua xả xì-trét đỡ tức…xịt hơi !  TRIỆU DÂN LÀNH


  MÚT-CU = Tiếng Pháp MOSCOU đọc âm Việt là Mút-Cu ...
  BẤM VÀO XEM VIDEO dài HƠN 3 giờ ! !!
  « Thèng » NGUYỄN BÁ THéNH: BÁC HỒ TỪNG LÔI XỀNH XỆCH MAO TRẠCH ĐÔNG QUA MÁT-XCƠ-VA GẶP XÍT-TA-LIN !.. ..
  Hay
  Mao Xếnh Xáng TỪNG LÔI XỀNH XỆCH Trần DâM Tiên QUA Mút-Cu GẶP XÍT-TA-LIN bưng bô !.. ..

  Trả lờiXóa
 3. Giữa những năm 1950, Mao Trạch Đông muốn củng cố vị thế chính trị độc tôn của y, đã phát động chiến dịch “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Theo đó, họ Mao khuyến khích nói ra nhiều quan điểm khác nhau về các vấn đề của Trung Quốc lúc đó. Qua chiến dịch này, họ Mao khôn khéo nắm bắt được tất cả những người có quan điểm khác biệt. Đây thực sự là thủ đoạn tinh vi và là cái bẫy chính trị để Mao có thể phát hiện và loại bỏ những nhân vật bất đồng quan điểm chính kiến.

  Ít lâu sau, họ Mao phát động chiến dịch “Diệt cỏ dại” nhằm tiêu diệt hết các đối thủ chính trị, đảm bảo vị thế độc tôn của y.

  Hơn nửa thế kỷ sau, Đảng CSVN phát động “lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp”.Vừa qua, nhân dân cả nước cùng đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài đã hăm hở nói ra những điều bức xúc gắn với nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.

  Sau khi thấy “trăm nhà đã đua tiếng”, ngày 25/2/2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu “diệt cỏ dại”

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
   Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.

   Xóa
  2. Thằng nam trần thanh mới đúng là người nên đưa đi giám định tâm thần. Nước Mỹ mà nghèo, đói khổ thì chắc VN ta đả xóa sổ trên bản đồ vì tuyệt chủng. Trong đó có đảng cs và gia đình dòng họ thằng này...hé..hé

   Xóa
  3. ngu quá hà, ngu rồi còn Nặc danh mới ghê, thằng nam có nói nước Mỹ nghèo đâu, ý nó là nước Mỹ gây ra sự bất hạnh như đói nghèo, thất học,...
   Ví dụ cho mày nghe nha: Việt Nam nè, biết bao nhiêu người VN chết trong cuộc xâm lăng của Mỹ không?

   Xóa
  4. ờ, thêm thằng Irac đó, biết không, tội nghiệp dân chúng Irac quá à!! @@

   Xóa
  5. về tội nghiệp cha mẹ mày bị nguyền rủa vì có thằng con như mày sẽ hợp lý hơn nhiều.

   Xóa
  6. nếu vậy cha mẹ thằng nặc danh phải bị phanh thây vì sinh ra loại súc vật như nó.nói chuyện ngu như con bò

   Xóa
  7. từ nay gọi thằng nặc danh là thằng văn ngắn nhé. đúng là không được dạy dỗ, tao sẽ mở lớp xóa mù hiểu biết thông tin về việt nam và yên tâm là mày có 1 slot miễn phí.liên hệ nhanh nhé!

   Xóa
 4. Cha mẹ của Phú Trọng mà con sống thế nào cũng nhục nhã cho mà xem. Con cháu Phú Trọng phải đổi họ quá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lũ hỗn xược, thiếu giáo dục!!

   Xóa
  2. Cái đứa hổn xược và xuẩn ngốc chính là thằng nam tran thanh. Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm..hé..hé

   Xóa
  3. chửi chó nó không biết nhục đâu. chắc tổ tiên thằng nặc danh này bị chó đào huyệt lên gặm xương hết rồi nên giờ nó ẳng loạn lên thế

   Xóa
  4. đúng là vô học mà. bố mẹ thằng nặc danh này sống không bằng chết vì sinh ra nó

   Xóa
  5. trên kia có người gọi thằng nặc danh là thằng văn ngắn...kể ra cũng đúng! lời lẽ không giáo dục, không cơ sở, vậy mà có thằng ngu trả tiền cho nó :)) đúng là 1 lũ tâm thần với nhau

   Xóa
 5. Muốn sa thải thì thiều gì thời gian. Tại sao TBT báo Gia đình và xã hội sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong thời gian nhạy cảm này. Như vậy việc TBT báo làm việc này nhằm mục đích:
  - Bôi nhọ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phản động để "thế lực thù đich" có điều kiện nói xấu lãnh đạo Đảng, nói xấu chế độ. Qua đó để người dân suy đoán về lãnh đạo của ta không hay
  - Lăng xê Nguyễn Đắc Kiên để mọi người biết và tìm đọc bài của anh ta về góp ý Hiến Pháp
  - Vô tình vạch áo người ta xem lưng, chứng tỏ Lãnh đạo nói một đường người ta theo nhưng làm một nẻo khi người ta góp ý thì có ý trù dập.
  Vậy, tôi đề nghị phải kỷ luật gấp TBT báo Gia đình và xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.

   Xóa
  2. Hiệp hội súng đạn mới là ông chủ thực sự, bố già của nước Mỹ. Trong lần bầu cử quốc hội Mỹ vào năm 2012, 4/5 ứng viên do NRA ủng hộ đều trúng cử.

   Xóa
  3. tracy phân,
   Và thứ tư là tổ cha mày thằng bợ đít cs lên đầu. Thứ năm là mày xéo đi cho nhân dân nhờ. Thứ sáu là về xây sẳn huyệt chôn mày và đảng cs của chúng bây.

   Xóa
  4. đã xem chó liếm B chưa nặc danh :)) mày đấy. tự comment tự like :)))

   Xóa
  5. nhân dân của thằng này là ai thế không biết. hay chỉ là 1 nhóm những thằng tâm thần như nó vậy. cầu xin nhóm tâm thần đừng thả thằng nặc danh này ra đường nhé, dường như nó không kiềm chế đc rồi

   Xóa
 6. Kẻ gieo gió hãy nhìn y đang trốn chạy để mà sống cho đúng đạo làm người. Chẳng có quyền lực nào là Vĩnh Cửu trừ khi là Thượng Đế!

  Nguyễn Văn Hưởng run sợ bởi vì y không còn biết nổi ai sẽ là người ra tay hạ sát y và ai là kẻ thù của y? Với tội ác mấy chục năm qua chồng chất cao hơn Núi Thái sơn khiến y chẳng còn có thể tìm ra được một người bạn! Dân Hà Nội kháo nhau: Bất cứ ai gặp Hưởng đều muốn cho hắn về chầu Diêm Vương!

  Để xem kẻ bán dân hại nước, giết bao người lương thiện này sẽ sống chui nhỉu những năm cuối đời thế nào?
  Nhìn Nguyễn Văn Hưởng hôm nay để mà chiêm nghiệm cho cuộc đời "Quả có nhân, có Quả"!

  Trả lờiXóa
 7. Anh Nguyễn Đắc Kiên đã bị trả thù một cách đê tiện, hèn hạ.
  Và chắc sẽ còn tiếp tục hứng chịu những đòn thù dã man hơn nữa.
  Nhưng anh có thể ngẩng cao đầu tuyên bố:
  Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh cho quyền con người.

  Hành động dũng cảm của Anh Nguyễn Đắc Kiên không khác gì chàng trai Đan-kô lấy trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường cho đồng loại:
  Vui gì hơn làm người lính đi đầu,
  Trong đêm tối tim Anh làm ngọn lửa.
  Không có sự hy sinh của những người như Anh Nguyễn Đắc Kiên thì đất nước sẽ mãi mãi sống trong đêm tối nô lệ. Sự hy sinh ấy bắc một chiếc cầu đi tới tương lai:
  Mỗi thây rơi là một nhịp cầu
  Cho ta bước tới cõi đời cao rộng.

  Trả lờiXóa
 8. Tham khảo - Một đề xuất DỰ THẢO HIẾN PHÁP
  Một văn bản đề xuất
  DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2013
  http://bvbong.blogspot.com/2013/02/tham-khao-mot-e-xuat-du-thao-hien-phap.html
  Đại Tá Bùi Văn Bồng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trung Quốc: ĐẢNG KHÔNG “NẰM” TRONG HIẾN PHÁP
   http://bvbong.blogspot.com/2013/02/trung-quoc-ang-khong-nam-trong-hien-phap.html

   Xóa
  2. Đảng Cộng Sản lãnh đạo duy nhất!

   Xóa
  3. Đảng CS là đảng độc tài tàn ác duy nhất còn xót lại trên thế giới. Nó còn thâm độc và mọi rợ hơn độc tài phát xít Đức và man rợ hơn phong kiến

   Xóa
  4. chém gió quá bố, biết cái mẹ gì phát xít Đức mà nói vậy... Ngu vl

   Xóa
  5. dd
   Đem l mẹ mày ra đây. Bảo đảm bà ấy hài lòng và rên

   Xóa
  6. Nói chuyện kì quá, những người đứng đầu trên mặt trận đòi RÂN CHỦ KIỂU MỸ cho nhân dân Việt Nam đây hả? sao thất học vậy?

   Xóa
  7. Đối với bọn thất học đôi khi phải nói thế mới xứng đáng với chúng

   Xóa
 9. Năm 2013, các đại sứ một số nước có thêm phần phỏng vấn người xin vi sa điền dấu tích vào những câu sau

  - Bạn cho biết hiến pháp các nước sau đây, nước nào là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.?

  a- Mỹ
  b- Nhật
  c-Trung Quốc,
  d -khối Schengen.
  e- Việt Nam
  http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/729

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vâng, bọn nó muốn VN đa nguyên đa đảng mà. Đa nguyên đa đảng để xã hội hỗn loạn, từ đó chính phủ nước chúng nó mới thao túng, giật dây VN!!

   Xóa
  2. nước nào có dân chủ giả tạo nhất hiện nay: Mỹ!

   Xóa
  3. Nước nào đàn áp dã man nhân dân, tham nhũng, chính quyền ăn cướp của nhân dân nhất: VN do đảng CS cầm quyền.

   Xóa
  4. Nước nào giả nhân giả nghĩa can thiệp nội bộ nước khác, xâm lược các dân tộc khác, gây ra tội ác khiến hàng triệu người Việt Nam máu đỏ da vàng nằm xuống, nước nào tới tận bây giờ vẫn giả nhân nghĩa tiếp tục dùng cớ chống khủng bố mà xâm lược nước khác, nước nào RÂN CHỦ nhưng ai cũng biết RÂN CHỦ kiểu RẬN?: MỸ

   Xóa
  5. Thằng ngu dd này chắc từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra chỉ ăn cám sú....

   Xóa
  6. Mình nói đúng quá hả? có sai chỗ nào không? sao bạn chửi mình kì vậy? ^^

   Xóa
  7. Đúng theo kiểu CS. Có nói không-không nói có

   Xóa
  8. nếu đa đảng thật thì chắc thằng nặc danh và thằng xuân việt nam này thuộc đảng tâm thần :)))

   Xóa
 10. Muốn bảo vệ đảng thì nên rút lại quyết định sa thải Nguyễn Đắc Kiên
  http://hahien.wordpress.com/2013/02/27/viec-sa-thai-nha-bao-nguyen-dac-kien-co-dung-phap-luat/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. xin lỗi, mày chỉ là thằng thất học thì đừng nói chữ làm gì!!

   Xóa
  2. Tracy Phan,
   Xin lỗi, mày chỉ là thằng chó chết, ngu xuẩn. Biến đi cho mọi người nhờ. Bản mặt mày xuất hiện ở đâu là có mùi phân ở đó.

   Xóa
  3. Kì vậy, đang đòi đa nguyên RÂN CHỦ mà, sao lại kì thị, xua đuổi người khác vậy, tự do cá nhân mà. RÂN CHỦ KIỂU MỸ không có tự do cá nhân à?

   Xóa
  4. dd
   Đa nguyên nhưng không có những thằng bưng bô như chúng bây. Nó tốt hơn cs đấy. Thử vào blog mấy thằng chó chết cùng phe tụi bây xem, có đứa nào dám cho đăng tất cả comments như những blog này.

   Xóa
  5. là sao?? mình nói gì sai à? phe nào? bạn là chủ blog à? sao lại nặc danh thía??

   Xóa
  6. dd không nói sai. Chỉ là lú lẫn, lọc lừa, lì lợm

   Xóa
  7. lú lẫn là nặc danh đấy. mày bưng bô cho bọn phản động rồi quay lại cắn đất nước mà bố mẹ mày đã sinh ra, nuôi dưỡng bố mẹ mày. đúng là rác rưởi của xã hội. văn ngắn thì nghĩ thật kỹ rồi nói, toàn cắn loạn lên chả đâu ra đâu

   Xóa
 11. Mai Xuân Dũng - Nhà nước hãy để “cho” chúng tôi cái quyền bình thường nhất trên đời là NÓI THẬT
  Nhà báo Kiên bị mất việc vì đã chỉ ra cái sai của cụ Tổng, cha mẹ của cụ Tổng nếu mà ở dưới suối vàng có đọc được thì chắc "hãnh diện" về con mình lắm hahaha. Chỉ vì miếng ăn mà mất đi nhân cách làm người, mất đi nhân cách của một người con và đặc biệt mất đi nhân cách của một người cha người ông trong gia đình.

  Trả lờiXóa
 12. Nguyễn Phú Trọng có biết những ai đã và đang tích cực tham
  gia những hoạt động trên không?

  Đó là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh 96 tuổi – nguyên Bí thư tỉnh
  ủy Thanh hóa, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn
  kỳ cựu khả kính Nguyên Ngọc, Bộ trưởng, ủy viên TW Đảng
  Nguyễn Đình Lộc, cố vấn Thủ tướng Nguyễn Trung, phó chủ
  tịch Quốc hội, giáo sư tiến sỹ Phan Đình Diệu, giáo sư -
  thứ trưởng Chu Hảo, tiến sỹ-thứ trưởng Trần Nhơn, luật
  gia - phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận,
  luật gia - phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Lê Hiếu Đằng,
  viện trưởng - giáo sư Tương Lai, viện trưởng-tiến sỹ
  Nguyễn Quang A…

  Trong số đó, về tuổi tác: có người bậc cha chú, có người
  bậc đàn anh của ông; về trình độ: bậc thầy của ông; về
  quá trình cách mạng: bậc tiền bối so với ông.

  Vậy mà Nguyễn Phú Trọng dám thóa mạ họ là những kẻ suy
  thoái mọi mặt. Dưới con mắt Nguyễn Phú Trọng, họ là những
  kẻ không còn tư tưởng chính trị đúng đắn, lối sống suy
  đồi, đạo đức kém cỏi…

  Thật là nghênh ngang, trâng tráo, và hỗn xược.
  Hà Nội
  ngày 27 tháng 02 năm 2013
  Nguyễn Thanh Giang
  Số nhà 6 Tập thể Địa Vật lý Máy bay
  Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
  Mobi: 0984 724 165
  http://danluanvn.blogspot.com/2013/02/nguyen-thanh-giang-ong-nguyen-phu-trong.html
  CHỈ CÓ CHA MẸ HỔN LÁO THẤT ĐỨC MỚI CÓ ĐỨA CON HỔN LÁO NHƯ TỔNG TRỌNG LÚ. THẬT NHỤC NHÃ CHO CON CHÁU CỤ TỔNG MAI SAU.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NẾU TÔI LÀ CON CHÁU CỤ tỔNG lÚ TÔI SẼ ĐỔI HỌ, ĐỂ KHỎI PHẢI NHỤC NHÃ VỚI BÈ BẠN.

   Xóa
  2. Giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”

   Xóa
  3. Cộng hòa với dân chủ gì đâu. Sai toét hết rồi. Mỹ cũng chỉ là đất nước độc đảng thôi. Đó là đảng đôla.

   Xóa
  4. Ôí zời! Nhiều người lấy tên mình thế nhỉ . Chắc Tên Hay kkkkkkkk

   Xóa
  5. ảo như cái chảo!! toàn nặc danh

   Xóa
  6. Bọn này cùng một lò CS mà ra. Bởi vậy thừa ngu dốt mà thiếu i-ốt trong đầu.

   Xóa
  7. xí, em không phải cộng sản đâu, em yêu nước thôi, em yêu dân tộc, không chấp nhận lũ bán nước giả nhân nghĩa, giở trò hay lại bán nước cho bọn Mỹ lần nữa. Chưa quên nỗi đau đô hộ sao? Tin người Mỹ à? Biết Irac chứ?? Nhân dân Irac có khổ không?--> kẻ nào xâm lược vậy? --> Mỹ đấy ^^

   Xóa
  8. em ko phải cs thì chắc em cũng là con mấy quan bự cs phải không? Hay là dân bưng bô có đẳng cấp?

   Xóa
  9. ủa, cái này ông xích lô ngoài chợ cũng biết mà? mấy anh Nặc danh không biết hả? Vậy mà đòi vì NHÂN DÂN...mấy anh nguy hiểm VỜ LỜ

   Xóa
  10. Chắc em này hoặc có chị em gì đang ngứa l. phải không? Cho nên cứ nhắc đến chử này nhiều thế. Đem đến cho anh giải quyết là xong ngay.

   Xóa
  11. cái thằng nặc danh này, viết lách chẳng đâu ra đâu mà cứ hay chê người khác viết sai chính tả. tao nhớ là mày có nhắc tới lớp bình dân học vụ. mày nên tới đó học

   Xóa
 13. NĂM MƯƠI NĂM VÀ SÁU MƯƠI BẢY NĂM
  http://bshohai.blogspot.com/2013/02/nam-muoi-nam-va-sau-muoi-bay-nam.html
  Thay đổi nhiều, nhưng đất nước cứ thụt lùi, trong khi thế giới đang tiến về phía trước, đến nay, ngay cả Cambodia nước ta cũng không thể sánh bằng.
  Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN THÌ CÔNG CHỨC SỐNG BẰNG LƯƠNG BỔNG CHÍNH THỨC VÀ LƯƠNG CAO. CÒN Ở NƯỚC TA THÌ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN PHẢI ĂN HỐI LỘ MỚI ĐỦ SỐNG. LÀM SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC TRONG ĐẢNG THẾ MÀ CÁC ĐẢNG VIÊN VẪN KHOÁI, HAHAHA

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có chứng cứ gì mà cứ mồm loa mép giãi như thế?? Lương cao ở Tư bản à, thế thuế có thấp ko?? hay lương cao thì thuế cũng cao chót vót?!!

   Xóa
  2. campuchia à? hãy cẩn thận với campuchia!!
   Đất nước thụt lùi?? chứng cứ nào??!! Nền độc lập dân chủ hiện nay là thụt lùi sao, hay phải bị giặc cướp nước, giết hại nhân dân thì mới gọi là văn minh?

   Xóa
  3. thằng nam tran thanh và dd chắc không biết đọc chữ hoặc có mắt như mù hoặc óc ngắn. Chống con mắt tụi bây lên xem Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn quốc ra sao. Cách đây vài chục năm VN không thua chúng đâu nhé. Chính nhờ sự lảnh đạo ngu dốt của quan thầy CS tụi bây mà giờ VN như thế này đấy. Ở đó mà ngu xuẩn tự hào. Nhục lắm các con ạ!

   Xóa
  4. E nhà nghèo, học thì cũng sơ sơ, chắc không bằng mấy anh Nặc danh, mấy anh học nhiều mà... MẤT DẠY quá à.
   mà thôi, mấy anh kêu Hàn quốc, singapore... phát triển thế nào, em nhà nghèo hok có tiền đi nước ngoài như mấy a, mấy a chỉ ra coi thử coi!!??

   Xóa
  5. Không cần chỉ ra đâu em dd dốt ạ. Đừng để chúng anh phải nói thêm rằng vừa dốt lại ngang bướng nhá. Em có trí chút xíu thì nên tự tìm hiểu. Hy vọng óc em không quá lùn để không biết tìm hiểu ra sao.

   Xóa
  6. nếu việt nam xóa điều 4 chẳng khác gì việt nam đầu hàng, xem lại lịch sử nước Nga và Ai cập đã nếm mùi thất bại như thế nào, bọn Đắc Kiên đúng là bị tâm thần rồi

   Xóa
  7. Đảng chỉ tay
   Chính quyền ra tay
   Quốc hội giơ tay
   Mặt trận vỗ tay
   Công an còng tay
   Nhân dân trắng tay

   Xóa
  8. lũ tâm thần nặc danh này. nếu mà trước năm 75 tốt thì đã chẳng có cuộc tổng tấn công và nổi dậy giành chính quyền của nhân dân VN. cái lũ óc ngắn mà cứ tưởng mình tài giỏi. thương hại chúng mày quá thương hại quá

   Xóa
  9. Trung Tướng Trần Độ/Phó chính uỷ quân Giải Phóng /PCT/Quốc Hội/CHXHCN/VN viết trong Nhật ký Rông Rắn hơn thập niên trước :''...Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng xã hội chủ nghĩa trong cả nước và nước có tên là: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa” thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không? Thắng lợi 1975, ta đã thu lại một nửa nước no đủ và đầy hàng hoá, thế mà ta đã phát huy thắng lợi đó ra sao, mà đến những năm đầu của thập kỷ 80, cả nước đói nghèo, ngắc ngoải.
   http://www.angelfire.com/zine2/risingsun/Politics/trando_NhatKyRongRan.html

   Xóa
 14. Tội nghiệp, Lú quá mất rồi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đang rất sáng suốt và minh mẫn!!

   Xóa
  2. Chết đến nơi rồi. Nếu không thì cũng bại não sớm. Tội nghiệp cho anh lú quá.

   Xóa
 15. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
  Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”

   Xóa
  2. Thằng Tracy phan mới đúng là người nên đưa đi giám định tâm thần. Nước Mỹ mà nghèo, đói khổ thì chắc VN ta đả xóa sổ trên bản đồ vì tuyệt chủng. Trong đó có đảng cs và gia đình dòng họ thằng này...hé..hé

   Xóa
  3. Tuy vây mà họ hơn ta quá xa về kinh tế, giáo dục , dân chủ , y tế....bao nhiều đảng viên gửi con cháu sang ăn học, chuyển tiền , đầu tư nhà cửa bên ấy mới lạ!!!!!!!!!!

   Xóa
 16. Điều gì sẽ đến, nếu ở Việt Nam thực hiện đa đảng?
  Điều dẫn đến sẽ là: đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều gì sẽ đến, nếu ở Việt Nam thực hiện đa đảng?
   Là lủ CS sẽ bị triệt tiêu....

   Xóa
  2. Cả trăm nước đa đảng trên thế giới đều ngu hết ? bạo loạn ở Nga, Mỹ , Pháp , Ý? nghèo dói ở Nam Hàn, Nhật ? thế mà đảng ta đi xin tiền cứu trợ các nước ấy và chỉ là tiểu số lèo tèo Cộng sản và độc đảng trên thế giới, sao thế ? Con em ta đi làm lao đông, osin cho các nước đầy thảm hoạ ấy mới lạ!!!!

   Xóa
 17. Theo luật pháp nước Mĩ, chỉ những người nào có một lượng tài sản nhất định mới được quyền bầu cử và ứng cử. Theo một thống kê thì tại Mĩ, 1% dân số Mĩ nắm giữ 99% tài sản nước Mĩ và 99% dân số còn lại chỉ sở hữu 1% tài sản quốc gia. Vậy thì có thể thấy rằng quyền làm chủ đất nước Mĩ sẽ rơi vào tay 1% dân số Mĩ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn, 99% dân số còn lại hoàn toàn không có quyền quyết định công việc đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi..hi...Chả cần biết số tài sản nước Mỹ do tụi tư bản nắm bao nhiêu, chỉ nhìn thấy đời sống dân chúng sướng gấp vạn lần cái thây ma XHCN do đảng đẻ ra là vui rùi...

   Xóa
  2. Làm cho bọn tư bản bóc lột nhưng lương cao và làm cho loài cộng sản không có bóc lột(?) mà lương thấp không đủ sống. Vậy theo Loa Phường các anh sẽ làm cho ai?( Thật ra loài cộng sản vì tham ăn hốt uống mà ra sức bóc lột đồng bào mình, trong khi Mỹ thì chỉ bóc lột của thế giới về cho nhân dân Mỹ).

   Xóa
  3. Trời đất chú em quá ngớ ngẩn,không ngờ nhiêu giới trẻ hôm nay không biết gì về thể chế chính trị. Những ai lên cầm quyên ở Mỹ hay bất cứ các nưoc Anh, Nhật, Nam Hàn, Gia na dai.... đều do chính người dân ( cái mà chú gọi 99% ấy)lựa chon và bầu lên. Nếu làm không được việc thì dân dẹp xuống bầu đảng khác lên . Chính vì vậy mà nước họ tân tiến văn minh hơn ta. Không phải là họ thông minh hơn dân ta nhưng vì hệ thống chính trị có hiệu quả, tân tiến luôn chọn kẽ có tài sức. Chú có lựa chọn,bầu dược ai không ngoài cái đảng Công San? Làm thối việc , tham nhủng chú đuổi cổ họ duoc không ?

   Xóa
  4. Nói thế thì có bao nhiêu phần trăm dân đen nước ta dược vào ung cử, nấm quyen ? hay chỉ dành cho đảng viên, phe cánh,con ông cháu cha !!!

   Xóa 18. « Cửa hàng này không tiếp người NNẬT, người PHI, người VIỆT NAM và CHÓ ».
  ********************************************
  Chú Chệt ba Tàu bán chạp phô

  Cửa nhà hàng Bắc Kinh xí bỏ bồ

  Chưa ở Đông Kinh – Ma-Ní – Hà Nội

  Đã cấm cửa Hiệp sĩ đạo – Dân Ku HỒ !

  « Nhà hàng này không tiếp người Nhật

  Người Phi người Việt và chú chó Tô !

  Suy ra chiếm xong Hà Nội chắc thằng Khựa

  Coi thường dù chỉ nấu tạp pí lù chạp phô !.. ..

  Khen thay bọn Trọng « lú » còn mớ ngủ

  16 chữ Vàng + 4 Dốt .. .. chán bỏ nu !.. ..


  TRIỆU DÂN LÀNH
  Trả lờiXóa
 19. MỘT NHÀ GỌỊ LÀ LÀM CHÍNH TRỊ MÀ ĂN NÓI ẨU XỊ TRƯỚC THẾ GIỚI NHƯ ÔNG TRỌNG THÌ CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM TBT KHÔNG. BỘ CHÍNH TRỊ NÊN KỶ LUẬT NGUYỄN PHÚ TRONG KHỎI CHỨC BÍ THƯ
  (P/S Nói thật ông Trọng chẳng xứng là người cha trong gia đình chút nào, Lú như thế thì làm sao dạy đạo đức cho con cháu đây)

  Trả lờiXóa
 20. Hơn ai hết, Trung Nam Hải không bao giờ muốn Việt Nam phát triển để thoát khỏi vòng kiềm toả của họ. Việt Nam càng đói kém, dốt nát, ngu muội, mất dân chủ thì cả dân tộc Việt Nam càng bị cột chặt vào 'lòng thương hại' của Quỷ dữ!
  có thể nghe ngay cả bác đạp xíc-lô tại Hà Nội cũng nói "Muốn làm Tổng Bí Thư Việt Nam thì phái được Trung Nam Hải ủng hộ"!.

  Trả lờiXóa
 21. Trang blog này khoái cái là cho Dư Luận Viên phát biểu để chúng ta thấy được cái tầm của bọn lương 3 triệu này, hi hi.

  Trả lờiXóa
 22. Nam Trần Thanh không hiểu hệ thống đa đảng. Trên thế giới từ Âu sang Á, cả trăm nước theo hệ thống này là sao hở chú ? chắc chắn là họ khôn hơn chú một cái đầu. Cách suy nghĩ của chú có le chú không quá 30, 35. Các chính khách ở các nước ấy đáng ông hay bố chú . Độc đảng là một trong những lý do chinh tạo ra tệ trạng độc tôn , độc quyền không có sự giám sát, phê bình ,góp ý của các đảng khác . Tạo băng đảng cấu kết vây cánh bao che, lạm quyền, tham nhủng....Hỏi chú, ai giám sát đảng CSVN hiện nay? ai phê bình được nếu không bị chụp cho cái mũ '' chống phá nhà nước''. Ở các nước dân chủ đa đảng, chuyện chống đối là bình thường. Tại sao các nước khác văn minh tân tiến , ngay cả các nước láng gieng Á Châu ? Vì hệ thống chính trị có hiệu quả và thực tiển.

  Trả lờiXóa
 23. Hố hố. Lộ liễu vậy. Bác Trọng là một người cực kì tài giỏi sao lại có thể đánh giá vậy chớ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Trọng là người cực kì tài giỏi.....hay..hay...cực kì tài giỏi trong vấn đề giả dạng LÚ....10 điểm cho câu này.

   Xóa
 24. Thực chất đa đảng hay đơn đảng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 2-3 tên thay phiên giử gìn của chung vẫn tốt hơn một tên độc quyền giử. Đã vậy tên này còn lấp liếm, không công khai

   Xóa
 25. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ như một liều thuốc tâm lý, bởi khi xã hội khủng hoảng con người ta muốn thay đổi, với hy vọng sẽ có cái gì đó khấm khá hơn, song cũng chẳng có gì thay đổi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không thể mong một sớm một chiều thay đổi toàn bộ. Nhưng ít ra có bước tiến vẫn đở hơn dậm chân tại chổ hoặc thậm chí đi lùi.

   Xóa
 26. Thực tế bao lâu nay trên thế giới đã chứng minh đó chỉ là những lời hứa suông, chắc chắn Đảng mới người ta vừa chọn để “đổi món” đó chẳng có gì hơn Đảng hiện tại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hay thiệt. Chưa "đổi món" mà đã rành rẻ vậy. Giống như đã ăn quen bo bo cho nên chê cơm gạo và chẳng muốn đổi...ha..ha

   Xóa
 27. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là sự thông thái của toàn dân, các cơ chế đảm bảo cho nền dân chủ, ổn định trong xã hội và cơ chế kiểm soát quyền lực.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn kiểm soát quyền lực không cách nào hơn phải đa đảng. Một thằng thì làm sao bằng vài thằng hợp lại để kiểm soát tài sản chung. Chưa kể một thằng đó lại lấp liếm, không minh bạch. Rỏ ràng là "giao trứng cho ác"

   Xóa
  2. thằng này ví đảng là thằng. không biết nếu đảng thật thì thằng nặc danh này thuộc đảng nào. đảng không có não,đảng óc chó, đảng ăn hại hay là đảng ăn cháo đá bát thế nặc danh?

   Xóa
 28. Xét theo chân lý đó thì rõ ràng “Tam quyền phân lập” là một cơ chế kiểm soát quyền lực ưu việt nhất mà loài người đã tìm ra. Chúng ta cần sớm đi đến thống nhất nhận thức về vấn đề này trong xã hội để tiến tới áp dụng cơ chế đó trong bộ máy Nhà nước của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 29. Suy cho cùng cơ chế đó không làm tổn hại gì đến sự ổn định xã hội, đến an ninh quốc gia và quyền lãnh đạo của Đảng ta – một Đảng có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ đưa dân tộc Việt Nam đến thành quả độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển xã hội như ngày nay, do đó Đảng chính là lựa chọn ưu việt cho đất nước ta hiện nay. Ngược lại, Đảng còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển nhanh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đừng nhắc đến công lao của đảng nữa, nó xưa lắm rồi. Vậy chứ trước khi có đảng thì ông cha ta cũng giử được nước qua bao ngàn năm vậy.Thậm chí còn tốt hơn đảng, vì không phải quỵ lụy tụi Trung Quốc một cách hèn hạ như ngày nay
   "Đảng thúc đẩy sự phát triển nhanh, dân chủ văn minh.....".Nên xem lại điều này. Không đâu xa chỉ so sánh với những quốc gia Đông Nam Á khác mà cách đây vài thập niên chỉ ngang tầm VN

   Xóa
 30. Về ủng hộ phi chính trị hóa quân đội
  Đây quả là một suy nghĩ vớ vẩn hết sức, rõ ràng phi chính trị quân đội là điều hoàn toàn không thể xảy ra, phải chăng Nguyễn Đức Kiên muốn biến lực lượng quân đội Việt Nam thành “bù nhìn rơm”, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy hay sao? Làm gì có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận phi chính trị hóa quân sự bao giờ đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh Kiên đã rất chính xác. Nếu không phi chính trị quân đội sẽ dẫn đến việc đảng sẽ dùng nó làm công cụ bảo vệ cái độc tôn, độc tài cho dù đảng có làm điều xằng bậy. Thực tế đã chứng minh ngoài xã hội biết bao nhiêu vụ tham nhũng, giáo dục tệ hại, công an ức hiếp dân lành, thậm chí nhiều người chết rất oan uổng khi vào đồn, mà vẫn bị chìm xuồng. Nông dân thì bị cướp đất, ngư dân thì bị bắt bớ khi đánh bắt hải sản trên chính đất nước mình.....v...v

   Xóa
  2. HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU VẤN ĐỀ '' Phi chính trị QD'': Đảng CS muốn QD NHAN DÂN' (đã là nhân dân nhưng lại thuộc của đảng) phải phụng sự bảo vể dảng tức con cháu của 80 triệu dân phải chết , bảo vệ cho các ông lớn tham nhủng, ăn trên ngồi trên giàu sụ, nếu cần cứ bắn vào dân, vào bố mẹ anh em theo lệnh các đảng viên CS .Ở CÁC NƯỚC Đa Đảng, Dân chủ KHÁC TRÊN THẾ GIỚI, DÙ ĐẢNG CẦM QUYỀN LÀ cộng hoà, Bảo Thủ , Dân chủ, Tự Do....bất cứ đảng nào ở Nhật, Pháp Anh, Hàn Mỹ....Quân đội vẫn là một quân đội nước đó, phụng sự cho quốc gia và dân họ mà thôi, không cho một đảng phái chính trị nao cả. Chẳn lẻ mổi lần thay đổi đảng cầm quyền thì phải thay đổi quân đội. Hiểu chưa ?

   Xóa
 31. Về Nguyễn Đức Kiên
  Rất khâm phục vì sự khẳng khái và “ngây thơ” của anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tâm hồn và suy nghĩ của anh Kiên rất trong sáng cho dù đã được lớn lên và nuôi dưỡng trong một xã hội bưng bít, đảng trị.

   Xóa
 32. Ăn cơm, học hành, hít không khí của chế độ này rồi được tí chữ là quay lưng lại với đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ăn cơm với toàn thực phẩm độc hại vì chính phủ, đảng không khả năng kiểm soát. Học hành trong một nền giáo dục lụn bại, hít không khí ô nhiễm hàng ngày vào loại bậc nhất trên thế giới....Thế thì không quay lưng lại với đất nước mới là chuyện lạ..he..he
   Chỉ có những người vẫn còn mê ngủ mới vẫn bám theo chế độ hoặc là có ít nhiều liên hệ với những "bổng lộc" có được trên xương máu đồng bào mới cố bám víu vào chế độ này mà thôi.

   Xóa
  2. haha.thằng nặc danh nó có ăn cơm đâu.toàn ăn phân của bọn phản quốc thôi. nên nó sủa bậy là chuyện thường mà! tội quá

   Xóa
  3. Mấy tuổi rồi ?Tại sao lại ngu ngơ đến thế này ?Chế độ và đất nước không phải là một. Đảng Cộng sản là 3 triệu đảng viên ăn trên ngồi trên, nhân dân là hơn 80 triệu làm ăn vất vã đóng tiền nuôi các ông trong đảng. Để rồi các ông giàu sang, lạm quyền, tham nhủng, bao che... không ai bị xử lý.

   Xóa
 33. Nguyễn Đắc Kiên - Hãy ngẫm lại lời mình nói. Thật là điên rồ hết mức. hự hự. Làm sao có thể nói như vậy về vị tổng bí thư đầy tài năng của Việt Nam chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 34. Đúng vậy. nội dung bài viết: “Vài lời gửi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, của anh mấy ngày qua trên các diễn đàn thật nhảm nhí. Hự

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 35. Tôi đứng trên cương vị một người từng làm báo gửi đến anh một vài suy nghĩ thế này. Thật không thể chấp nhận được những lời như vậy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 36. Người Việt Nam ta thường có câu: “con chó trước khi nằm còn phải cuốn ổ và ngửi chỗ ba lần, con người trước khi nói phải suy nghĩ và uốn lưỡi ba lần rồi mới nói”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 37. Ha ha. Câu nói này tuy có phần thô tục nhưng ngẫm lại đó là một câu nói sâu cay mà ông cha ta đã đúc kết được từ thực tiễn cuộc sống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 38. nghĩ đến vụ “nhà báo” Nguyễn Đắc Kiên, không biết anh sinh ra và lớn lên ở đâu? sống và học tập trong môi trường giáo dục nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 39. Tôi cũng không thể hiểu rằng là: mục đích anh theo đuổi cái sự học và công việc đó để làm gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 40. mục đích anh theo đuổi cái sự học và công việc đó để làm gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 41. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một câu rất hay như thế này: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Thiết nghĩ anh cũng nên đọc lại kiến thức lịch sử Việt Nam và suy ngẫm về những phát ngôn “gây tiếng vang” của mình?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Đoc cho rỏ :Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này ( tức chính trị hoá quân dội : phải là công cụ của đảng) là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

   "Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."

   "Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"

   "Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."

   Xóa
 42. Hãy ngẫm kĩ Ông kiên ạ Thì sẽ hiểu được lý do vì sao Việt Nam lại chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Trung Tướng Trần Độ/Phó chính uỷ quân Giải Phóng /PCT/Quốc Hội/CHXHCN/VN viết cách đây hơn mười mấy năm:''...Nếu chỉ lấy yêu cầu phát triển đất nước là mục tiêu quan trọng nhất để xem xét, thì thử hỏi:
   Có nhất thiết chỉ có chủ nghĩa Mác- Lênin, chỉ có chủ nghĩa xã hội, mới làm cho đất nước phát triển hay không? Nếu chỉ cần nêu cao vai trò của Đảng, thì có nghĩa là đất nước phát triển hay không phát triển là không quan trọng.

   Vậy hãy cứ xem quanh ta: Đài Loan, Đại Hàn, Singapore và thêm nữa, Thái Lan và Malaysia, mấy nước này có do chủ nghĩa Mác- Lênin hướng dẫn không? Những nước ấy có cần có một Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối theo chủ nghĩa xã hội không? Thế mà cả 5 nước ấy, khi bắt đầu còn nghèo khổ, vậy mà chỉ sau khoảng 20-30 năm họ đã trở thành những nước phát triển rõ ràng, nhân dân đa số có đời sống khá phong lưu.

   Họ không có một Đảng cộng sản “tài tình”, “sáng suốt”, mà chỉ có những chính khách, có được chính sách kinh tế xã hội thông minh và có hiệu quả. Còn Việt Nam, kể từ khi toàn thắng trong cuộc chiến tranh đến nay đã hơn 25 năm và sắp sửa có hoà bình 30 năm, dài bằng thời gian chiến tranh rồi, mà vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Chậm hay nhanh không quan trọng, cứ phải là xã hội chủ nghĩa đã. Thế tại sao hiện nay đất nước lại có những mặt phát triển rõ rệt là nông nghiệp, thương mại. Là vì nông dân được tự do làm ăn, tiểu thương được tự do buôn bán, là nhờ sau Đại hội VI, hai mặt đó được mở ra. Mới chỉ thế thôi, đất nước đã chuyển mình mạnh mẽ....'' ( Nhật ký Rồng Rắn . T Tướng T Độ Vhttp://www.angelfire.com/zine2/risingsun/Politics/trando_NhatKyRongRan.html )

   Xóa
 43. Anh cũng chỉ là một thanh niên có suy nghĩ và bản lĩnh chính trị kém xa các bậc tiền bối đã cống hiến cả đời mình cho Đảng, cho đất nước này. Đối với họ hành động của anh như “ăn cháo đá bát” vậy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 44. Chuẩn rồi. Hãy thử nhìn sang các nước khác với chế độ đa đảng liệu người dân có được cuộc sống yên bình, xã hội ổn định như Việt Nam hay không? hay họ lại nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Có từng ở các nước Nhật, Nam Hàn Anh Mỹ không mà ngồi nói như ngáo ộp?

   Xóa
 45. Về việc anh nói đến phi chính trị quân đội, đây là bằng chứng cho thấy rằng anh quá ngây thơ và không hiểu biết chính trị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. chính bạn là người ngây thơ không hiểu'' phi chính trị quân dội'' là gì.
   Đoc cho rỏ :Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này ( tức chính trị hoá quân dội : phải là công cụ của đảng) là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

   "Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."

   "Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"

   "Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."

   Xóa
 46. Thằng cha này đã bị “nhồi não” thông tin tuyên truyền của phương Tây rồi. Cho thấy anh không hiểu bản chất của vấn đề. Xin nhớ rằng trên thế giới không có một quốc gia nào có quân đội phi chính trị cả!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Ngớ ngẩn quá , đọc Nặc danh 14:47 03 /3 trên đây xem ai không hiểu bản chất vấn dề nhá.

   Xóa
 47. Bản chất của quân đội là sức mạnh, là quyền lực, mà đã là quyền lực thì có chính trị! Trên thế giới có biết bao cuộc đảo chính do quân đội thực hiện! Trong bất kỳ quân đội của nước nào cũng đều có các bộ phận tình báo, gián điệp, được các đảng phái kiểm soát chặt chẽ, vậy phi chính trị ở đâu? Anh đang mơ sao?

  Chung US says: 04:06 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Là người làm báo lâu năm trong nghề ắt hẳn anh hiểu rất rõ đặc thù của báo chí nước ta. Thực chất, bài viết của anh trên blog cũng như rất nhiều những bài viết khác của tất cả các công dân mạng “đến và đi” trên các trang mạng internet. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu phần tác giả bài viết chỉ độc cái tên “Nguyễn Đắc Kiên”. Đằng này ngay phía dưới bài viết lại đăng chình ình dòng chữ “theo ý kiến cá nhân của Nguyễn Đắc Kiên – nhà báo, Báo Gia đình và Xã hội”.

  Hai Tich says: 04:06 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Vấn đề mấu chốt là ở đây, anh đăng bài trên blog với danh nghĩa cá nhân, không phải viết bài cho tòa soạn, hà cớ gì lại đính kèm chữ “Báo Gia đình và Xã hội”.

  Phuc Luat says: 04:06 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Nếu chịu khó bình tĩnh suy ngẫm lại, anh sẽ thấy được những rắc rối mình đã gây cho đồng nghiệp và tờ báo nơi anh đang làm việc.

  Cong Tu BL says: 04:07 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Vậy hóa ra bấy lâu nay, khoác trên mình chiếc áo ký giả, gắn trên mình trọng trách cao cả làm công việc định hướng dư luận, anh lại luôn tâm niệm “mệnh lệnh đạo đức” là sẵn sàng vì cá nhân mà bắt đồng nghiệp và cơ quan nơi mình làm việc phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra sao?

  Hai Thanh says: 04:07 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Cảm tính ai cũng có, nhưng một người làm báo, có học thức, có địa vị xã hội khi đưa bất cứ thông tin nào lên truyền thông đại chúng cần phải cân nhắc kỹ càng, để định hướng dư luận chứ không phải làm rối loạn xã hội để các thế lực phản động vịn cớ “thừa nước đục thả câu” gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Dù hành động của anh là vô tình hay cố ý thì đó cũng là một sai lầm đối với một người làm báo.

  Sam Le says: 04:07 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Một điều thật phi lý. Tại sao có thể phi chính trị hóa quân đội. Loạn ah.

  meo ha says: 04:08 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  đúng là vắt mũi chưa sạch mà dám phát biểu linh tinh, liệu hồn đấy Kiên ạ

  Hai Ha says: 04:08 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Muốn nước ta loạn 12 sứ thì các bác cứ nhiệt tình ủng hộ đa đảng thôi.

  Van Ngu says: 04:08 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Chuẩn rồi. Muốn đa nguyên đa đảng ah. Điên rồ. Một lũ sói bên ngoài sẽ cắn xé Việt Nam ngay lập tức. Hự hự

  Nhung Ha says: 04:09 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Không hiểu sao thằng cha này có thể viết được vậy. Nông cạn hết sức. Được tí chữ nghĩa chung cuộc để lại tiếng xấu muôn đời. Con cháu cha ông mang tiếng. haha

  Luc Nguyen says: 04:09 Ngày 02 tháng 3 năm 2013 Reply
  Đúng là ngu học. không hiểu nó được đào tạo ở đâu mà có thể làm như vậy được @@

  Đăng nhận xét

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Nếu quân đội là của một đảng phái chính trị hóa ra mổi lần một dảng khác dược dân bầu lên thay thế đảng trước kia thì phải thay thế cả quân đội ư ? Vớ vẫn
   Quân đôi Mỹ chứ có phải là của đảng Cộng Hoà hay Dân chủ đâu? Quân đội Anh, Canada có phải là của đảng Bảo Thủ hay dảng Tự Do đâu ? Trich com của Nặc danh dưới đây: Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này ( tức chính trị hoá quân dội : phải là công cụ của đảng) là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

   "Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."

   "Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"

   "Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."

   Xóa
 48. Là người làm báo lâu năm trong nghề ắt hẳn anh hiểu rất rõ đặc thù của báo chí nước ta. Thực chất, bài viết của anh trên blog cũng như rất nhiều những bài viết khác của tất cả các công dân mạng “đến và đi” trên các trang mạng internet. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu phần tác giả bài viết chỉ độc cái tên “Nguyễn Đắc Kiên”. Đằng này ngay phía dưới bài viết lại đăng chình ình dòng chữ “theo ý kiến cá nhân của Nguyễn Đắc Kiên – nhà báo, Báo Gia đình và Xã hội”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 49. Vấn đề mấu chốt là ở đây, anh đăng bài trên blog với danh nghĩa cá nhân, không phải viết bài cho tòa soạn, hà cớ gì lại đính kèm chữ “Báo Gia đình và Xã hội”.

  Trả lờiXóa
 50. Nếu chịu khó bình tĩnh suy ngẫm lại, anh sẽ thấy được những rắc rối mình đã gây cho đồng nghiệp và tờ báo nơi anh đang làm việc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 51. Vậy hóa ra bấy lâu nay, khoác trên mình chiếc áo ký giả, gắn trên mình trọng trách cao cả làm công việc định hướng dư luận, anh lại luôn tâm niệm “mệnh lệnh đạo đức” là sẵn sàng vì cá nhân mà bắt đồng nghiệp và cơ quan nơi mình làm việc phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 52. Cảm tính ai cũng có, nhưng một người làm báo, có học thức, có địa vị xã hội khi đưa bất cứ thông tin nào lên truyền thông đại chúng cần phải cân nhắc kỹ càng, để định hướng dư luận chứ không phải làm rối loạn xã hội để các thế lực phản động vịn cớ “thừa nước đục thả câu” gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Dù hành động của anh là vô tình hay cố ý thì đó cũng là một sai lầm đối với một người làm báo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 53. Một điều thật phi lý. Tại sao có thể phi chính trị hóa quân đội. Loạn ah.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Đoc cho rỏ :Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này ( tức chính trị hoá quân dội : phải là công cụ của đảng) là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

   "Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."

   "Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"

   "Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."

   Xóa
 54. Muốn nước ta loạn 12 sứ thì các bác cứ nhiệt tình ủng hộ đa đảng thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các nước văn minh trên thế giới có loạn không ? thế sao lắm người mơ sang học nước họ thế ?

   Xóa
 55. Chuẩn rồi. Muốn đa nguyên đa đảng ah. Điên rồ. Một lũ sói bên ngoài sẽ cắn xé Việt Nam ngay lập tức. Hự hự

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
  2. Láng gieng Á châu như Nhật, Đài Loan, Nam Hàn Phi Luật Tân , Thái đều là đa đảng cả. Có ai cấu xé không ? họ có chậm tiến như ta không? họ hơn ta ít nhất 40 năm . Có ai bị loạn lạc không? họ nghèo đói hơn ta không ?

   Xóa
  3. Ngu như lợn. Đài Loan thì ko tự chủ. Thái thì bản sắc văn hóa "Đồi trụy" vài năm gần đây cắn xé trong nội bộ như trẻ tre. Nhật thì có ngành công nghiệp nặng là sex. =)). Muốn kiểu như vậy ah.????

   Xóa
 56. Không hiểu sao thằng cha này có thể viết được vậy. Nông cạn hết sức. Được tí chữ nghĩa chung cuộc để lại tiếng xấu muôn đời. Con cháu cha ông mang tiếng. haha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 57. Đúng là ngu học. không hiểu nó được đào tạo ở đâu mà có thể làm như vậy được @@

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hôm nay cả lủ dư luận viên bị cho về vườn hết rùi. He..he...đáng đời quân khốn kiếp bị "vắt chanh bỏ vỏ" ..he..he

   Xóa
 58. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

  Trả lờiXóa
 59. đúng là một lũ bậu nhậu ing ỏi quá. ở việt nam chúng tao tao thấy chưa cần phải đa nguyên chính trị đa đẳng đối lập hay cái j mà tam quyên phân lập ở đây cả. mấy thằng phản động chúng mày định lấy cái việc mà nhà nước và quốc hội đang bàn về việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 hả. chúng mày định lấy cái đó để làm sụp đổ cả một nền chính trị vững chắc này ak. chúng mày biết liên xô trước đây là một tượng đài về chủ nghĩa xã hội vậy mà khi thay đổi điều 3 hiến pháp tức là thừa nhận đa nguyên thì chủ nghĩa xh hoàn toàn sụp đổ không hơn 40 triệu hông quân liên xô đã đổ máu và tử vì lý tưởng chủ nghĩa không? để bây giờ chia năm sẻ bẩy về chính trị ko?

  Trả lờiXóa
 60. mấy thằng phản động bán nước chúng mày chỉ dám ing ang ing ang kêu kêu trên này thui chứ gì. chúng mày thử nghĩ xem trên thế giới có nước nào có nền chính trị ổn định như thế này ko. thử hói chúng mày biết hàng ngày hàng giờ đảng và chính phủ việt nam chúng tao lo cho người dân ai ai cũng có cơm no áo ấm, ai cũng được học hành ko? chúng mày nói chúng yêu nước vậy thử hỏi chúng mày làm j cho đất nước hay chỉ phá hoại đất nước hả mấy thằng ranh phản động kia

  Trả lờiXóa
 61. tao thấy mấy thằng phản động chúng mày hãy đi mà tảy lão đi là vừa."CON KHÔNG CHÊ CHA MẸ KHÓ CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO" chúng mày đang được thừa hưởng cái mà cha ông chúng tao mang lại bằng sương máu, bằng mạng sống đó để cho chúng mày có thể có cuộc sống như này hôm nay đó. mọi chủ chương đường lối lãnh đạo của đảng, pháp luật của nhà nước đã đưa đất nước tao độc lập và tự do như ngày hôm nay đó

  Trả lờiXóa
 62. vãi mấy thằng mày dám bảo ai tâm thần bố đấm cho vỡ mồm giờ. đừng có ngu còn tỏ ra nguy hiểm. mày biết đảng cộng sản việt nam, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tao đã và đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước ngày một ấm no hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hôi ko co chó

  Trả lờiXóa
 63. bọn này càng ngày càng ộng hành nhỉ?đảng cộng sản việt nam là đảng lãnh đạo người dân việt nam giành chiến thắng trong thời chiến đưa nước việt nam từ một nước nô lệ lên độc lập tự do, thời bình thì ổn định về chính trị, cuộc sống của người dân thì có cuộc sống ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 64. cái đệt mệ chúng mày kêu ai lú tao thấy đám cho loa loa chúng mày mới là đám lú ăn cái j mà ngu thế chúng mày đang phá đất nước mà đã sinh ra và bao dung biết bao thế hệ của gia đình con cháu chúng mày đó

  Trả lờiXóa
 65. con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo. chúng mày biết chúng mày sinh ra và được hưởng cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ vào đảng lãnh đạo đất nước giành đc chiến thắng và thành công hiện nay.

  Trả lờiXóa
 66. cái thằng nhà báo là bố chúng mày ak mà chúng mày tung hô ca tụng nó như một vị thần thế. chúng mày biết đất nước việt nam có được ngày nay là dưới sự lãnh đạo của ai không đó là sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và công sức của người dân việt nam tao đó

  Trả lờiXóa
 67. chúng mày muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tam quyên phân lập và phi quân sự hóa và bán quân sự hóa chứ j? cái đệt con mề chúng mày thế nếu trong nước với bên ngoài nó phá nó xâm lược đất nước ta thì huy động quân đội thế nào

  Trả lờiXóa
 68. càng ngày đám cho hoang càng sủa lên, chúng mày biết đảng ta đang sửa đổi để phù hợp với điều kiện phát triển đất nước hiện này.

  Trả lờiXóa
 69. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác. chúng mày chửi ai hả mấy con chó phản động

  Trả lờiXóa
 70. CÂU HỎI NGU. Quân đội nhân dân thì huy động nhân dân!Đoc cho rỏ :Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này ( tức chính trị hoá quân dội : phải là công cụ của đảng) là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

  "Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."

  "Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"

  "Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."

  Trả lờiXóa